Nejčastější chyby zaměstnavatelů při aplikaci zákoníku práce

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

prof. JUDr. Jan Pichrt Ph.D.

VŠ pedagog, advokát, rozhodce, autor desítek publikací v oboru pracovního práva

Popis:

Cíl semináře

Seznámit posluchače s nejčastějšími pochybeními, která se v praxi vyskytují při vzniku a skončení pracovního poměru.

Obsah semináře

  • Co učinit (a co nikoliv) obsahem pracovní smlouvy
  • Co ponechat úpravě vnitřním předpisem zaměstnavatele
  • Koho jmenovat a s kým sjednat dohodu o možnosti odvolání z (vzdání se) vedoucího pracovního místa
  • Sjednání zkušební doby
  • Některá specifika smluv při „home workingu“, agenturním zaměstnávání apod.
  • Sjednání konkurenční doložky
  • Odvolání z pracovního místa
  • Čeho se vyvarovat při skončení pracovního poměru z pohledu praxe a judikatury
  • Neplatnost skončení pracovního poměru (zejména z pohledu možných postupů a následků)

Harmonogram:

9:00 – 15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - AK/PV-512/2022, Zákoník práce - aktuality a praxe

Kategorie:

Pracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

18.04.2023
Praha

Začátek: 18.04.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200185

Uzávěrka: 11.04.2023

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz