Úskalí správního řízení v sociální oblasti

AKREDITOVÁNO MPSV+MV

Lektor:

Mgr. Tomáš Urban

Ministerstvo práce a sociálních věcí -  vedoucí oddělení sociální legislativy. Podílel se na přípravě zákona o životním a existenčním minimu, zákona o pomoci v hmotné nouzi a dalších právních předpisů. Je členem Koordinační komise pro přípravu směrnic ministerstev a jiných ústředních správních úřadů týkajících se orgánů krajů a orgánů obcí na úseku výkonu státní správy.

Popis:

Cíl semináře

Seznámit příslušné správní orgány s problematikou správního řízení a jeho specifiky v aplikační praxi v oblasti sociální, a to s využitím konkrétních zkušeností procesu správního řízení v této problematice, vč. praktických příkladů dobré praxe a naopak nejčastějších pochybení v řízení.

Obsah semináře

 • Specifika správního řízení v oblasti sociální, postavení a kompetence správního orgánu
 • Odchylky od obecné právní úpravy správního řízení v rámci sociální oblasti
 • Účastníci řízení
 • Správní spis a jeho vedení
 • Nahlížení do spisu
 • Zahájení řízení, dokazování
 • Osobní účast při jednání
 • Rozhodování, řádné a mimořádné opravné prostředky
 • Ustanovení opatrovníka
 • Specifika přestupkového řízení
 • Doručování
 • Příklady dobré praxe
 • Typické příklady chybné aplikace zákonů v praxi
 • Připravované změny v sociální oblasti

 - Reakce na dotazy posluchačů

Určeno pro:

Referenti sociálních odborů měst a krajů, zaměstnanci poboček ÚP ČR.

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude upřesněn po uzávěrce přihlášek

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MPSV - A2021/0181-SP/VP, akreditováno pod názvem: Úvod do správního řízení v oblasti sociální legislativy
MV - AK/PV-188/2022, Správní řízení na úseku sociálním

Kategorie:

Správní a trestní právo, PřestupkySociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

18.05.2023
Praha

Začátek: 18.05.2023 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 11.05.2023

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

09.03.2023
Praha
09.03.2023
ON-LINE
18.05.2023
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky