Nový stavební zákon – aktuální otázky zavedení nového stavebního zákona do právního řádu

AKREDITOVÁNO MV

Lektoři:

Mgr. Jana Machačková

Je vedoucí právního oddělení a zástupkyně ředitelky odboru stavebního řádu na Ministerstvu pro místní rozvoj. Spoluautorka stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Má za sebou bohatou publikační činnost v odborných časopisech a publikacích, je spoluautorkou komentářů ke stavebnímu zákonu. Působí jako komisařka pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu. Je členkou Společnosti pro stavební právo.

JUDr. Vladimíra Sedláčková

Dlouholetá lektorka a zkušební komisařka ZOZ při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. V minulosti působila jako ředitelka odboru stavebního řádu na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde se podílela na přípravě zákona o vyvlastnění, stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2002. Členka České společnosti pro stavební právo.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky kurzu s úpravou povolování staveb podle nového stavebního zákon, zákona č. 283/2021 Sb.

Obsah semináře

  1. Nová soustava státních stavebních úřadů

   (Nejvyšší stavební úřad, Specializovaný a odvolací stavební úřad,

    Krajské stavební úřady a jejich územní pracoviště)

  1. Integrace dotčených orgánů

    (ochrana veřejných zájmů stavebním úřadem, budoucí fungování

     dotčených orgánů a jejich vyjádření)

III. Digitalizace řízení

     (vybudování a fungování informačního systému stavební správy)

  1. Rozdělení staveb na drobné/jednoduché/vyhrazené/ostatní

     a režim jejich povolování

     (příslušnost k jejich povolení, úlevy u některých druhů staveb)

  1. Průběh povolování stavebního/nestavebního záměru

     (úkony před zahájením řízení, žádost a průběh řízení, rámcové

     povolení, zrychlené řízení, povolování záměru EIA, změny

     v odvolacím řízení a soudním přezkumu)

  1. Informace o změnách dalších institutů stavebního řádu

     (kolaudování, odstraňování staveb a dodatečné povolení)

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-646/2021, Stavební zákon - současnost a budoucnost právní úpravy (webinář)

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

06.06.2023
ON-LINE

Začátek: 06.06.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 3 590 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 30.05.2023

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

09.02.2023
Praha
09.02.2023
ON-LINE
25.04.2023
Praha
25.04.2023
ON-LINE
06.06.2023
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky