OSPOD a jeho funkce kolizního opatrovníka

AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Jaromír Jirsa

soudce Ústavního soudu

Popis:

Účastníci kurzu budou teoreticky seznámeni se základními oblastmi problematiky péče o dítě v případě rozvodu či rozchodu rodičů v kontextu sociální práce s rodinou. Lektor se zaměří zejména na oblast výživného, střídavou péči a kolizního opatrovnictví; účastníci budou také seznámeni s vybranými nálezy Ústavního soudu k dané problematice. Společně s lektorem účastníci kurzu se zaměří na zlepšení, racionalizaci a případné zjednodušení pracovních činností a postupů sociálních pracovníků v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. 

Obsah:

  • neplnění vyživovací povinnosti, exekuce na řidičský průkaz, zásady vyživovacích povinností,..
  • vhodnost střídavé péče, úprava styku s oběma rodiči, místo přebírání dětí
  • kolizní opatrovnictví: možnosti zainteresovaných účastníků, předběžná opatření

Harmonogram:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MPSV - A2020/0776-SP/VP, Akreditováno pod názvem: Problematika péče o dítě ve smyslu úprav výchovy v souvislosti s výkonem kolizního opatrovnictví
MV - AK/PV-212/2022, OSPOD a jeho funkce kolizního opatrovníka

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

01.06.2023
Praha

Začátek: 01.06.2023 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200213

Uzávěrka: 25.05.2023

 Další termíny:

27.06.2024
Praha
27.06.2024
ON-LINE
25.07.2024
Praha
25.07.2024
ON-LINE
21.11.2024
ON-LINE
21.11.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz