Správný a právně bezchybný vstup do manželství z pohledu oddávajícího a matričního úředníka

AKREDITOVÁNO MV POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektor:

JUDr. Jitka Morávková

Právnička specializující se na oblast veřejné správy, zejména problematiku matrik, správního trestání, správního řízení a státních symbolů. V letech 2002 až 2021 působila na Ministerstvu vnitra, kde po svém odchodu ze státní služby nadále funguje jako externí poradce pro matriku a její digitalizaci. Od roku 2003 lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu.

Popis:

Cíl semináře

Seznámit posluchače se všemi podmínkami pro uzavření manželství, průběhem sňatečného obřadu, postupem při zápisu manželství do matriky, včetně zápisu souvisejících matričních skutečností a s poplatky spojenými s uzavíráním manželství. V rámci praktické části umožnit posluchačům vyzkoušet si hlavní úkony matrikáře a oddávajícího spojené s uzavíráním manželství a lépe si tak osvojit dovednosti nabyté v teoretičtějších částech kurzu.

Obsah semináře

 • Právní předpisy upravující vstup do manželství
 • Předoddavkové řízení
  • Podmínky vstupu do manželství a překážky vstupu do manželství
  • Doklady nezbytné k uzavření manželství; posuzování jejich náležitostí (vč. dokladů cizozemských)
  • Dohoda o příjmení po uzavření manželství
  • Rozhodování o žádosti o povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě nebo v jinou vhodnou dobu
  • Praktické ukázky dokladů, nácvik vyplnění dotazníku k uzavření manželství
 • Sňatečný obřad
  • Místo konání sňatečného obřadu
  • Průběh sňatečného obřadu, vč. manželského slibu
  • Úkoly a povinnosti matrikáře a oddávajícího
  • Práva a povinnosti snoubenců
  • Svědci
  • Specifika uzavírání manželství v případě snoubence (snoubenců) cizince a v případě osob se zdravotním postižením (zejména v případě osob neslyšících a nevidomých)
  • Protokol o uzavření manželství – náležitosti, nácvik vyplnění
 • Zápis manželství
  • Zápis manželství do knihy manželství
  • Oddací list – náležitosti, komu se vydává;
  • Druhopis oddacího listu
  • Vícejazyčný standardní formulář
  • Plnění oznamovacích povinností po zápisu manželství
  • Záznamy matričních skutečností spojených s manželstvím
  • Oprava zápisu v knize manželství
  • Nahlížení do knihy manželství a do sbírky listin vedené ke knize manželství
  • Nácvik zápisu manželství do knihy manželství, vystavení oddacího listu a vícejazyčného standardního formuláře, provedení dodatečného záznamu nebo opravy
 • Poplatky spojené s uzavíráním manželství
  • Správní poplatky
  • Provozní poplatky
  • Poplatky za „nadstandardní služby“

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-347/2022, Správný a právně bezchybný vstup do manželství z pohledu oddávajícího a matričního úředníka (webinář)

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

04.04.2023
ON-LINE

Začátek: 04.04.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200146

Uzávěrka: 28.03.2023

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

04.04.2023
Praha
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
13.06.2023
Praha
13.06.2023
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky