Správní řízení na úseku matrik

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Jitka Morávková

Právnička specializující se na oblast veřejné správy, zejména problematiku matrik, správního trestání, správního řízení a státních symbolů. V letech 2002 až 2021 působila na Ministerstvu vnitra, kde po svém odchodu ze státní služby nadále funguje jako externí poradce pro matriku a její digitalizaci. Od roku 2003 lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu.

Popis:

Cíl semináře

Seznámit posluchače s problematikou správních řízení vedených na úseku matrik a jména a příjmení, včetně řízení o přestupcích na úseku matrik.

Obsah semináře

 • Právní předpisy upravující vedení správního řízení na úseku matrik, jména a příjmení
 • Zásady správního řízení
 • Specifika rozhodování a dalších úkonů v matričních věcech:
  • ve kterých případech je na úseku matrik rozhodováno ve správním řízení
  • užití správního řádu ve vazbě na matriční úkony realizované mimo správní řízení
 • Fáze správního řízení, vč. postupů před zahájením řízení
 • Účastníci řízení a osoby zúčastněné na řízení
 • Dokazování
 • Ústní jednání
 • Zajišťovací úkony
 • Doručování
 • Formy rozhodnutí
 • Opravné prostředky
 • Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí/usnesení
 • Právní předpisy upravující vedení správního trestání na úseku matrik, jména a příjmení
 • Přestupky na úseku matrik, jména a řízení
 • Základy řízení o přestupcích (pojem přestupek, odpovědnost za přestupek, materiální znak přestupku, účastníci řízení a osoby zúčastněné na řízení, zásady správního trestání, fáze řízení
  o přestupku, formy rozhodování v řízení o přestupku, opravné prostředky)

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-368/2022, Správní řízení na úseku matrik (webinář)

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

17.01.2023
ON-LINE

Začátek: 17.01.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200044

Uzávěrka: 10.01.2023

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky