Identifikace nejlepšího zájmu dítěte

AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

PhDr. David Beňák Ph.D. DiS.

Zkušený odborník v oblasti sociálního začleňování, věnující se také sociální a pedagogické práci. Expertně se věnuje tématu sociálního začleňování, integrace Romů, sociálně-právní ochraně a sociální pomoci, jak na úrovni obce jako vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tak i na úrovni ministerské.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit s různými pohledy na povahu a aplikaci pojmu nejlepší zájem dítěte v kontextu řešení krizových situací ohroženého dítěte.

Obsah semináře

Úvod

Dítě je z důvodu své snadné zranitelnosti chráněno, neboť jeho možnosti chránit své zájmy je velmi omezená, a proto dítě požívá zvýšené ochrany – zvláštní právní postavení dítěte.

Pohled na definici nejlepšího zájmu dítěte je možný jak z pohledu vnitrostátního, tak i z pohledu mezinárodního. Jsou tu i pohledy mezioborové.

Základním ustanovením je čl. 3 Úmluvy o právech dítěte (104/1991 Sb.), jejíž základ byl položen Deklarací práv dítěte. Uplatnění tohoto principu je však poměrně obtížné, neboť pro uplatnění tohoto principu není de facto omezení, a to vlastně neustále generuje základní otázky: Jak určit, co je v nejlepším zájmu dítěte? Kdo má nejlepší zájem určit?

Je se seznámit s tím co jsou dětská práva v českém (č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 359/1999 Sb., o zákon o sociálně-právní ochraně dětí, mezinárodním pohledu (Deklarace práv dítěte, opční protkoly…). Nejedná se však pouze o čistě právní přístup.  Pochopení práv dětí vyžaduje komplexní přístup a postoj (psychologie, medicína, mediace, sociální práce, práva). Zaměříme nejlepší zájem dítěte z pohledu jeho povahy, právní hodnoty či zásad.

Proces posuzování a zjištění nejlepšího zájmu dítěte a také jeho vyhodnocení jsou základní činností práce OSPOD, soudů, státních zástupců, policie a také samozřejmě rodičů a dalších odborníků. Je to individualizovaný proces zahrnující zjišťování, posuzování, zohledňování a hodnocení řady hledisek vedoucí k identifikaci nejlepšího zájmu dítěte. Na první pohled to vypadá jako strukturovaný proces, který vede k objektivizaci. Avšak proces posuzování a zjištění nejlepšího zájmu dítěte se obvykle děje v prostoru velmi dynamických vztahů, ohrožující či krizové situaci. Cestou je vyvažování a pochopení toho co je názor dítěte, identita dítěte, zachování rodinného prostředí a vztahů, péče, ochrana a bezpečí dítěte, zranitelnost dítěte, právo na zdraví a vzdělání.

Harmonogam:

9:00–15:00 hod.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MPSV - A2022/0623 - SP/VP , Identifikace nejlepšího zájmu dítěte
MV - AK/PV-800/2022, Identifikace nejlepšího zájmu dítěte

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

06.06.2023
Praha

Začátek: 06.06.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200249

Uzávěrka: 30.05.2023

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky