Potřeby dítěte a jejich naplnění

AKREDITOVÁNO MPSV+MV POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektor:

PhDr. David Beňák Ph.D. DiS.

Ředitel odboru pro sociální integraci Ministerstva práce a sociálních věcí. Sociální pracovník a pedagog. Dlouhodobě se věnuje odborně tématu sociálního začleňování, sociálně-právní ochraně a sociální pomoci, jak na úrovni obce jako vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tak i na úrovni ministerské.

Popis:

Cíl semináře

Seznámení s potřebami dětí z hlediska jejich vývoje, nezbytnosti a rizik, vyhodnocování a dopadů v případě jejich neplnění.

Obsah semináře

Pro rozvoj každého dítěte je důležité, aby jeho potřeby byly naplněné a jejich uspokojování ovlivňována řadou faktorů.

Existují potřeby, které jsou trvalé (biologické, psychické, sociální, vývojové) a jejich naplňování je klíčové z hlediska vývoje a rozvoje dítěte.

Nenaplňování potřeb dětí vede k řadě dopadů, které mají velmi zásadní vliv na jeho vývoj a také budoucí roli ve společnosti.

Rozhodující není tedy pouze funkčnost rodinného prostředí, které je nepochybně primární a klíčové, ale i další prostředí jako jsou mateřská či základní škola.

Funkčnost a odolnost rodiny je klíčová pro optimální vývoj dítěte v opačném případě je dysfunkčnost a funkčnost rodiny kompenzována v těch nejzazších případech náhradní rodinnou péčí. V případě náhradní rodinné péči vzniká další tlak na naplňování potřeb dětí.

Z pohledu dítěte nenaplňování potřeb vede k řadě negativních dopadů jako je např. psychická deprivace, avšak z pohledu sociálně-právní ochrany dětí se jedná o souhrnně pojmenovanou situaci – stav ohrožení dítěte.

Je nepochybně pro praxi důležité správným a vhodným způsobem  vyhodnocovat potřeby dětí.

Harmonogam:

9:00–15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2022/0622 - SP/VP
MV - AK/PV-795/2022; Potřeby dítěte a jejich naplnění (webinář)

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

04.04.2023
ON-LINE

Začátek: 04.04.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200171

Uzávěrka: 28.03.2023

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

04.04.2023
Praha
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
20.06.2023
Praha
20.06.2023
ON-LINE
03.10.2023
Praha
03.10.2023
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky