Právní význam názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte

AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Pavel Kotrady

soudce, Okresní soud Vsetín

Popis:

Seminář je zaměřen na problematiku participačních práv dítěte. Seminář seznamuje účastníky s právní úpravou této otázky, kterou obsahuje občanský zákoník, ale i občanský soudní řád. Předmětem semináře je i judikatura, která se k této otázce vztahuje. Zmíněna bude i otázka samotné praktické realizace zjišťování stanoviska dítěte, včetně nevhodných příkladů z praxe. Seminář nabídne také prostor pro dotazy, reakce a podněty účastníků, aby byl jeho obsah co nejvíce přiblížen jejich praxi.

Obsah semináře

  • Prameny práva úpravy názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte, hmotněprávní a procesně-právní zakotvení
  • Judikatura týkající se názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte, jednotlivé případy
  • Způsoby zjišťování názoru nebo stanoviska dítěte, jak vést rozhovor a čeho se při něm vyvarovat, jaké otázky jsou vhodné a nevhodné
  • Rekapitulace stěžejních bodů vzdělávacího programu, reflexe, naplnění očekávání účastníků. Evaluace.

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2023/0459-SP/VP; Právní význam názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte (webinář)
MV - AK/PV-807/2022; Právní význam názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte (webinář)

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

07.06.2023
ON-LINE

Začátek: 07.06.2023 09:00 (st)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200220

Uzávěrka: 31.05.2023

 Další termíny:

27.09.2023
ON-LINE
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
22.11.2023
Praha
22.11.2023
ON-LINE
13.03.2024
Praha
13.03.2024
ON-LINE
15.05.2024
Praha
15.05.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky