Pohovor úředníka OSPOD s nezletilým dítětem při konfliktním vztahu rodičů

AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

PhDr. Jana Procházková

Soudní znalec, klinický psycholog, vysokoškolský pedagog, supervizor.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je nabídnout účastníkům rozšíření a prohloubení znalostí nutných pro pohovor s nezletilými dětmi za situace konfliktních vztahů rodičů.

Základním předpokladem takového pohovoru je znalost a dovednost komunikace, která neblokuje vzájemnou interakci, ale naopak posiluje pozitivní stránky komunikace, kterou rozvíjí.

Přiměřená komunikace je podmíněna i znalostmi poznatků vývojové psychologie – tedy možností, které má to které vývojové období.                                                                                                                                                 

Obsah semináře

  • K čemu pohovor s dítětem? Co má pohovor s dítětem naplňovat?
  • Jak efektivně komunikovat? Jaký je význam jednotlivých složek komunikace a jak si je osvojit? Na co si dát pozor?
  • Není dítě jako dítě a navíc - v jednotlivých vývojových obdobích má pohovor svá úskalí!
  • Průběh a výsledek pohovoru ovlivňuje řada faktorů – co vše musíme brát do úvahy.

Význam pohovoru s nezletilým dítětem v kompetenci OSPOD, soudu.

Komunikace – a její složky (verbální, neverbální techniky komunikaci rozvíjející a překážky v komunikaci.                                                                                        

Stručný nástin jednotlivých období relevantních pro dětský věk, možnosti a schopnosti jednotlivých stadií vývoje a specifika percepce, kognice, emotivní složky, projevů chování zohledňující nejen komunikaci se zdravým dítětem, ale i specifika různých variabilit.

Faktory ovlivňující pohovor – nejen faktory rodiny – působení konfliktního výchovného prostředí, konfliktního vztahu rodičů, ale i faktory na straně pracovníka OSPOD, jeho osobnost a vliv na pohovor s dítětem, faktory na straně dítěte – jeho vývojová úroveň, faktory prostředí, času, vliv doprovodu dítěte

Cílové kompetence: Rozšíření kompetencí účastníků kurzu v oblasti komunikace s dětmi tak, aby při hlubším porozumění a osvojení dovedností, které kurz nabízí, byla minimalizována i možnost sekundární viktimizace jako následku nepřiměřeně vedeného pohovoru.

Při prezenční formě kurzu je obsahem i nácvik jednotlivých kroků a aspektů komunikace/pohovoru s dítětem.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MPSV - A2021/0182-SP/VP; Název akreditace: "Úvod do komunikačních dovedností zaměstnanců nejen sociálních služeb v kontextu práce s nezletilými dětmi v situacích konfliktních vztahů rodičů"
MV - AK/PV-664/2022; Pohovor úředníka OSPOD s nezletilým dítětem při konfliktním vztahu rodičů

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

22.03.2023
Praha

Začátek: 22.03.2023 09:00 (st)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200095

Uzávěrka: 15.03.2023

 Další termíny:

16.05.2023
Praha
16.05.2023
ON-LINE
04.10.2023
Praha
04.10.2023
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky