Aktuální novela liniového zákona

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Vladimíra Sedláčková

Bývalá dlouholetá ředitelka odboru stavebního řádu na MMR, kde se podílela na přípravě zákona o vyvlastnění, stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek. Jako členka autorského kolektivu spolupracovala na několika komentářích stavebního zákona a dlouhodobě publikuje v odborných časopisech. Je lektorkou a zkušební komisařkou pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Rovněž je členkou České společnosti pro stavební právo a v současné době se věnuje samostatné přednáškové činnosti.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s rozdíly liniového a stavebního zákona. Seminář bude zaměřený na postupy stavebního úřadu podle stavebního zákona a speciální úpravu liniového zákona pro určitá řízení u jednotlivých druhů staveb v režimu tohoto zákona. Současně budou účastníci semináře seznámeni s judikaturou správních soudů. Nedílnou součástí semináře budou odpovědi na dotazy účastníků. Seminář je určen zejména zaměstnancům obecních, městských a krajských stavebních úřadů, zástupcům dotčených orgánů, odborné veřejnosti.

Obsah

Cílem zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací je urychlení majetkoprávní přípravy, umisťování a povolování těchto staveb, jakož i urychlení následného soudního přezkumu. Pro liniové stavby, mnohdy s celorepublikovým významem, bylo nutno zavést speciální úpravu, odlišnou od obecných ustanovení zejména stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a dalších právních předpisů.

Komplikovanost právní úpravy liniového zákona spočívá v tom, že některé odlišnosti od obecné úpravy jsou společné pro všechny druhy staveb, jiné dopadají pouze na jeden či více druhů staveb.

·         Nástroje urychlení výstavby

·         Odlišnosti společné pro všechny druhy staveb a speciální režim u jednotlivých druhů staveb

·         Změna příslušnosti k vedení řízení u dopravní a energetické infrastruktury

·         Speciální úprava územního a společného řízení u vybraných staveb energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací

·         Spolupráce s dotčenými orgány, závazné stanovisko, jednotné závazné stanovisko, fiktivní závazné stanovisko

·         Odlišnosti soudního přezkumu

·         Judikatura správních soudů

·         Diskuse

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-634/2021,Aktuální novela liniového zákona (webinář)

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

06.06.2023
ON-LINE

Začátek: 06.06.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200244

Uzávěrka: 30.05.2023

 Další termíny:

23.04.2024
Praha
23.04.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky