Nejčastější pochybení v řízení o přestupcích v silničním provozu z pohledu MD ČR

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. et Ing. Jakub Filip

Přednáší a zkouší v rámci ZOZ zvláštní část pro předmět přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., pracuje jako zástupce vedoucí na Oddělení správního řízení v silničním provozu MD ČR.

Popis:

Cíl semináře

Seznámení správních orgánů I. a II. stupně s aktuální problematikou pochybení ve správním řízení v silničním provozu a jak jim předcházet z pohledu ústředního správního orgánu MD ČR.

Obsah semináře

Seminář se bude věnovat aktuálním pochybení a nedostatkům ve správním řízení správních orgánů v přestupkových řízení v silničním provozu z pohledu MD ČR a způsobům, jak jim předcházet, a to zejména v problematikách:

  • Alkoholových přestupků
  • Odmítnutí vyšetření na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek
  • Objektivní odpovědnosti
  • Přípustnost pořízení a využití zvukových a obrazových záznamů v řízení o přestupcích
  • Procesních obstrukcí
  • Náležitosti bezvadného rozhodnutí
  • Správní soudnictví – praktické aspekty
  • Odnětí řidičského oprávnění (odborná zdravotní způsobilost)
  • Úskalí námitkového řízení

Reakce na dotazy

Určeno pro odborné referenty ORP i krajských úřadů, kteří vedou přestupkové řízení podle zákona č. 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 168/1999 Sb. na úrovni I. i II. stupně.

Harmonogam:

9:00–15:00 hod.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - AK/PV-430/2022, Přestupky v silničním provozu se zaměřením na jejich prokazování v praxi

Kategorie:

Doprava, LogistikaSprávní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

11.10.2022
Praha

Začátek: 11.10.2022 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2240200271

Uzávěrka: 04.10.2022

 Další termíny:

15.12.2022
Praha
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
15.12.2022
ON-LINE
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
18.01.2023
Praha
18.01.2023
ON-LINE
14.03.2023
Praha
14.03.2023
ON-LINE
31.05.2023
Praha
31.05.2023
ON-LINE
27.07.2023
Praha
27.07.2023
ON-LINE
19.09.2023
Praha
19.09.2023
ON-LINE
23.11.2023
Praha
23.11.2023
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky