Zákon o SPOD - změny v náhradní rodinné péči

AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Zuzana Zárasová

Vedoucí oddělení koncepce náhradní rodinné péče na Ministerstvu práce a sociálních věcí, v rámci tohoto resortu působí dlouhodobě v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče. Pracovní zkušenosti má rovněž z justice a neziskové sféry.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout přehled o jednotlivých formách náhradní rodinné péče o děti v ČR s důrazem na oblast upravenou v zákoně
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, tedy na oblast zprostředkování osvojení a pěstounské péče, odborné posuzování žadatelů o NRP a v případě pěstounské péče je seminář zaměřen rovněž na dohody o výkonu pěstounské péče, doprovázení pěstounů
a dávky pěstounské péče. Seminář se zaměřuje rovněž na změny, které přinesla novela zákona o SPOD v oblasti náhradní rodinné péče.

Obsah semináře

  • Principy a východiska náhradní rodinné péče
  • Formy náhradní péče o děti v ČR a jejich využívání v praxi
  • Zprostředkovaná a nezprostředkování náhradní rodinná péče
  • Zprostředkování osvojení a pěstounské péče dle zákona
    č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění (odborné posuzování zájemců o NRP, přípravy k přijetí dítěte do rodiny, proces párování dětí a žadatelů, mezinárodní osvojení atd.).
  • doprovázení pěstounů (dohody o výkonu pěstounské péče), práva a povinnosti osob pečujících a osob v evidenci
  • Dávky pěstounské péče

        

Harmonogam:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2021/0775-SP/PC; Akreditováno pod názvem: Úvod do jednotlivých forem náhradní rodinné péče o děti v ČR
MV - AK/PV-145/2022; Zákon o SPOD - náhradní rodinná péče (webinář)

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

21.09.2023
ON-LINE

Začátek: 21.09.2023 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200271

Uzávěrka: 14.09.2023

 Další termíny:

11.01.2024
ON-LINE
11.01.2024
Praha
18.04.2024
ON-LINE
18.04.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky