Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona

AKREDITOVÁNO MV POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektor:

Ing. Milada Hrabánková

Bývalá ředitelka odboru živností, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Popis:

Cíl semináře

Seminář poskytne informace o aktuálních novinkách v živnostenském právu. 

Obsah semináře

1.              Aktuální novely živnostenského zákona

·         zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování),

·         zákon č. 527/2020 Sb., změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a dalších zákonů – překážky provozování některých živností právnickými osobami,

·         zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona       o občanských průkazech - zapisování titulů a vědeckých hodností v živnostenském rejstříku

·         zákon č. 540/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní – změna v §45b živnostenského zákona,

·         zákon č. 362/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání   a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb.,                           o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon   č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – změna živnostenského zákona – zprostředkování v energetických odvětvích není živností,

·         vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk č. 58 – změna v definici velkých vozidel v nákladní dopravě a stanovení požadavků na finanční způsobilost, dobrou pověst a odbornou způsobilost pro provozovatele silniční motorové dopravy nákladní mezinárodní vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,

·         vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků – sněmovní tisk 139 – změna živnostenského zákona – zakladatelé obchodních společností a zahraniční právnické osoby zřizující odštěpný závod v České republice se budou moci podat návrh na zápis do obchodního rejstříku před zápisem do živnostenského rejstříku,

·         další aktuální novely živnostenského zákona.

2.              Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu ve znění pozdějších předpisů v praxi živnostenských úřadů – provozování cestovní kanceláře a cestovní agentury,  průvodcovské činnosti a online zprostředkování cestovních služeb – kontrolní činnost živnostenských úřadů.

3.              Aktuální problémy v aplikaci živnostenského práva

·           všeobecné podmínky provozování živnosti,

·           pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele

·           překážky provozování živnosti,

·           posuzování odborné způsobilosti včetně odborné praxe.

Harmonogam:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-274/2018, Živnostenský zákon - aktuality a praxe

Kategorie:

Pracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

16.08.2022
ON-LINE

Začátek: 16.08.2022 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 890 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 09.08.2022

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

18.10.2022
Praha
18.10.2022
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky