Zakázkové vzdělávání

Zakázkové vzdělávání

V situacích, kdy je na jedno téma potřeba proškolit více než 15–20 osob, je vhodné školení uskutečnit formou zakázkového semináře . Lze tak dosáhnout výraznou finanční úsporu nákladů na jednoho účastníka se současnou garancí vysoké kvality vzdělávacího výstupu:

  • obsahová náplň semináře je vždy přizpůsobena na míru a účastníci tak získávají vysoce adresné a koncentrované informace,
  • cena na jednoho účastníka u zakázkového semináře je vždy v porovnání s otevřenými semináři nižší, a čím je počet účastníků vyšší, tím je tato cena výhodnější,
  • seminář se koná v místě objednatele

Tematické zaměření zakázkových seminářů

Za využití našich širokých kontaktů a ve spolupráci s významnými odborníky dokážeme zpracovat jako zakázkový seminář libovolné téma, které vzejde z přání a potřeb daného klienta. Zároveň je možné individuálně přizpůsobit kterýkoli z našich seminářů. Téma lze zvolit z výše uvedených oblastí seminářů.

 

Výběr lektora – klíč k úspěšnému semináři a ke spokojenosti jeho účastníků 

Naše společnost spolupracuje ve všech oblastech se širokým portfoliem kvalitních a zkušených odborníků, působících jak v oblasti teoretické tak praktické, a díky tomu jsme schopni garantovat realizaci našich seminářů na vysoce odborné úrovni a v souladu s potřebami klientů.

Výhody zakázkových seminářů, aneb co vše lze u zakázkových seminářů individuálně přizpůsobit

  • náplň a obsah semináře (poměr teoretické a praktické části)
  • místo a termín konání
  • složení účastníků – možné je propojení více subjektů/obcí
  • cenu