Zakázkové vzdělávání

Zakázkové vzdělávání

V situacích, kdy je na jedno téma potřeba proškolit více než 15–20 osob, je vhodné školení uskutečnit formou zakázkového semináře. Lze tak dosáhnout výraznou finanční úsporu nákladů na jednoho účastníka se současnou garancí vysoké kvality vzdělávacího výstupu:

  • obsahová náplň semináře je vždy přizpůsobena na míru a účastníci tak získávají vysoce adresné a koncentrované informace,
  • cena na jednoho účastníka u zakázkového semináře je vždy v porovnání s otevřenými semináři nižší, a čím je počet účastníků vyšší, tím je tato cena výhodnější,
  • seminář se koná v místě objednatele

Tematické zaměření zakázkových seminářů

Za využití našich širokých kontaktů a ve spolupráci s významnými odborníky dokážeme zpracovat jako zakázkový seminář libovolné téma, které vzejde z přání a potřeb daného klienta. Zároveň je možné individuálně přizpůsobit kterýkoli z našich seminářů. Téma lze zvolit z výše uvedených oblastí seminářů.

Výběr lektora – klíč k úspěšnému semináři a ke spokojenosti jeho účastníků 

Naše společnost spolupracuje ve všech oblastech se širokým portfoliem kvalitních a zkušených odborníků, působících jak v oblasti teoretické tak praktické, a díky tomu jsme schopni garantovat realizaci našich seminářů na vysoce odborné úrovni a v souladu s potřebami klientů.

Výhody zakázkových seminářů, aneb co vše lze u zakázkových seminářů individuálně přizpůsobit

  • náplň a obsah semináře (poměr teoretické a praktické části)
  • místo a termín konání
  • složení účastníků – možné je propojení více subjektů/obcí
  • cenu
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky