Služby

V oblasti poradenského servisu poskytujeme

  • konzultace, analýzy a stanoviska pro praxi
  • asistenci při zpracování projektů EU
  • podporu a poradenství při veřejných zakázkách

V oblasti vzdělávání nabízíme tyto služby

  • semináře a workshopy "na klíč"
  • poskytování prohlubování kvalifikace podle zákona č. 312/2002 Sb.
  • kurzy "měkkých dovedností"

V oblasti personální strategie a managementu realizujeme

  • zpracování vizí, strategií, akčních a krizových plánů
  • personální, organizační a procesní audity
  • metodickou podporu