Kurzy a semináře

termínnázev kurzumístolektor
7.12. | 9:00Úprava dokumentů podle normy ČSN 01 6910PrahaPhDr. Ivana Svobodová
šipka přihláška na kurz

více informací
7.12. | 10:00Temná trojice - psychopatie-machiavelismus-narcismusBrnoMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
10.12. | 9:00!Nový zákon o zpracování osobních údajů a výjimky z GDPR! novinka (změna termínu ze 7.12.)PrahaJUDr. Kateřina Jamborová
šipka přihláška na kurz

více informací
10.12. | 9:00Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy - AKREDITOVÁNO MŠMT!PrahaIng. Jan Romaněnko
šipka přihláška na kurz

více informací
11.12. | 9:00Administrace zadávacího řízení vlastními zaměstnanci - PŘESUN Z 27.11.Prahadoc. JUDr. Ing. Radek Jurčík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
11.12. | 9:00Novela zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury účinná od 31.8.2018PrahaIng. Martin Janeček
šipka přihláška na kurz

více informací
11.12. | 9:00Ochrana dřevin rostoucích mimo lesPrahaIng. Pavel Chotěbor
šipka přihláška na kurz

více informací
11.12. | 9:00Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPRPrahaJUDr. Eva Janečková
šipka přihláška na kurz

více informací
13.12. | 9:00Stavební zákon – problematika umisťování, povolování, kolaudování a odstraňování staveb podle úpravy platné v roce 2018PrahaMgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
šipka přihláška na kurz

více informací
13.12. - 14.12.Školství - vybrané aktuální otázkyPrahaMgr. Václav Klaus
PaedDr. et Mgr. Jan Kobliha
PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
13.12. | 9:00Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, související judikatura a aktuální novely v běžné praxi úřaduPrahaMgr. Jan Jančík
šipka přihláška na kurz

více informací
14.12. | 9:00CzechPOINT@office a základní registryPrahaBc. Karolína Kofroňová
šipka přihláška na kurz

více informací
14.12. | 9:00Účetní závěrka za r. 2018PrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
8.1. | 9:00Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče - MPSV AKREDITACEPrahaJUDr. Hana Nová
šipka přihláška na kurz

více informací
9.1. | 9:00GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů pro podnikatele a e-shopyPrahaJUDr. Jiří Navrátil
šipka přihláška na kurz

více informací
10.1. | 9:00Činnost speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace ve světle aktuální legislativyPrahaIng. Martin Moravec Ph. D.
šipka přihláška na kurz

více informací
10.1. | 9:00Rámec pro vnitřní kontrolní systémPrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
10.1. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
14.1. | 9:00Jednotlivé způsoby skončení pracovního poměruPrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
15.1. | 9:00Zásadní změny po novele zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladechPrahaMgr. Jan Stiebitz
šipka přihláška na kurz

více informací
17.1. | 9:00Schvalování technické způsobilosti vozidelPrahaIng. Martin Tichý
šipka přihláška na kurz

více informací
17.1. | 9:00Stavební zákon a judikatura soudů aplikovatelná po 1.1.2018PrahaDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
17.1. | 9:00Zákon o kontrole v praxi - PŘESUN Z 6.12.2018!!PrahaIng. Tomáš Pösl
šipka přihláška na kurz

více informací
17.1. | 9:00Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaMgr. Petr Beck
šipka přihláška na kurz

více informací
21.1. | 9:00Hlavní cíle novely zákona o pedagogických pracovnících a problematická ustanovení stávající úpravyPrahaMgr. Martina Marková
šipka přihláška na kurz

více informací
21.1. - 22.1.Rétorika a umění prezentačních dovedností s Alešem ZbořilemPrahaMgr. Aleš Zbořil
šipka přihláška na kurz

více informací
22.1. | 9:00Praktická cvičení ze správního řízení před orgánem druhého stupněPrahaJUDr. Martina Děvěrová MPA
šipka přihláška na kurz

více informací
23.1. | 9:00Komunikace s problémovým klientem v praxiPrahaPhDr. Ingrid Matoušková PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
24.1. | 9:00Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizacíPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
24.1. | 9:00Zákon o pohřebnictví se zaměřením na přehled změn a aplikační praxiPrahaTh.Lic. Tomáš Kotrlý Th.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
28.1. | 9:00Náhrada škody dle OZ včetně škody způsobené odbornou radou a stanoviskemPrahaJUDr. Petr Vojtek
šipka přihláška na kurz

více informací
29.1. | 9:00Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) ve světle novely stavebního zákona - PŘESUN ZE 30.10.2018!!!PrahaJUDr. Libor Dvořák PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
29.1. | 9:00Zákon o zadávání veřejných zakázek se zaměřením na zadávací řízeníPrahaMgr. Pavel Herman
šipka přihláška na kurz

více informací
30.1. | 9:00Školský zákon v praxiPrahaMgr. Marie Picková
šipka přihláška na kurz

více informací
31.1. | 9:00Konzultační seminář v oboru územního plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady)BrnoMgr. Veronika Doležalová
šipka přihláška na kurz

více informací
31.1. | 9:00Pomocný analytická přehled PAP - začátečníciPrahaIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
31.1. | 9:00Pracovní doba a její pracovněprávní souvislosti v teorii i praxiPrahaMgr. Andrea Kovářová
šipka přihláška na kurz

více informací
4.2. | 9:00Hospodaření školy a schválený rozpočetPrahaIng. Zdeněk Čížek
šipka přihláška na kurz

více informací
4.2. | 9:00Poměřování veřejných zájmů v ochraně přírody a krajinyPrahaMgr. Vojtěch Vomáčka Ph.D., LL.M.
šipka přihláška na kurz

více informací
5.2. | 9:00GDPR - Uvádění ochrany osobních údajů do praxePrahaMgr. Petr Vokáč
šipka přihláška na kurz

více informací
5.2. | 9:00Zákon o střelných zbraních a střelivuPrahaMgr. Milena Bačkovská
šipka přihláška na kurz

více informací
6.2. - 7.2.Správní řád paragraf po paragrafuPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
6.2. | 9:00Školský zákon v praxiBrnoMgr. Marie Picková
šipka přihláška na kurz

více informací
7.2. | 9:00Techniky asertivní komunikace - praktickyPrahaMgr. Aneta Holubová
šipka přihláška na kurz

více informací
7.2. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITACE MPSVPrahaJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
11.2. | 9:00Pomocný analytický přehled PAP - pokročilýBrnoIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
11.2. | 9:00Pronájem bytů a nebytových prostorPrahaJUDr. Pavlína Brzobohatá
šipka přihláška na kurz

více informací
12.2. | 9:00Nakládání s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb.PrahaJUDr. Dagmar Tyšerová
šipka přihláška na kurz

více informací
12.2. | 9:00Povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních účinná od 18. 10. 2018, a dopady GDPR na proces zadávání veřejných zakázek.PrahaMgr. Markéta Adámková
šipka přihláška na kurz

více informací
12.2. | 18:00Etiketa u stolu, aneb Stolování s Ladislavem ŠpačkemPraha Ladislav Špaček
šipka přihláška na kurz

více informací
13.2. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
14.2. | 9:00GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů v praxi pro personalistyPrahaJUDr. Jiří Navrátil
šipka přihláška na kurz

více informací
14.2. | 10:00Temná trojice-psychopatie-machiavelismus-narcismus - MPSV AKREDITACEMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
19.2. | 9:00CzechPOINT@office a základní registryPrahaBc. Karolína Kofroňová
šipka přihláška na kurz

více informací
19.2. | 9:00Povinnosti ředitele v kontextu aktuální právní úpravyPrahaPhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
19.2. | 9:30Živnostenský zákon - aktuality a praxePrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
21.2. - 22.2.Emoce a řeč těla II. - "Nenechte sebou manipulovat"Praha Jitka Ševčíková, MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
21.2. | 9:00Náprava vadných rozhodnutí ve správních řízeníchPrahaMgr. Jan Břeň
šipka přihláška na kurz

více informací
21.2. | 9:00Rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, styk rodičů s dítětem a únosy dětí do ciziny v rozhodovací praxi Ústavního souduPrahaJUDr. Tomáš Lichovník
šipka přihláška na kurz

více informací
21.2. | 9:00Zákoník práce - aktuality pro rok 2019PrahaJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
22.2. | 9:00Zadávání veřejných zakázekPrahaJUDr. Ing. Daniel Bartoň
šipka přihláška na kurz

více informací
26.2. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyPrahaIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
26.2. | 9:00Veřejné zakázky ve stavebnictvíPrahaMgr. Pavel Herman
šipka přihláška na kurz

více informací
27.2. | 9:00Přijímání a propouštění zaměstnancůPrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
28.2. | 9:00Správní řízení krok za krokemPrahaMgr. Markéta Pokorná
šipka přihláška na kurz

více informací
28.2. | 9:00Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxe se zaměřením na problematiku dotacíPrahaJUDr. Zdeněk Lankaš
šipka přihláška na kurz

více informací
4.3. | 9:00GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů pro podnikatele a e-shopyBrnoJUDr. Jiří Navrátil
šipka přihláška na kurz

více informací
5.3. | 9:00Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – aktuality a praxePrahaIng. Zdeňka Fialová
šipka přihláška na kurz

více informací
6.3. | 9:00Nařízení eIDAS a GDPR pro školy a školská zařízeníPrahaPaedDr. Bohumír Brom
šipka přihláška na kurz

více informací
7.3. | 9:00Nové prostředky komunikace (Facebook)PrahaBc. Jan Novák
šipka přihláška na kurz

více informací
7.3. | 9:00Povinnosti ředitele v kontextu aktuální právní úpravyBrnoPhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
7.3. | 9:00Zákon o zadávání veřejných zakázek se zaměřením na zadávací řízeníPrahaMgr. Pavel Herman
šipka přihláška na kurz

více informací
7.3. | 9:00Zásadní změny po novele zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladechPrahaMgr. Jan Stiebitz
šipka přihláška na kurz

více informací
11.3. | 9:00Hospodaření školy a schválený rozpočetBrnoIng. Zdeněk Čížek
šipka přihláška na kurz

více informací
12.3. | 9:00Time management s Alešem ZbořilemPrahaMgr. Aleš Zbořil
šipka přihláška na kurz

více informací
12.3. | 9:00Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u POPrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
12.3. | 9:00Zákon o hlavním městě Praze a Statut hlavního města PrahyPrahaJUDr. Martina Děvěrová MPA
šipka přihláška na kurz

více informací
13.3. | 9:00Školský zákon v praxiPrahaMgr. Marie Picková
šipka přihláška na kurz

více informací
14.3. | 9:00Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizacíPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
14.3. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
19.3. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyBrnoIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
19.3. | 9:00Hlavní cíle novely zákona o pedagogických pracovnících a problematická ustanovení stávající úpravyPrahaMgr. Martina Marková
šipka přihláška na kurz

více informací
19.3. | 9:00Řízení o přestupcích podle nového přestupkového zákonaPrahaMgr. David Marek
šipka přihláška na kurz

více informací
21.3. | 9:00Přestupky ve stavebnictví z pohledu judikatury Nejvyššího správního souduPrahaMgr. Ondřej Mrákota
šipka přihláška na kurz

více informací
21.3. | 9:00Správní řízení v praxiPrahaMgr. Ivan Tobek
šipka přihláška na kurz

více informací
21.3. | 9:00Stavební zákon a judikatura soudů aplikovatelná po 1.1.2018BrnoDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
26.3. | 9:00Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče - MPSV AKREDITACEPrahaJUDr. Hana Nová
šipka přihláška na kurz

více informací
27.3. - 28.3.Veřejná podpora - aktuální otázkyPrahaJUDr. Michael Kincl
Mgr. Ondřej Landa
šipka přihláška na kurz

více informací
28.3. | 9:00Pracovní doba a její pracovněprávní souvislosti v teorii i praxiBrnoMgr. Andrea Kovářová
šipka přihláška na kurz

více informací
28.3. | 9:00Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku a problematika souvisejícíPrahaJUDr. Bc. Jiří Říha Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
1.4. - 2.4.Správní řád paragraf po paragrafuPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
2.4. | 9:00Cestovní náhrady a daň silniční pro ředitele školPrahaIng. Karel Janoušek
šipka přihláška na kurz

více informací
3.4. | 9:00Školský zákonPrahaPhDr. Mgr. Jiří Valenta
šipka přihláška na kurz

více informací
4.4. | 9:00Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaMgr. Petr Beck
šipka přihláška na kurz

více informací
4.4. | 9:00Změny dopadající na obce a výkon silničního správního úřadu obcí I. a II. typu, vyvolanými velkou novelou stavebního zákona s účinností od roku 2018 a novelizací připravovanou v roce 2019PrahaMgr. David Mazánek
šipka přihláška na kurz

více informací
9.4. - 10.4.Správa dokumentů v ČR a vliv nařízení eIDAS a GDPRPrahaPaedDr. Bohumír Brom
šipka přihláška na kurz

více informací
9.4. | 9:00Zákon o střelných zbraních a střelivuBrnoMgr. Milena Bačkovská
šipka přihláška na kurz

více informací
11.4. | 9:00GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů v praxi pro personalistyBrnoJUDr. Jiří Navrátil
šipka přihláška na kurz

více informací
11.4. | 9:00Veřejné zakázky ve stavebnictvíPrahaMgr. Pavel Herman
šipka přihláška na kurz

více informací
11.4. | 9:00Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxe se zaměřením na problematiku dotacíPrahaJUDr. Zdeněk Lankaš
šipka přihláška na kurz

více informací
12.4. | 9:00Zadávání veřejných zakázekBrnoJUDr. Ing. Daniel Bartoň
šipka přihláška na kurz

více informací
15.4. | 9:00Náhrada škody dle OZ včetně škody způsobené odbornou radou a stanoviskemPrahaJUDr. Petr Vojtek
šipka přihláška na kurz

více informací
16.4. | 9:00Konzultační seminář v oboru územního plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady)PrahaMgr. Veronika Doležalová
šipka přihláška na kurz

více informací
16.4. | 9:00Novela zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury účinná od 31.8.2018PrahaIng. Martin Janeček
šipka přihláška na kurz

více informací
16.4. | 9:00Praktická cvičení ze správního řízení před orgánem druhého stupněBrnoJUDr. Martina Děvěrová MPA
šipka přihláška na kurz

více informací
17.4. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
18.4. | 9:00Syndrom vyhoření a techniky zvládání stresuPrahaMgr. Aneta Holubová
šipka přihláška na kurz

více informací
24.4. | 9:00Pedagog mezi paragrafyPrahaPhDr. Mgr. Jiří Valenta
šipka přihláška na kurz

více informací
25.4. | 9:00Povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních účinná od 18. 10. 2018, a dopady GDPR na proces zadávání veřejných zakázek.BrnoMgr. Markéta Adámková
šipka přihláška na kurz

více informací
25.4. | 9:00Správní řízení - vady a náprava v praxiPrahaMgr. Markéta Pokorná
šipka přihláška na kurz

více informací
25.4. | 9:00Zákon o zadávání veřejných zakázek se zaměřením na zadávací řízeníPrahaMgr. Pavel Herman
šipka přihláška na kurz

více informací
9.5. | 9:00Živnostenský zákon - aktuality a praxeBrnoIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
10.5. | 9:00Loterijní zákon a hazardní legislativaPrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
14.5. | 9:00Hospodaření školy a schválený rozpočetPrahaIng. Zdeněk Čížek
šipka přihláška na kurz

více informací
14.5. | 9:00Zákon o hlavním městě Praze a Statut hlavního města PrahyPrahaJUDr. Martina Děvěrová MPA
šipka přihláška na kurz

více informací
14.5. | 9:00Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidlaPrahaPhDr. Vladimír Přikryl
šipka přihláška na kurz

více informací
15.5. | 9:00Nařízení eIDAS a GDPR pro školy a školská zařízeníBrnoPaedDr. Bohumír Brom
šipka přihláška na kurz

více informací
15.5. | 9:00Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví (v návaznosti na nový zákon o zpracování osobních údajů)PrahaJUDr. Jiří Navrátil
šipka přihláška na kurz

více informací
16.5. | 9:00Správní řád se zaměřením na správní řízení v I. a II. stupniPrahaMgr. Ivan Tobek
šipka přihláška na kurz

více informací
16.5. | 9:00Stavební zákon a judikatura soudů aplikovatelná po 1.1.2018PrahaDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
20.5. | 9:00Pronájem bytů a nebytových prostorPrahaJUDr. Pavlína Brzobohatá
šipka přihláška na kurz

více informací
21.5. | 9:00Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče - MPSV AKREDITACEPrahaJUDr. Hana Nová
šipka přihláška na kurz

více informací
21.5. | 9:00Zákon o posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – aktuality a praxePrahaJUDr. Libor Dvořák PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
22.5. | 9:00Místní poplatkyPrahaIng. Bc. Miroslav Veselý
šipka přihláška na kurz

více informací
23.5. | 9:00Náprava vadných rozhodnutí ve správních řízeníchPrahaMgr. Jan Břeň
šipka přihláška na kurz

více informací
23.5. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
23.5. | 9:00Veřejné zakázky ve zdravotnictvíPrahaJUDr. Michal Krenk Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
28.5. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyOlomoucIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
30.5. | 9:00Pracovní doba a její pracovněprávní souvislosti v teorii i praxiPrahaMgr. Andrea Kovářová
šipka přihláška na kurz

více informací
4.6. | 9:00GDPR - Uvádění ochrany osobních údajů do praxePrahaMgr. Petr Vokáč
šipka přihláška na kurz

více informací
4.6. | 9:00Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – aktuality a praxePrahaIng. Zdeňka Fialová
šipka přihláška na kurz

více informací
4.6. | 9:00Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaMgr. Petr Beck
šipka přihláška na kurz

více informací
11.6. | 9:00Správní řízení krok za krokemPrahaMgr. Markéta Pokorná
šipka přihláška na kurz

více informací
11.6. | 9:00Zákon o střelných zbraních a střelivuPrahaMgr. Milena Bačkovská
šipka přihláška na kurz

více informací
13.6. | 9:00Novela zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury účinná od 31.8.2018PrahaIng. Martin Janeček
šipka přihláška na kurz

více informací
19.6. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
20.6. | 9:00Náhrada škody podle zákoníku práce v praxiPrahaJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
20.6. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITACE MPSV, PŘESUN ZE 6.6.2019!!!PrahaJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
28.6. | 9:00Loterijní zákon a hazardní legislativaPrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
16.7. - 17.7.Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupniPrahaJUDr. Martina Děvěrová MPA
šipka přihláška na kurz

více informací
13.8. | 9:00Praktická cvičení ze správního řízení před orgánem druhého stupněPrahaJUDr. Martina Děvěrová MPA
šipka přihláška na kurz

více informací
15.8. | 9:00Schvalování technické způsobilosti vozidelPrahaIng. Martin Tichý
šipka přihláška na kurz

více informací
27.8. | 9:30Živnostenský zákon - aktuality a praxePrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
5.9. | 9:00Změny dopadající na obce a výkon silničního správního úřadu obcí I. a II. typu, vyvolanými velkou novelou stavebního zákona s účinností od roku 2018 a novelizací připravovanou v roce 2019PrahaMgr. David Mazánek
šipka přihláška na kurz

více informací
12.9. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
19.9. | 9:00Místní poplatkyPrahaIng. Bc. Miroslav Veselý
šipka přihláška na kurz

více informací
25.9. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
30.9. | 9:00Školský zákon v praxiPrahaMgr. Marie Picková
šipka přihláška na kurz

více informací
1.10. | 9:00Loterijní zákon a hazardní legislativaPrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
10.10. | 9:00Přestupky ve stavebnictví z pohledu judikatury Nejvyššího správního souduPrahaMgr. Ondřej Mrákota
šipka přihláška na kurz

více informací
10.10. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITACE MPSVOlomoucJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
10.10. | 9:00Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaMgr. Petr Beck
šipka přihláška na kurz

více informací
15.10. | 9:00Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidlaPrahaPhDr. Vladimír Přikryl
šipka přihláška na kurz

více informací
15.10. | 9:30Živnostenský zákon - aktuality a praxePrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
16.10. | 9:00Školský zákon v praxiBrnoMgr. Marie Picková
šipka přihláška na kurz

více informací
22.10. | 9:00Zákon o posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – aktuality a praxePrahaJUDr. Libor Dvořák PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
5.11. | 9:00Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče - MPSV AKREDITACEPrahaJUDr. Hana Nová
šipka přihláška na kurz

více informací
13.11. | 9:00Školský zákon v praxiPrahaMgr. Marie Picková
šipka přihláška na kurz

více informací
14.11. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
26.11. | 9:00Řízení o přestupcích podle nového přestupkového zákonaPrahaMgr. David Marek
šipka přihláška na kurz

více informací
27.11. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
28.11. | 9:00Loterijní zákon a hazardní legislativaPrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
3.12. | 9:30Živnostenský zákon - aktuality a praxePrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
5.12. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITACE MPSVPrahaJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací