Kurzy a semináře

termínnázev kurzumístolektor
24.10. | 9:00Společná a střídavá péče, vyživovací povinnostPrahaJUDr. Hana Nová
šipka přihláška na kurz

více informací
24.10. | 9:30Zákon o úřednících veřejné správy paragraf po paragrafuPrahaMgr. Kristina Chrástková
šipka přihláška na kurz

více informací
26.10. | 10:00A-GDPR - Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví, 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Eva Janečková
šipka přihláška na kurz

více informací
30.10. | 9:00A-Aktuální problémy při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v podmínkách obcí a způsoby jejich řešeníOstravaMgr. Václav Těžký
šipka přihláška na kurz

více informací
30.10. | 9:00Pohledávky výživnéhoPrahaIng. Mgr. Antonín Toman
šipka přihláška na kurz

více informací
31.10. | 9:00A - Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupkyPrahaMgr. David Marek
šipka přihláška na kurz

více informací
31.10. | 9:00A- Silniční správní úřad obcí I. a II. typu, po novele zákona o pozemních komunikacíchBrnoMgr. David Mazánek
šipka přihláška na kurz

více informací
31.10. | 9:00A-Místní poplatky v praxiPrahaMgr. Michal Jantoš
šipka přihláška na kurz

více informací
31.10. | 9:00BOZP pro učitelky MŠPrahaIng. Jan Romaněnko
šipka přihláška na kurz

více informací
1.11. | 9:00BOZP pro učitelky MŠBrnoIng. Jan Romaněnko
šipka přihláška na kurz

více informací
2.11. | 9:00A - Veřejné opatrovnictvíPrahaMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
2.11. | 9:00Dopady nového zákona o hazardních hrách na obcePrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
2.11. | 9:00Novela občanského řádu soudního, zákona o zvláštních řízeních soudních a souvisejících předpisůPrahaMgr. Anežka Janoušková
šipka přihláška na kurz

více informací
3.11. | 9:00A-GDPR- Ochrana osobních údajů v personalistice a vedení organizace(akreditace - Právo na informace a ochrana osobních údajů v činnosti ÚSC")PrahaJUDr. Eva Janečková
šipka přihláška na kurz

více informací
3.11. | 9:00Kontrola hospodaření obcí z pohledu ministerstva financíPrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
6.11. | 9:00Hospodaření školy a schválený rozpočetPrahaIng. Zdeněk Čížek
šipka přihláška na kurz

více informací
6.11. | 9:00Kontrola hospodaření obcí z pohledu ministerstva financíBrnoMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
7.11. | 9:00A - Problematika veřejné podporyPrahaJUDr. Michael Kincl
šipka přihláška na kurz

více informací
7.11. | 9:00A - Spisová služba, digitální archivy a nařízení eIDASPrahaIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
7.11. | 9:00Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu soudce NSS ČRPrahaJUDr. Ing. Filip Dienstbier Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
8.11. | 9:00BOZP pro učitele TVBrnoIng. Jan Romaněnko
šipka přihláška na kurz

více informací
8.11. | 9:00Kontrola nakládání s dotacemi ze strany finančního úřaduPrahaMgr. Vladimír Dlouhý DiS.
šipka přihláška na kurz

více informací
8.11. - 9.11.Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele dle judikatury Nejvyššího soudu ČRPrahaJUDr. Jiří Doležílek
Mgr. Kristina Chrástková
JUDr. Zdeněk Novotný
šipka přihláška na kurz

více informací
9.11. | 9:00A- Silniční správní úřad obcí I. a II. typu, po novele zákona o pozemních komunikacíchOstravaMgr. David Mazánek
šipka přihláška na kurz

více informací
9.11. | 9:00Děti a pěstounská péče, aneb od zprostředkování, dávek pěstounské péče až po dohody o výkonu pěstounské péče a vše ostatní souvisejícíPrahaMgr. Veronika Andrtová
šipka přihláška na kurz

více informací
9.11. | 9:00Pravomoc členů zastupitelstvaPrahaIng. Marie Kostruhová
šipka přihláška na kurz

více informací
9.11. - 10.11.Spory o náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci podle zákona č. 82/1998 Sb.PrahaJUDr. Bohumil Dvořák Ph.D.
JUDr. František Ištvánek
Mgr. Jan Kočař
šipka přihláška na kurz

více informací
9.11. | 10:00A-GDPR Ochrana osobních údajů pro správce, pověřence a další osoby (akreditace - Právo na informace a ochrana osobních údajů v činnosti ÚSC") 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Eva Janečková
šipka přihláška na kurz

více informací
10.11. | 9:00Náhrada škody a nemajetkové újmy ve zdravotnictvíPrahaJUDr. Petr Vojtek
šipka přihláška na kurz

více informací
14.11. | 9:00A - Aplikace zákona o registru smluv včetně sankcí a novelyPrahaMgr. Martin Kraus
šipka přihláška na kurz

více informací
14.11. | 9:00A - Novela zákona o střelných zbraních a střelivuPrahaMgr. Milena Bačkovská
šipka přihláška na kurz

více informací
14.11. | 9:00A - Správní řízení na úseku evidence obyvatel - rušení údaje o místu trvalého pobytuPrahaBc. Karolína Kofroňová
šipka přihláška na kurz

více informací
14.11. | 9:00A - Účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacíchPrahaIng. Martin Moravec Ph. D.
šipka přihláška na kurz

více informací
14.11. | 9:00Chyby ve správním řízení v regionálním školstvíPrahaPaedDr. et Mgr. Jan Kobliha
šipka přihláška na kurz

více informací
14.11. | 9:00Stavební veřejné zakázky – nový zákon, vyhláška a aktuální judikaturaPrahadoc. JUDr. Ing. Radek Jurčík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
15.11. | 9:00BOZP pro vedoucí zaměstnance škol a školských zařízeníBrnoIng. Jan Romaněnko
šipka přihláška na kurz

více informací
15.11. | 9:00Novela zákona o pohřebnictví od 1.9.2017PrahaTh.Lic. Tomáš Kotrlý Th.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
16.11. | 9:00A - Nařízení EU o ochraně a zpracování osobních údajů (GDPR) a ochrana osobních údajůPrahaRNDr. Igor Němec
šipka přihláška na kurz

více informací
16.11. | 9:00A-Místní poplatky v praxiOstravaMgr. Michal Jantoš
šipka přihláška na kurz

více informací
16.11. | 9:00Aktuální problémy při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v podmínkách obcí a způsoby jejich řešeníOlomoucMgr. Václav Těžký
šipka přihláška na kurz

více informací
20.11. | 9:00Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím NENPrahaIng. Ondřej Ječný
šipka přihláška na kurz

více informací
21.11. | 9:00A - Nový systém odměňování členů zastupitelstev ÚSCPrahaIng. Tomáš Pösl
šipka přihláška na kurz

více informací
21.11. | 9:00Procvičování správního řádu ke zkoušce ZOZPrahaJUDr. Miroslav Brůna
šipka přihláška na kurz

více informací
21.11. | 9:00Zjišťovací fáze finanční kontroly a interního auditu v roce 2017PrahaIng. Miroslava Pýchová
šipka přihláška na kurz

více informací
21.11. | 10:00Mocenský aparát: Machiavellisté, narcisté a psychopatéOlomoucMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
22.11. | 9:00A - Dlouhodobý stres v práci a syndrom vyhořeníPrahaMgr. Aneta Holubová
šipka přihláška na kurz

více informací
22.11. | 9:00BOZP pro učitele TVPrahaIng. Jan Romaněnko
šipka přihláška na kurz

více informací
23.11. | 9:00A - Evidence obyvatel - povinnost ohlašovnyPrahaBc. Karolína Kofroňová
šipka přihláška na kurz

více informací
23.11. | 9:00A - Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v běžné praxi úřaduBrnoMgr. František Malý
šipka přihláška na kurz

více informací
23.11. | 9:00Děti v náhradní rodinné péče a problematika styku dítěte s fyzickými osobamiBrnoMgr. Veronika Andrtová
šipka přihláška na kurz

více informací
23.11. | 9:00Pravomoc členů zastupitelstvaBrnoIng. Marie Kostruhová
šipka přihláška na kurz

více informací
23.11. | 9:00Silniční správní úřad obcí I. a II. typu, po novele zákona o pozemních komunikacíchPrahaMgr. David Mazánek
šipka přihláška na kurz

více informací
23.11. | 9:00Tvůj hlas, tvůj pomocníkPrahaMgr. Petra Bartošová
šipka přihláška na kurz

více informací
24.11. | 9:00A - Nový přestupkový zákon a judikatura NSS (akreditováno pod názvem Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu)PrahaDoc., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
24.11. | 9:00Kontrola veřejných zakázek - ověřování a dodržování principů 3E - praktický workshopPrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
24.11. | 9:00Příprava na závěrku r. 2017 a aktuality 2018PrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
24.11. | 9:00Standardy péče ve veřejné správě (při výkonu samostatné působnosti obce a kraje)PrahaJUDr. Filip Cileček
šipka přihláška na kurz

více informací
27.11. | 9:00Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2017OlomoucIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
27.11. | 9:00Daňově uznatelné náklady v judikatuře NSSPrahaJUDr. PhDr. Karel Šimka LL.M., Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
28.11. | 9:00A - Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
28.11. | 9:00Pohled dítěte na domácí násilíPrahaMgr. Veronika Andrtová
šipka přihláška na kurz

více informací
29.11. | 9:00Archivy a archivacePrahaPhDr. Jan Mareš Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
29.11. | 9:00Nový přestupkový zákon a judikatura NSS (akreditováno pod názvem Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu)BrnoDoc., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
30.11. | 9:00A -GDPR - Pověřenec, správce, tvorba analýz ochrany osobních údajů (akreditace-Právo na informace a ochrana osobních údajů v činnosti ÚSC)PrahaJUDr. Eva Janečková
šipka přihláška na kurz

více informací
30.11. | 9:00A-Zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi - pro zadavatele (akreditováno pod názvem Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy)PrahaJUDr. Michal Krenk Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
30.11. | 9:00Společná a střídavá péče, vyživovací povinnostPrahaJUDr. Hana Nová
šipka přihláška na kurz

více informací
1.12. | 9:00Odpovědnost za škodu v dopravěPrahaJUDr. Petr Vojtek
šipka přihláška na kurz

více informací
1.12. | 9:00Příprava na závěrku r. 2017 a aktuality 2018BrnoIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
4.12. | 9:00Hospodaření školy a schválený rozpočetPrahaIng. Zdeněk Čížek
šipka přihláška na kurz

více informací
5.12. | 9:00Územní plánování v judikatuře správních soudůPrahaJUDr. Ing. Filip Dienstbier Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
6.12. | 9:00BOZP pro vedoucí zaměstnance škol a školských zařízeníPrahaIng. Jan Romaněnko
šipka přihláška na kurz

více informací
7.12. | 9:00A - Spisová služba a digitální archivy a nařízení eIDASOlomoucIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
7.12. | 9:00A - Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v běžné praxi úřaduPrahaMgr. František Malý
šipka přihláška na kurz

více informací
7.12. | 9:00Aplikace principu 3E na finančním řízení a kontrole - praktický workshopPrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
8.12. | 9:00Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2017PrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
8.12. | 10:00A - Registr smluv v praxiPrahaJUDr. Eva Janečková
šipka přihláška na kurz

více informací
11.12. | 10:00Dosažení úspěchu v managementuPrahaMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
12.12. | 9:00A-Místní poplatky v praxiOlomoucMgr. Michal Jantoš
šipka přihláška na kurz

více informací
12.12. | 9:00BOZP pro vedoucí zaměstnance škol a školských zařízeníOstravaIng. Jan Romaněnko
šipka přihláška na kurz

více informací
12.12. | 9:00Vidimace a legalizacePrahaMgr. Jitka Kunešová
šipka přihláška na kurz

více informací
13.12. | 9:00A-Veřejné zakázky ve zdravotnictví (akreditováno pod názvem zadávání veřejných zakázek)PrahaJUDr. Michal Krenk Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací