Kurzy a semináře

termínnázev kurzumístolektor
19.6. - 20.6.Jak postupovat při zveřejňování informací o platech, odměnách a odměnách z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u zaměstnanců, jejichž platové náklady jsou hrazeny z veřejných prostředkůPrahaJUDr. Adam Furek
JUDr. Tomáš Rychlý Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
19.6. | 9:00Pomocný analytický přehled PAP - pro pokročiléPrahaIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
20.6. | 9:00Náhrada škody podle zákoníku práce v praxi-JUDr. Jiří Doležílek, předseda soudního oddělení č. 21 (pracovněprávní) Nejvyššího soudu ČRPrahaJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
20.6. | 9:00Správní řízení v praxi (krok za krokem)PrahaJUDr. Myron Zajonc
šipka přihláška na kurz

více informací
20.6. - 21.6.Pracovněprávní vztahy ve veřejné správěMgr. Kristina Chrástková
šipka přihláška na kurz

více informací
24.6. | 9:00Možnosti obrany žadatele a příjemce o dotaci, JUDr. Petr Mikeš Ph.D. - soudce Nejvyššího správního soudu, 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Petr Mikeš Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
25.6. | 9:00Dítě v péči otce a rizika střídavé či výlučné péče - akreditace MPSVPrahaProf. PhDr. Lenka Šulová CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
27.6. | 9:00Výpočet dávek nemocenského pojištěníPrahaJUDr. František Vlasák
šipka přihláška na kurz

více informací
11.7. | 9:00Jak zadávat veřejné zakázky s důrazem na kvalituPrahadoc. JUDr. Ing. Radek Jurčík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
12.7. | 9:00Syndrom vyhoření a techniky zvládání stresuPrahaMgr. Aneta Holubová
šipka přihláška na kurz

více informací
15.7. - 16.7.Jak mít šťastné zaměstnancePrahaMgr. et. Mgr. Ladislav Koubek MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
16.7. - 17.7.Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupniPrahaJUDr. Martina Děvěrová MPA
šipka přihláška na kurz

více informací
16.7. | 9:00Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019PrahaMgr. Otakar Ludvík
šipka přihláška na kurz

více informací
18.7. | 8:00Zákon o obcíchPrahaJUDr. Adam Furek
šipka přihláška na kurz

více informací
18.7. | 9:00Odpovědnost za správu cizího majetku v případě obcíPrahaJUDr. Michal Žižlavský
šipka přihláška na kurz

více informací
18.7. | 9:00Pomocný analytický přehled PAP - začátečníciPrahaIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
19.7. | 9:00Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývojPrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
19.7. | 9:00Problematika dohod o provedení prácePrahaJUDr. Zdeněk Hejhal
šipka přihláška na kurz

více informací
19.7. | 9:00Základní pravidla pro mediální komunikaci ve státní správěPrahaMgA. Martin Ayrer
šipka přihláška na kurz

více informací
22.7. - 23.7.Správní řád paragraf po paragrafu včetně praktických příkladů a související judikaturyPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
23.7. | 9:00Aktuální otázky zákoníku práce a jeho novelizace, 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
23.7. | 9:00Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče - MPSV I MV AKREDITACEPrahaJUDr. Hana Nová
šipka přihláška na kurz

více informací
23.7. | 9:00Zákon o kontrole v praxiPrahaIng. Tomáš Pösl
šipka přihláška na kurz

více informací
23.7. | 9:00Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákonaPrahaIng. Milada Hrabánková
šipka přihláška na kurz

více informací
25.7. | 9:00Pracovní právo v judikatuře Ústavního souduPrahaJUDr. Jaromír Jirsa
šipka přihláška na kurz

více informací
25.7. | 9:00Time management s Alešem ZbořilemPrahaMgr. Aleš Zbořil
šipka přihláška na kurz

více informací
26.7. | 9:00Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí a Řízení o svéprávnosti - MV + MPSV AKREDITACEPrahaMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
26.7. | 9:00Stylistika a pravopis písemné komunikace nejen pro úředníky, 2+1 zdarma!PrahaPhDr. Ivana Svobodová
šipka přihláška na kurz

více informací
29.7. | 9:00Pronájem bytů a nebytových prostor z pohledu soudkyně NSPrahaJUDr. Pavlína Brzobohatá
šipka přihláška na kurz

více informací
29.7. | 9:00Zneužití zákona č. 106/1999 Sb. ve správním řízení se soudcem NSSPrahaProf., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
30.7. | 9:00Naplňování principů 3E ve veřejném nakupováníPrahaIng. Valdemar Adamiš
šipka přihláška na kurz

více informací
30.7. | 9:00Odpovědnost za správu majetku obce v souvislosti s insolvencíPrahaJUDr. Michal Žižlavský
šipka přihláška na kurz

více informací
30.7. | 9:00Veřejná podpora v oblasti výzkumu, vývoje a inovací – praktická aplikace pravidelPrahaMgr. Matěj Kliman
šipka přihláška na kurz

více informací
5.8. | 9:00Rétorika a vystupování na veřejnosti - lektorka je poradkyně místopředsedy Poslanecké sněmovnyPrahaMgr. Soňa Marková
šipka přihláška na kurz

více informací
5.8. | 9:00Správní řízení - vady a náprava v praxiPrahaMgr. Markéta Pokorná
šipka přihláška na kurz

více informací
6.8. | 9:00Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019PrahaMgr. Otakar Ludvík
šipka přihláška na kurz

více informací
8.8. | 9:00Zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech – zkušenosti a praxe po novelePrahaMgr. Jan Stiebitz
šipka přihláška na kurz

více informací
12.8. | 9:00Možnosti obrany žadatele a příjemce o dotaciPrahaJUDr. Petr Mikeš Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
13.8. | 9:00Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé - akreditace MPSV + MV!PrahaMgr. Vladimír Polák
šipka přihláška na kurz

více informací
13.8. - 14.8.Manažerské dovednostiPrahaMgr. et. Mgr. Ladislav Koubek MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
13.8. | 9:00Praktická cvičení ze správního řízení před orgánem druhého stupně, 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Martina Děvěrová MPA
šipka přihláška na kurz

více informací
15.8. | 9:00Schvalování technické způsobilosti vozidelPrahaIng. Martin Tichý
šipka přihláška na kurz

více informací
16.8. | 9:00Asertivita pro úředníky při jednání s klienty na úřadechPrahaMgr. et. Mgr. Ladislav Koubek MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
16.8. | 9:00Opatrovnictví se zaměřením na přijetí do sociální služby bez souhlasu a vážně míněného nesouhlasu při umisťování do sociálních služeb - MV + MPSV AKREDITACEPrahaMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
19.8. | 9:00Hlavní nedostatky a nejčastější zjištění v projektech podpořených ESI fondů z pohledu činnosti Auditního orgánu MF, 2+1 zdarma!PrahaIng. Jiří Machát MSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
19.8. | 9:00Vybrané oblasti účetnictví obcí, příspěvkových organizací a státní správyPrahaIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
20.8. | 9:00Prevence syndromu vyhoření v podmínkách veřejné správyPrahaMgr. et. Mgr. Ladislav Koubek MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
20.8. | 9:00Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichPrahaJUDr. Myron Zajonc
šipka přihláška na kurz

více informací
21.8. - 22.8.Přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění novelizací a praktických příkladůPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
21.8. | 9:00Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u POPrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
21.8. - 22.8.Oblast pracovněprávních a služebněprávních vztahů v judikatuře a praxiJUDr. Jiří Doležílek
JUDr. Zdeněk Novotný
šipka přihláška na kurz

více informací
22.8. | 9:00Právní úprava dovolené a překážek v práci podle zákoníku práce, 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
22.8. | 9:00Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajůPrahaJUDr. Marie Salačová
šipka přihláška na kurz

více informací
23.8. | 9:00Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019PrahaJUDr. Vítězslav Pýša
šipka přihláška na kurz

více informací
26.8. | 9:00Chyby a rizika vyplývající z řízení evropských projektů, 2+1 zdarma!PrahaIng. Jiří Machát MSc.
Ing. et Ing. Jan Procházka
šipka přihláška na kurz

více informací
26.8. | 9:00Pomocný analytický přehled PAP -pokročilýPrahaIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
27.8. - 28.8.Dopady eIDAS a GDPR na výkon spisové služby v praxiPrahaIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
27.8. | 9:00Loterijní zákon a hazardní legislativa, 2+1 zdarma! - PŘESUN Z 10.5.PrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
27.8. | 9:00Rétorika a umění prezentace s Alešem ZbořilemPrahaMgr. Aleš Zbořil
šipka přihláška na kurz

více informací
27.8. | 9:00Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACEPrahaDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
27.8. | 9:00Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím NENPrahaIng. Ondřej Ječný
šipka přihláška na kurz

více informací
27.8. | 9:30Živnostenský zákon - aktuality a praxe, 2+1 zdarma!PrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
29.8. | 9:00Náprava vadných rozhodnutí ve správních řízeníchPrahaMgr. Jan Břeň
šipka přihláška na kurz

více informací
29.8. | 9:00Rozvázání pracovního poměru-„- JUDr. Jiří Doležílek, předseda soudního oddělení č. 21 (pracovněprávní) Nejvyššího soudu ČRPrahaJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
29.8. | 9:00Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxe se zaměřením na problematiku dotacíPrahaJUDr. Zdeněk Lankaš
šipka přihláška na kurz

více informací
29.8. | 11:00Česká školní inspekce od A do Z a problematika rizikového chování ve školách, 2+1 zdarma!PrahaBc. Lenka Polášková
šipka přihláška na kurz

více informací
30.8. | 9:00Asertivní jednání - zvládání konfliktních situací v praxiPrahaMgr. Aneta Holubová
šipka přihláška na kurz

více informací
30.8. | 9:00Občanský soudní řád -  opravné prostředky v občanskoprávním řízeníJUDr. Ivana Švehlová
šipka přihláška na kurz

více informací
2.9. | 9:00Insolvenční řízení po oddlužovací novele s účinnosti od 1.7.2019PrahaMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
2.9. | 9:00Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudů-Mgr. Hynek Zoubek - soudce Nejvyššího soudu ČROstravaMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
3.9. | 9:00Konzultační seminář v oboru územního plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady)PrahaMgr. Veronika Doležalová
šipka přihláška na kurz

více informací
3.9. | 9:00Naplňování principů 3E ve veřejném nakupováníPrahaIng. Valdemar Adamiš
šipka přihláška na kurz

více informací
3.9. | 9:00Přestupky v silničním provozu se zaměřením na jejich prokazování v praxiPrahaJUDr. Mgr. Stanislav Körner
šipka přihláška na kurz

více informací
5.9. | 9:00Zákon o pohřebnictví se zaměřením na přehled změn a aplikační praxi-lektor je hlavním spoluautorem zákonaPrahaTh.Lic. Tomáš Kotrlý Th.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
5.9. | 9:00Změny dopadající na obce a výkon silničního správního úřadu obcí I. a II. typu, vyvolanými velkou novelou stavebního zákona s účinností od roku 2018 a novelizací připravovanou v roce 2019PrahaMgr. David Mazánek
šipka přihláška na kurz

více informací
9.9. | 9:00Administrace VZ vlastními zaměstnanciPrahaJUDr. Lenka Matochová
šipka přihláška na kurz

více informací
10.9. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyOlomoucIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
10.9. | 9:00Nové prostředky komunikace (Facebook)-lektor spravuje profily významných ústavních činitelůPrahaBc. Jan Novák
šipka přihláška na kurz

více informací
10.9. | 9:30Vypořádání společného jmění manželů dle judikatury Nejvyššího souduPrahaMgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
12.9. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - JUDr. Renáta Šínová Ph.D.PrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
12.9. - 13.9.Veřejné zakázky - aktuální otázky a praxe 2019-lektor je hlavním autorem zákonaPrahaMgr. Pavel Herman
šipka přihláška na kurz

více informací
12.9. | 9:00Zákon o pozemních komunikacíchPrahaIng. Martin Moravec Ph. D.
šipka přihláška na kurz

více informací
12.9. | 9:30Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnosti-lektor je z Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnostPraha Adam Kučínský
šipka přihláška na kurz

více informací
17.9. | 9:00Aktuální otázky zákoníku práce a jeho novelizacePrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
17.9. | 9:00Dítě při rozchodu rodičů ve světle dynamiky a systemiky rodinných vztahů - lektor je jedním z nejuznávanějších dětských psychologůPhDr. Jaroslav Šturma
šipka přihláška na kurz

více informací
17.9. | 9:00Komunikace s problémovým klientem v praxiPrahaPhDr. Ingrid Matoušková PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
17.9. | 9:00Odpovědnost za správu cizího majetku v případě obcíPrahaJUDr. Michal Žižlavský
šipka přihláška na kurz

více informací
18.9. | 9:00Výpočet SJM a všechny společné operace s ním spojené (disparita podílů, odklony peněz, rozhodování o náhradě nákladů řízení)Mgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
18.9. | 12:00Jak si stojíte na společenském žebříčku? To prozradí Vaše chování při jídleOstrava Ladislav Špaček
šipka přihláška na kurz

více informací
19.9. - 20.9.Manažerské řízení advokátní kancelářePrahaMgr. et. Mgr. Ladislav Koubek MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
19.9. | 9:00Místní poplatkyPrahaIng. Bc. Miroslav Veselý
šipka přihláška na kurz

více informací
19.9. | 9:00Spoluvlastnictví a jeho likvidaceMgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
19.9. | 9:00Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – VČETNĚ AKTUALIT Z REKODIFIKACEPrahaIng. Zdeňka Fialová
šipka přihláška na kurz

více informací
19.9. | 9:00Veřejná podpora - praktická aplikace pravidel-JUDr. Michael KinclPrahaJUDr. Michael Kincl
šipka přihláška na kurz

více informací
23.9. | 10:00Ženy a muži, O lásce-MUDr. František Koukolík DrSc., FCMAPrahaMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
24.9. | 9:00Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé - Mgr. Vladimír Polák - soudce Okresního soudu v Novém JičíněMgr. Vladimír Polák
šipka přihláška na kurz

více informací
24.9. | 9:00Flexibilní formy práce – praxe a nejčastější chyby-JUDr. Věra Přenosilová – dlouholetá zaměstnankyně odboru pracovně právní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcíPrahaJUDr. Věra Přenosilová
šipka přihláška na kurz

více informací
25.9. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím-lektor je zaměstnanec Ministerstva vnitra, spoluautor komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
26.9. | 9:00Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACEBrnoDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
26.9. | 9:00Zaměstnanecké benefity a jejich daňové dopady, lektor je spoluautor komentáře k daňovému řáduPrahaMgr. Ondřej Dráb
šipka přihláška na kurz

více informací
26.9. | 9:00Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy - AKREDITOVÁNO MŠMT!PrahaIng. Jan Romaněnko
šipka přihláška na kurz

více informací
27.9. | 9:00Problematika dohod o provedení práce-JUDr. Zdeněk Hejhal – vedoucí oddělení pracovněprávního Ministerstva práce a sociálních věcíPrahaJUDr. Zdeněk Hejhal
šipka přihláška na kurz

více informací
30.9. | 9:00Školský zákon v praxiPrahaMgr. Marie Picková
šipka přihláška na kurz

více informací
1.10. | 9:00Hlavní cíle novely zákona o pedagogických pracovnících a problematická ustanovení stávající úpravyPrahaMgr. Martina Marková
šipka přihláška na kurz

více informací
1.10. | 9:00Loterijní zákon a hazardní legislativaPrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
1.10. | 9:00Odpovědnost za správu majetku obce v souvislosti s insolvencíPrahaJUDr. Michal Žižlavský
šipka přihláška na kurz

více informací
2.10. - 3.10.Rodinné právo v procesních souvislostech - JUDr. Renáta Šínová Ph.D.JUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
2.10. | 10:00Temná trojice - psychopatie – machiavelismus – narcismusPrahaMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
3.10. | 9:00Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika v regionálním školstvíPrahaMgr. Bc. Pavel Šimáček
šipka přihláška na kurz

více informací
4.10. | 9:00Stylistika a pravopis písemné komunikace nejen pro úředníkyPrahaPhDr. Ivana Svobodová
šipka přihláška na kurz

více informací
4.10. | 11:00Asistent pedagoga v resortu školstvíPrahaBc. Lenka Polášková
šipka přihláška na kurz

více informací
7.10. | 9:00Chyby ve správním řízení v regionálním školstvíPrahaPaedDr. et Mgr. Jan Kobliha
šipka přihláška na kurz

více informací
7.10. | 9:00Insolvenční řízení po oddlužovací novele s účinnosti od 1.7.2019PrahaMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
8.10. | 9:00FKSP a sociální fondy - aktuální stav a novinky 2020PrahaIng. Martin Šabo
šipka přihláška na kurz

více informací
8.10. | 9:00Hospodaření školy a schválený rozpočetPrahaIng. Zdeněk Čížek
šipka přihláška na kurz

více informací
8.10. | 9:00Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizací-lektor je jeho hlavním autoremPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
8.10. - 9.10.Finanční kontrola 2020Ing. Valdemar Adamiš
Ing. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
9.10. | 9:00Řízení o přestupcích ve vazbě na správní řádPrahaJUDr. Myron Zajonc
šipka přihláška na kurz

více informací
10.10. | 9:00Přestupky ve stavebnictví z pohledu judikatury Nejvyššího správního souduPrahaMgr. Ondřej Mrákota
šipka přihláška na kurz

více informací
10.10. | 9:00Určení výživného a svěření dítěte do péče dle aktuálních nálezů Ústavního souduJUDr. Jaromír Jirsa
šipka přihláška na kurz

více informací
10.10. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - JUDr. Lubomír PtáčekOlomoucJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
10.10. | 9:00Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaMgr. Petr Beck
šipka přihláška na kurz

více informací
11.10. | 9:00Ochrana dřevin rostoucích mino lesPrahaIng. Pavel Chotěbor
šipka přihláška na kurz

více informací
11.10. | 9:00Sestavování rozpočtu a řízení hospodaření podle něj u územně samosprávných celkůBrnoIng. Lenka Stromšíková
Ing. Zdeněk Studeník
šipka přihláška na kurz

více informací
11.10. | 9:00Základní pravidla pro mediální komunikaci ve státní správěPrahaMgA. Martin Ayrer
šipka přihláška na kurz

více informací
11.10. | 9:00Zneužití zákona č. 106/1999 Sb. ve správním řízení se soudcem NSSPrahaProf., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
14.10. | 9:00Pronájem bytů a nebytových prostor z pohledu soudkyně NSPrahaJUDr. Pavlína Brzobohatá
šipka přihláška na kurz

více informací
14.10. | 9:00Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019PrahaJUDr. Vítězslav Pýša
šipka přihláška na kurz

více informací
15.10. | 9:00Úvod do krizového řízeníBrnoplk. Ing. Ivan Koleňák
šipka přihláška na kurz

více informací
15.10. | 9:00Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidlaPrahaPhDr. Vladimír Přikryl
šipka přihláška na kurz

více informací
15.10. | 9:30Živnostenský zákon - aktuality a praxePrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
16.10. | 9:00Školský zákon v praxiBrnoMgr. Marie Picková
šipka přihláška na kurz

více informací
17.10. - 18.10.Jak řešit nedostatek a kvalitu zaměstnancůPrahaMgr. et. Mgr. Ladislav Koubek MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
17.10. | 9:00Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele k náhradě škodyPrahaJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
17.10. | 9:00Přijímání a propouštění zaměstnancůPrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
17.10. | 9:00Registr smluv - nejčastější chyby a jak se jim vyhnoutPrahaIng. Mgr. Tereza Krupová PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
17.10. | 9:00Zákon o kontroleBrnoMgr. Stanislav Szpandrzyk
šipka přihláška na kurz

více informací
18.10. | 9:00Pracovní právo v judikatuře Ústavního souduPrahaJUDr. Jaromír Jirsa
šipka přihláška na kurz

více informací
21.10. | 9:00Aktuální daňová judikaturaPrahaJUDr. Barbara Pořízková
šipka přihláška na kurz

více informací
21.10. | 9:00Chyby a rizika vyplývající z řízení evropských projektůPrahaIng. Jiří Machát MSc.
Ing. et Ing. Jan Procházka
šipka přihláška na kurz

více informací
21.10. | 9:00Pedagog mezi paragrafyPrahaPhDr. Mgr. Jiří Valenta
šipka přihláška na kurz

více informací
22.10. | 9:00Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé - Mgr. Vladimír Polák - soudce Okresního soudu v Novém JičíněPrahaMgr. Vladimír Polák
šipka přihláška na kurz

více informací
22.10. | 9:00Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajůPrahaJUDr. Marie Salačová
šipka přihláška na kurz

více informací
22.10. | 9:00Zákon o posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – aktuality a praxePrahaJUDr. Libor Dvořák PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
22.10. | 9:00Zákon o střelných zbraních a střelivuPrahaMgr. Milena Bačkovská
šipka přihláška na kurz

více informací
23.10. - 24.10.Jak postupovat při zveřejňování informací o platech, odměnách a odměnách z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u zaměstnanců, jejichž platové náklady jsou hrazeny z veřejných prostředkůPrahaJUDr. Adam Furek
JUDr. Tomáš Rychlý Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
23.10. | 9:00Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů v širších daňových a pojistných souvislostechPrahaMgr. Magdaléna Vyškovská
šipka přihláška na kurz

více informací
24.10. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyPrahaIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
24.10. | 9:00Konzultační seminář v oboru územního plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady)BrnoMgr. Veronika Doležalová
šipka přihláška na kurz

více informací
24.10. | 9:00Time management s Alešem ZbořilemPrahaMgr. Aleš Zbořil
šipka přihláška na kurz

více informací
24.10. | 9:00Veřejná podpora pro ÚSC a jimi zřizované organizace – praktická aplikace pravidelPrahaMgr. Matěj Kliman
šipka přihláška na kurz

více informací
24.10. | 9:00Veřejné zakázky ve zdravotnictvíPrahaJUDr. Michal Krenk Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
25.10. | 9:00Občanský soudní řád -  opravné prostředky v občanskoprávním řízeníJUDr. Ivana Švehlová
šipka přihláška na kurz

více informací
25.10. | 9:00Připravované změny v ZÁKONÍKU PRÁCE v návaznosti na přijetí směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob – NOVÉ povinnosti zaměstnavatelůPrahaJUDr. Zdeněk Hejhal
šipka přihláška na kurz

více informací
25.10. | 9:00Spisová služba pro praxiPrahaMgr. Radek Pokorný
šipka přihláška na kurz

více informací
30.10. | 9:00Správní řízení ve věcech služebního poměruMgr. Karel Moravec
šipka přihláška na kurz

více informací
30.10. | 9:00Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy - AKREDITOVÁNO MŠMT!OlomoucIng. Jan Romaněnko
šipka přihláška na kurz

více informací
31.10. - 1.11.Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxiPrahaDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
31.10. | 9:00Zákon o obcíchPrahaJUDr. Adam Furek
šipka přihláška na kurz

více informací
1.11. | 9:00Schvalování technické způsobilosti vozidelPrahaIng. Martin Tichý
šipka přihláška na kurz

více informací
5.11. | 9:00Odpovědnost za správu cizího majetku v případě obcíPrahaJUDr. Michal Žižlavský
šipka přihláška na kurz

více informací
5.11. | 9:00Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče - soudkyně obvodního soudu pro Prahu 8PrahaJUDr. Hana Nová
šipka přihláška na kurz

více informací
5.11. | 9:00Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím NENPrahaIng. Ondřej Ječný
šipka přihláška na kurz

více informací
7.11. | 9:00Dítě při rozchodu rodičů ve světle dynamiky a systemiky rodinných vztahů - lektor je jedním z nejuznávanějších dětských psychologůPrahaPhDr. Jaroslav Šturma
šipka přihláška na kurz

více informací
7.11. | 9:00Naplňování principů 3E ve veřejném nakupování-lektor je spoluautor komentáře k daňovému řáduPrahaIng. Valdemar Adamiš
šipka přihláška na kurz

více informací
7.11. | 9:00Zaměstnanecké benefity a jejich daňové dopadyPrahaMgr. Ondřej Dráb
šipka přihláška na kurz

více informací
8.11. | 9:00Občanský soudní řád – řízení před soudem I. stupněJUDr. Ivana Švehlová
šipka přihláška na kurz

více informací
11.11. | 9:00Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u POPrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
12.11. | 9:00Pohled dítěte na domácí násilíPrahaMgr. Veronika Andrtová
šipka přihláška na kurz

více informací
13.11. | 9:00Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2019PrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
13.11. | 9:00Školský zákon v praxiPrahaMgr. Marie Picková
šipka přihláška na kurz

více informací
14.11. - 15.11.Jak mít šťastné zaměstnancePrahaMgr. et. Mgr. Ladislav Koubek MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
14.11. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - JUDr. Renáta Šínová Ph.D.PrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
14.11. | 9:00Výpočet SJM a všechny společné operace spojené se SJM (disparita podílů, odklony peněz, rozhodování o náhradě nákladů řízení)PrahaMgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
19.11. | 9:00Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé - Mgr. Vladimír Polák - soudce Okresního soudu v Novém JičíněMgr. Vladimír Polák
šipka přihláška na kurz

více informací
19.11. | 9:00Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019PrahaJUDr. Vítězslav Pýša
šipka přihláška na kurz

více informací
20.11. | 9:00Insolvenční řízení po oddlužovací novele s účinnosti od 1.7.2019PrahaMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
20.11. | 9:00Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2019BrnoIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
21.11. | 9:00Aktuální otázky zákoníku práce a jeho novelizacePrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
21.11. | 9:00Odpovědnost za správu majetku obce v souvislosti s insolvencíPrahaJUDr. Michal Žižlavský
šipka přihláška na kurz

více informací
21.11. | 9:00Zneužití zákona č. 106/1999 Sb. ve správním řízení se soudcem NSSBrnoProf., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
22.11. | 9:00Občanský soudní řád – řízení před soudem I. stupněJUDr. Ivana Švehlová
šipka přihláška na kurz

více informací
25.11. | 9:00Rétorika a umění prezentace s Alešem ZbořilemBrnoMgr. Aleš Zbořil
šipka přihláška na kurz

více informací
26.11. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyBrnoIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
26.11. | 9:00Řízení o přestupcích podle nového přestupkového zákonaPrahaMgr. David Marek
šipka přihláška na kurz

více informací
26.11. | 9:00Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – VČETNĚ AKTUALIT Z REKODIFIKACEPrahaIng. Zdeňka Fialová
šipka přihláška na kurz

více informací
26.11. | 9:00Zákon o obcíchPrahaJUDr. Adam Furek
šipka přihláška na kurz

více informací
27.11. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím-lektor je zaměstnanec Ministerstva vnitra, spoluautor komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
27.11. | 9:00Výpočet SJM a všechny společné operace s ním spojené (disparita podílů, odklony peněz, rozhodování o náhradě nákladů řízení)Mgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
28.11. | 9:00Loterijní zákon a hazardní legislativaPrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
28.11. | 9:00Náprava vadných rozhodnutí ve správních řízeníchPrahaMgr. Jan Břeň
šipka přihláška na kurz

více informací
28.11. | 9:00Spoluvlastnictví a jeho likvidaceMgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
28.11. | 9:00Zákon o kontrole v praxiPrahaIng. Tomáš Pösl
šipka přihláška na kurz

více informací
29.11. | 9:00Dítě v péči otce a rizika střídavé či výlučné péče - akreditace MPSVPrahaProf. PhDr. Lenka Šulová CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
29.11. | 9:00Základní pravidla pro mediální komunikaci ve státní správěPrahaMgA. Martin Ayrer
šipka přihláška na kurz

více informací
2.12. | 9:00Pedagog mezi paragrafyPrahaPhDr. Mgr. Jiří Valenta
šipka přihláška na kurz

více informací
3.12. | 9:00FKSP a sociální fondy - aktuální stav a novinky 2020PrahaIng. Martin Šabo
šipka přihláška na kurz

více informací
3.12. | 9:00Přestupky v silničním provozu se zaměřením na jejich prokazování v praxiPrahaJUDr. Mgr. Stanislav Körner
šipka přihláška na kurz

více informací
3.12. | 9:00Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACEPrahaDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
3.12. | 9:30Živnostenský zákon - aktuality a praxePrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
5.12. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - JUDr. Lubomír PtáčekPrahaJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
5.12. | 9:00Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxe se zaměřením na problematiku dotacíPrahaJUDr. Zdeněk Lankaš
šipka přihláška na kurz

více informací
6.12. | 9:00Aplikace pravidel veřejné podpory v oblasti kultury, sportu, zdravotnictví a školstvíPrahaMgr. Matěj Kliman
šipka přihláška na kurz

více informací
9.12. - 10.12.Opatrovnictví - nejpalčivější témataMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
10.12. | 9:00Jednotlivé způsoby skončení pracovního poměruPrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
10.12. | 9:00Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy- aktuality a praxePraha Petra Shonová DiS.
šipka přihláška na kurz

více informací
11.12. - 12.12.Správní řád paragraf po paragrafuPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
12.12. | 11:00Česká školní inspekce od A do Z a problematika sociálně – patologických jevů ve školáchPrahaBc. Lenka Polášková
šipka přihláška na kurz

více informací
19.12. | 9:00Registr smluv - aktuální vývojové tendencePrahaMgr. Martin Kraus
šipka přihláška na kurz

více informací