Kurzy a semináře

termínnázev kurzumístolektor
21.8. | 9:00ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCHPrahaJUDr. Myron Zajonc
šipka přihláška na kurz

více informací
21.8. | 9:00Správní řád - zkouškové problémy ZOZPrahaJUDr. Miroslav Brůna
šipka přihláška na kurz

více informací
22.8. | 9:00Komunikace s problémovým klientem v praxiPrahaPhDr. Ingrid Matoušková PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
23.8. | 9:00Jak správně ukončit a zahájit nové volební období aneb chcete ten "cirkus" přežít ve zdraví?OlomoucIng. Kamil Válek
šipka přihláška na kurz

více informací
23.8. | 9:00Pomocný analytický přehled pro pokročiléPrahaIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
23.8. | 9:00Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u POPrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
24.8. | 9:00Opatrovnictví se zaměřením zkoušku odborné způsobilostiPrahaMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
27.8. | 9:00Autorský zákon - aktuality a praxePrahaJUDr. Adéla Faladová
šipka přihláška na kurz

více informací
27.8. | 9:00Dotace ESIF a jejich kontrolaPrahaMgr. Vladimír Dlouhý DiS.
šipka přihláška na kurz

více informací
28.8. | 9:00Konzultační seminář v oboru územního plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady)PrahaMgr. Veronika Doležalová
šipka přihláška na kurz

více informací
28.8. | 9:00Novela zákona o obcích - ZMĚNA TERMÍNU Z 23.8.!PrahaIng. Marie Kostruhová
šipka přihláška na kurz

více informací
28.8. | 9:00Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně po novele zákona o pozemních komunikacích - PŘESUN Z 9.8.!PrahaMgr. David Mazánek
šipka přihláška na kurz

více informací
28.8. - 29.8.Správa dokumentů v ČR a vliv nařízení eIDAS a GDPRPrahaPaedDr. Bohumír Brom
šipka přihláška na kurz

více informací
28.8. | 9:00Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaMgr. Petr Beck
šipka přihláška na kurz

více informací
30.8. | 9:00Pracovní doba, práce přesčas a překážky v práci se soudcem NSPrahaJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
30.8. | 9:00Společná a střídavá péče a vyživovací povinnostPrahaJUDr. Hana Nová
šipka přihláška na kurz

více informací
30.8. | 9:00Vzdělávání vedoucích úředníků - oblast krizového řízeníPrahaJUDr. Květa Olašáková
šipka přihláška na kurz

více informací
31.8. | 9:00Nový zákon o hazardních hráchPrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
4.9. | 9:00Jak zadávat veřejné zakázky s důrazem na kvalituPrahadoc. JUDr. Ing. Radek Jurčík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
4.9. | 9:00Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví v kontextu lékařské etikyPrahaJUDr. Soňa Matochová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
4.9. | 9:00Sucho a nedostatek vody - hrozba pro ČRPrahaRNDr. Pavel Punčochář CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
4.9. | 9:00Vzdělávání vedoucích úředníků - oblast památkové péče a školstvíPrahaJUDr. Květa Olašáková
šipka přihláška na kurz

více informací
6.9. | 9:00Kdo a za jakých podmínek může kontrolovat obecPrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
6.9. | 9:00Veřejné zakázky ve zdravotnictvíPrahaJUDr. Michal Krenk Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
7.9. | 9:00Náhradní rodinná péče - AKREDITACE MPSVPrahaJUDr. Věra Novotná
šipka přihláška na kurz

více informací
10.9. | 9:00Nové prostředky komunikace (Facebook)PrahaBc. Jan Novák
šipka přihláška na kurz

více informací
11.9. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivy - PŘESUN Z 18.9.!!!PrahaIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
11.9. | 9:00FKSP a SOCIÁLNÍ FONDY - aktuality a praxe 2018PrahaIng. Martin Šabo
šipka přihláška na kurz

více informací
11.9. | 9:00Povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních účinná od 18. 10. 2018, a dopady GDPR na proces zadávání veřejných zakázek.PrahaMgr. Markéta Adámková
šipka přihláška na kurz

více informací
11.9. | 9:00Základní pravidla pro mediální komunikaci ve státní správěPrahaMgA. Martin Ayrer
šipka přihláška na kurz

více informací
11.9. | 9:00Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichPrahaMgr. Jan Potměšil
šipka přihláška na kurz

více informací
12.9. | 9:00Hospodaření s majetkem u příspěvkových organizací zřízených ÚSC pro zřizovatele.PrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
12.9. | 9:30Zákon o kybernetické bezpečnosti - implementace a povinnosti se zaměřením na nemocnice - Přesun z 13.9.2018Praha Adam Kučínský
šipka přihláška na kurz

více informací
13.9. | 9:00Novela stavebního zákona v praxi od 1.1.2018BrnoDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
13.9. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
13.9. | 9:00Vzdělávání vedoucích úředníků - oblast krizového řízeníOlomoucJUDr. Květa Olašáková
šipka přihláška na kurz

více informací
14.9. | 9:00Nový zákon o hazardních hráchOlomoucMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
17.9. | 9:00Náhrada škody a nemajetkové újmy ve zdravotnictvíPrahaJUDr. Petr Vojtek
šipka přihláška na kurz

více informací
18.9. | 9:00Novela zákona o obcíchOlomoucIng. Marie Kostruhová
šipka přihláška na kurz

více informací
18.9. | 9:00Pomocný analytický přehled pro začátečníkyPrahaIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
18.9. - 25.9.Rétorika v praxi - 2 denní WORKSHOP s pedagogem AMUPrahaMgr. Regina Szymiková PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
18.9. | 9:30Vybrané otázky společného jmění se zaměřením na vypořádání společného jmění manželůPrahaMgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
19.9. | 9:00Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSSBrnoJUDr. Petr Mikeš Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
19.9. | 9:00Zajišťování a vymáhání pohledávek dle daňového řáduPrahaMgr. Jiří Jung
šipka přihláška na kurz

více informací
20.9. | 9:00Jak správně ukončit a zahájit nové volební období aneb chcete ten "cirkus" přežít ve zdraví?PrahaIng. Kamil Válek
šipka přihláška na kurz

více informací
20.9. | 9:00Kybernetická bezpečnost ve školním prostředíPraha Kateřina Hábová
Pavlína Jedličková
šipka přihláška na kurz

více informací
20.9. | 9:00Mateřská a rodičovská dovolená podle zákoníku prácePrahaJUDr. Věra Přenosilová
šipka přihláška na kurz

více informací
20.9. | 9:00Účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacíchPrahaIng. Martin Moravec Ph. D.
šipka přihláška na kurz

více informací
20.9. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
21.9. | 9:00Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního souduPrahaJUDr. Jaromír Jirsa
šipka přihláška na kurz

více informací
24.9. | 9:00Hospodaření školy a schválený rozpočetPrahaIng. Zdeněk Čížek
šipka přihláška na kurz

více informací
24.9. | 9:00Nakládání s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb.PrahaJUDr. Dagmar Tyšerová
šipka přihláška na kurz

více informací
24.9. | 9:00Problematika dohod o provedení prácePrahaJUDr. Zdeněk Hejhal
šipka přihláška na kurz

více informací
25.9. | 9:00Ochrana dřevin rostoucích mimo lesPrahaIng. Pavel Chotěbor
šipka přihláška na kurz

více informací
25.9. | 9:00Správní řízení v regionálním školství v praxiPrahaPaedDr. et Mgr. Jan Kobliha
šipka přihláška na kurz

více informací
25.9. | 9:00Zásadní změny po novele zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech od 1.7.2018PrahaMgr. Jan Stiebitz
šipka přihláška na kurz

více informací
25.9. | 9:00Živnostenský zákon - aktuality a praxePrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
25.9. - 26.9.Pracovně právní otázky spojené s koncem funkčního období členů zastupitelstev ÚSCPrahaMgr. Kristina Chrástková
šipka přihláška na kurz

více informací
26.9. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
26.9. | 9:00Technické a legislativní aspekty kybernetické bezpečnosti ve vztahu ke školnímu prostředíPraha Kateřina Hábová
Pavlína Jedličková
šipka přihláška na kurz

více informací
27.9. | 9:00Jak správně ukončit a zahájit nové volební období aneb chcete ten "cirkus" přežít ve zdraví?PrahaIng. Kamil Válek
šipka přihláška na kurz

více informací
27.9. | 9:00Náhrada nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích - odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povoláníPrahaMgr. Jan Horecký Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
27.9. | 9:00Trestné činy, jichž se mohou dopustit úředníci OSPOD a sociální pracovníci v ústavechPrahaJUDr. Milada Šámalová
šipka přihláška na kurz

více informací
2.10. | 10:00Temná trojice - psychopatie-machiavelismus-narcismusPrahaMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
4.10. | 9:00Komunikace a zvládání konfliktů v krizových situacích na pracovištiPrahaMgr. Sabina Filáková
šipka přihláška na kurz

více informací
4.10. | 9:00Novela stavebního zákona v praxi od 1.1.2018PrahaDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
4.10. | 9:00Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizacíPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
4.10. | 9:00Povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních účinná od 18. 10. 2018, a dopady GDPR na proces zadávání veřejných zakázek.BrnoMgr. Markéta Adámková
šipka přihláška na kurz

více informací
5.10. | 9:00Nový zákon o hazardních hráchPrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
9.10. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyOlomoucIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
9.10. | 9:00Konzultační seminář v oboru územního plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady)BrnoMgr. Veronika Doležalová
šipka přihláška na kurz

více informací
9.10. | 9:00Novela zákona o obcíchPrahaIng. Marie Kostruhová
šipka přihláška na kurz

více informací
10.10. | 9:00Právo sociálního zabezpečeníPrahaMgr. Jitka Černá MSc
šipka přihláška na kurz

více informací
11.10. | 9:00Krizové řízeníPrahaplk. RNDr. Tomáš Holec
šipka přihláška na kurz

více informací
11.10. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
11.10. | 9:00Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnostiOlomouc Adam Kučínský
šipka přihláška na kurz

více informací
12.10. | 9:00Možnosti obrany žadatele a příjemce o dotaciPrahaJUDr. Petr Mikeš Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
12.10. | 9:00Úprava dokumentů podle normy ČSN 01 6910PrahaPhDr. Ivana Svobodová
šipka přihláška na kurz

více informací
16.10. | 9:00Opatrovnictví se zaměřením zkoušku odborné způsobilostiPrahaMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
16.10. | 9:00Pomocný analytický přehled pro pokročiléPrahaIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
16.10. | 9:00Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaMgr. Petr Beck
šipka přihláška na kurz

více informací
17.10. - 23.10.Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti - obecná částPrahaJUDr. Miroslav Brůna
šipka přihláška na kurz

více informací
17.10. | 9:00Zákon o důchodovém pojištěníPrahaMgr. Jitka Černá MSc
šipka přihláška na kurz

více informací
18.10. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITOVÁNO MPSVOlomoucJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
18.10. | 9:00Zákon o kontrole v praxiPrahaIng. Tomáš Pösl
šipka přihláška na kurz

více informací
18.10. | 9:00Zákon o střelných zbraních a střelivuPrahaMgr. Milena Bačkovská
šipka přihláška na kurz

více informací
19.10. | 9:00Aktuální daňová judikaturaPrahaJUDr. Barbara Pořízková
šipka přihláška na kurz

více informací
19.10. | 9:00Asistent pedagoga mezi paragrafyPrahaBc. Lenka Polášková
šipka přihláška na kurz

více informací
19.10. | 9:00Zvláštní řízení soudní v působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětíPrahaJUDr. Věra Novotná
šipka přihláška na kurz

více informací
22.10. | 9:00Odpovědnost za škodu v dopravěPrahaJUDr. Petr Vojtek
šipka přihláška na kurz

více informací
22.10. | 9:00Problematika dohod o provedení prácePrahaJUDr. Zdeněk Hejhal
šipka přihláška na kurz

více informací
23.10. | 9:00Jak zadávat veřejné zakázky s důrazem na kvalituPrahadoc. JUDr. Ing. Radek Jurčík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
23.10. | 9:00Odpovědnost pedagogických pracovníkůPrahaPaedDr. et Mgr. Jan Kobliha
šipka přihláška na kurz

více informací
23.10. | 9:00Vztahy mezi rodiči a dětmiPrahaJUDr. Věra Novotná
šipka přihláška na kurz

více informací
23.10. | 9:00Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, související judikatura a aktuální novely v běžné praxi úřaduPrahaMgr. Jan Jančík
šipka přihláška na kurz

více informací
23.10. | 10:00FKSP a SOCIÁLNÍ FONDY - aktuality a praxe 2018OlomoucIng. Martin Šabo
šipka přihláška na kurz

více informací
24.10. | 9:00Hospodaření školy a schválený rozpočetBrnoIng. Zdeněk Čížek
šipka přihláška na kurz

více informací
25.10. | 9:00Asertivní jednání - zvládání konfliktních situacíPrahaMgr. Aneta Holubová
šipka přihláška na kurz

více informací
25.10. | 9:00Novela stavebního zákona a judikatura soudů aplikovatelná po 1.1.2018PrahaDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
26.10. | 9:00Opatrovnictví dětíPrahaJUDr. Věra Novotná
šipka přihláška na kurz

více informací
26.10. | 9:00Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů v širších daňových a pojistných souvislostechPrahaMgr. Magdaléna Vyškovská
šipka přihláška na kurz

více informací
29.10. | 9:00Zásady bezpečnosti práce pro učitele mateřských škol - AKREDITOVÁNO MŠMT!PrahaIng. Jan Romaněnko
šipka přihláška na kurz

více informací
29.10. | 10:00Trestní odpovědnost právnických osobPrahaProf. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
JUDr. Ladislav Smejkal
šipka přihláška na kurz

více informací
30.10. | 9:00Administrace zadávacího řízení vlastními zaměstnanciPrahadoc. JUDr. Ing. Radek Jurčík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
30.10. | 9:00Hlavní nedostatky a nejčastější zjištění v projektech podpořených z ESI fondů z pohledu činnosti Auditního orgánu MFPrahaMgr. Martin Kubš
Ing. Jiří Machát MSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
30.10. | 9:00Novela zákona o obcíchOlomoucIng. Marie Kostruhová
šipka přihláška na kurz

více informací
30.10. | 9:00Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) ve světle novely stavebního zákonaPrahaJUDr. Libor Dvořák PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
1.11. | 9:00Mateřská a rodičovská dovolená podle zákoníku prácePrahaJUDr. Věra Přenosilová
šipka přihláška na kurz

více informací
2.11. | 9:00Náhradní rodinná péčePrahaJUDr. Věra Novotná
šipka přihláška na kurz

více informací
5.11. | 9:00Nařízení eIDAS a GDPR pro školy a školská zařízeníPrahaPaedDr. Bohumír Brom
šipka přihláška na kurz

více informací
6.11. | 9:00Cestovní náhrady a daň silniční pro ředitele školPrahaIng. Karel Janoušek
šipka přihláška na kurz

více informací
6.11. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyBrnoIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
6.11. | 9:00Živnostenský zákon - aktuality a praxePrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
8.11. | 9:00Elektronické dokumenty, právní jednání, podpisy a doručování ve veřejné správě a soukromé sféřePrahaDoc. JUDr. Radim Polčák Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
8.11. | 9:00Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního souduPrahaJUDr. Jaromír Jirsa
šipka přihláška na kurz

více informací
8.11. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
13.11. | 9:00Pohled dítěte na domácí násilíPrahaMgr. Veronika Andrtová
šipka přihláška na kurz

více informací
13.11. | 9:30Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnostiPraha Adam Kučínský
šipka přihláška na kurz

více informací
15.11. | 9:00Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění, pojistné na zdravotní pojištění v roce 2019PrahaMgr. Tomáš Červinka
Ing. Marta Ženíšková
šipka přihláška na kurz

více informací
15.11. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
15.11. | 10:00Temná trojice - psychopatie-machiavelismus-narcismusPrahaMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
16.11. | 9:00Asistent pedagoga mezi paragrafyBrnoBc. Lenka Polášková
šipka přihláška na kurz

více informací
16.11. | 9:00Zvláštní řízení soudní v působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětíPrahaJUDr. Věra Novotná
šipka přihláška na kurz

více informací
19.11. | 9:00Hospodaření školy a schválený rozpočetPrahaIng. Zdeněk Čížek
šipka přihláška na kurz

více informací
20.11. | 9:00Novela stavebního zákona - první zkušenosti z praxe na úseku územního plánováníPrahaIng. Roman Vodný PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
20.11. | 9:00Novela zákona o obcíchPrahaIng. Marie Kostruhová
šipka přihláška na kurz

více informací
20.11. | 9:00Veřejná podpora - praktická aplikace pravidelPrahaJUDr. Michael Kincl
šipka přihláška na kurz

více informací
20.11. | 9:00Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichPrahaMgr. Jan Potměšil
šipka přihláška na kurz

více informací
21.11. | 9:00Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2018PrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
22.11. | 9:00Veřejná podpora - praktická aplikace pravidelOlomoucJUDr. Michael Kincl
šipka přihláška na kurz

více informací
22.11. | 9:00Zákon o důchodovém pojištěníPrahaMgr. Jitka Černá MSc
šipka přihláška na kurz

více informací
23.11. | 9:00Nový zákon o hazardních hráchPrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
26.11. | 10:00Trestní odpovědnost právnických osobPrahaProf. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
JUDr. Ladislav Smejkal
šipka přihláška na kurz

více informací
27.11. | 9:00Administrace zadávacího řízení vlastními zaměstnanciPrahadoc. JUDr. Ing. Radek Jurčík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
27.11. | 9:00Chyby ve správním řízení v regionálním školstvíPrahaPaedDr. et Mgr. Jan Kobliha
šipka přihláška na kurz

více informací
27.11. | 9:00Řízení o přestupcích podle nového zákona přestupkovéhoPrahaMgr. David Marek
šipka přihláška na kurz

více informací
27.11. | 9:00Vztahy mezi rodiči a dětmiPrahaJUDr. Věra Novotná
šipka přihláška na kurz

více informací
28.11. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
29.11. | 9:00Dlouhodobý stres v práci a syndrom vyhořeníPrahaMgr. Aneta Holubová
šipka přihláška na kurz

více informací
29.11. | 9:00Rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, styk rodičů s dítětem a únosy dětí do ciziny v rozhodovací praxi Ústavního souduPrahaJUDr. Tomáš Lichovník
šipka přihláška na kurz

více informací
29.11. | 9:00Zákon o střelných zbraních a střelivuPrahaMgr. Milena Bačkovská
šipka přihláška na kurz

více informací
30.11. | 9:00Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSSPrahaJUDr. Petr Mikeš Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
30.11. | 9:00Opatrovnictví dětíPrahaJUDr. Věra Novotná
šipka přihláška na kurz

více informací
4.12. - 5.12.Emoce a řeč těla I. - "Umění ovládání emocí"Praha Jitka Ševčíková, MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
4.12. | 9:00FKSP a SOCIÁLNÍ FONDY - aktuality a praxe 2018PrahaIng. Martin Šabo
šipka přihláška na kurz

více informací
4.12. | 9:00Projednávání přestupků obecní a městskou policiíPrahaJUDr. Bc. Pavel Vetešník
šipka přihláška na kurz

více informací
4.12. | 9:00Živnostenský zákon - aktuality a praxePrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
6.12. | 9:00Opatrovnictví se zaměřením na přijetí do sociální služby bez souhlasu a vážně míněného nesouhlasu při umisťování do sociálních služebPrahaMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
6.12. | 9:00Zákon o kontrole v praxiPrahaIng. Tomáš Pösl
šipka přihláška na kurz

více informací
7.12. | 9:00Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku a problematika souvisejícíPrahaJUDr. Bc. Jiří Říha Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
7.12. | 9:00Úprava dokumentů podle normy ČSN 01 6910PrahaPhDr. Ivana Svobodová
šipka přihláška na kurz

více informací
7.12. | 10:00Temná trojice - psychopatie-machiavelismus-narcismusBrnoMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
10.12. | 9:00Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy - AKREDITOVÁNO MŠMT!PrahaIng. Jan Romaněnko
šipka přihláška na kurz

více informací
11.12. | 9:00Komunikace a zvládání konfliktů v krizových situacích na pracovištiPrahaMgr. Sabina Filáková
šipka přihláška na kurz

více informací
11.12. | 9:00Ochrana dřevin rostoucích mimo lesPrahaIng. Pavel Chotěbor
šipka přihláška na kurz

více informací
13.12. | 9:00Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů v širších daňových a pojistných souvislostechPrahaMgr. Magdaléna Vyškovská
šipka přihláška na kurz

více informací
13.12. | 9:00Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, související judikatura a aktuální novely v běžné praxi úřaduPrahaMgr. Jan Jančík
šipka přihláška na kurz

více informací
14.12. | 9:00Náhradní rodinná péčePrahaJUDr. Věra Novotná
šipka přihláška na kurz

více informací
14.12. | 9:00Účetní závěrka za r. 2018PrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
24.1. | 9:00Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizacíPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
4.2. | 9:00Poměřování veřejných zájmů v ochraně přírody a krajinyPrahaMgr. Vojtěch Vomáčka Ph.D., LL.M.
šipka přihláška na kurz

více informací
12.2. | 9:00Nakládání s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb.PrahaJUDr. Dagmar Tyšerová
šipka přihláška na kurz

více informací
21.2. - 22.2.Emoce a řeč těla II. - "Nenechte sebou manipulovat"Praha Jitka Ševčíková, MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
21.2. | 9:00Rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, styk rodičů s dítětem a únosy dětí do ciziny v rozhodovací praxi Ústavního souduPrahaJUDr. Tomáš Lichovník
šipka přihláška na kurz

více informací
14.3. | 9:00Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizacíPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
2.4. | 9:00Cestovní náhrady a daň silniční pro ředitele školPrahaIng. Karel Janoušek
šipka přihláška na kurz

více informací