Kurzy a semináře

termínnázev kurzumístolektor
20.2. | 9:00Nový systém odměňování členů zastupitelstev ÚSCPrahaMgr. Stanislav Szpandrzyk
šipka přihláška na kurz

více informací
22.2. | 9:00Novela zákona o obcíchPrahaIng. Marie Kostruhová
šipka přihláška na kurz

více informací
22.2. | 9:00Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) ve světle novely stavebního zákonaPrahaJUDr. Libor Dvořák PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
22.2. | 9:00Veřejné zakázky malého rozsahu v praxiPrahadoc. JUDr. Ing. Radek Jurčík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
27.2. | 9:00Škola jako úřad aneb správní řízení ve školstvíPrahaPaedDr. et Mgr. Jan Kobliha
šipka přihláška na kurz

více informací
28.2. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
1.3. | 9:00Povolování kácení mimolesních dřevin - aktuality 2018 se soudcem NSSPrahaJUDr. Ing. Filip Dienstbier Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
1.3. | 9:00Rozpočtová pravidla územních rozpočtů z pohledu pravidel rozpočtové odpovědnostiPrahaIng. Miroslav Matej Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
2.3. | 9:00Zneužití zákona č. 106 ve správním řízení se soudcem NSS !PŘESUN Z 23.2.!PrahaDoc., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
5.3. | 9:00Hospodaření školy a schválený rozpočetPrahaIng. Zdeněk Čížek
šipka přihláška na kurz

více informací
6.3. | 9:00Novela zákona o pohřebnictví od 1. 9. 2017PrahaTh.Lic. Tomáš Kotrlý Th.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
6.3. | 9:00Přijímání a propouštění zaměstnanců se soudcem NSPrahaJUDr. Zdeněk Novotný
šipka přihláška na kurz

více informací
6.3. | 9:00Rétorika a umění prezentacePrahaMgr. Aneta Pavlová
šipka přihláška na kurz

více informací
6.3. | 9:00Zvláštní řízení soudní v působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětíPrahaJUDr. Věra Novotná
šipka přihláška na kurz

více informací
7.3. | 9:00Novela zákona o střelných zbraních a střelivuPrahaMgr. Milena Bačkovská
šipka přihláška na kurz

více informací
7.3. | 9:00Spory o náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné mociPrahaMgr. Jakub Severa
šipka přihláška na kurz

více informací
8.3. | 9:00Zákon o kontrolePrahaIng. Marie Kostruhová
šipka přihláška na kurz

více informací
9.3. | 9:00Jak fungují média a jak s nimi zacházetPrahaPhDr. Martin Komárek
šipka přihláška na kurz

více informací
12.3. | 9:00Náhrada škody a nemajetkové újmy ve zdravotnictvíPrahaJUDr. Petr Vojtek
šipka přihláška na kurz

více informací
12.3. | 9:30Trestní odpovědnost právnických osobPrahaProf. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
JUDr. Ladislav Smejkal
šipka přihláška na kurz

více informací
13.3. | 9:00Komunikace pedagog - rodič otevřeně a s respektemPrahaIng. Lenka Lamešová
šipka přihláška na kurz

více informací
13.3. | 9:00Správní řád pro začátečníkyPrahaJUDr. Miroslav Brůna
šipka přihláška na kurz

více informací
14.3. | 9:00Odpovědnost pedagogických pracovníkůPrahaPaedDr. et Mgr. Jan Kobliha
šipka přihláška na kurz

více informací
14.3. | 9:00Účetní a daňové aktuality pro rok 2018PrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
15.3. | 9:00Schvalování technické způsobilosti vozidelPrahaIng. Martin Tichý
šipka přihláška na kurz

více informací
15.3. | 9:00Správní řízení v praxi (krok za krokem)PrahaJUDr. Myron Zajonc
šipka přihláška na kurz

více informací
15.3. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
15.3. | 9:30Trestný čin dotačního podvodu a související trestná činnostPrahaJUDr. Bc. Jiří Říha Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
16.3. | 9:00Nový přestupkový zákon a judikatura NSSPrahaDoc., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
16.3. | 9:00Využití Google aplikací v běžném denním provozu menšího úřadu a obceOlomouc Jiří Tománek
šipka přihláška na kurz

více informací
19.3. | 9:00Rámec pro vnitřní kontrolní systémPrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
20.3. | 9:00PAP pro začátečníkyPrahaIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
20.3. | 9:00Stavební zákon - zásadní změny po novele od 1.1.2018PrahaDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
20.3. | 9:00Trestní odpovědnost za trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platbyPrahaJUDr. Věra Kůrková
šipka přihláška na kurz

více informací
20.3. | 9:00Veřejné zakázky na stavební práce v praxiPrahadoc. JUDr. Ing. Radek Jurčík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
21.3. | 9:00GDPR - Ochrana osobních údajů ve zdravotnictvíPrahaJUDr. Eva Janečková
šipka přihláška na kurz

více informací
22.3. | 9:00Asertivní jednání - Jak správně odporovat nadřízenému a nenaštvat hoPrahaDoc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
22.3. - 23.3.Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele dle judikatury Nejvyššího souduOlomoucJUDr. Jiří Doležílek
Mgr. Kristina Chrástková
JUDr. Zdeněk Novotný
šipka přihláška na kurz

více informací
22.3. | 9:00Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování a elektronické právní jednáníPrahaDoc. JUDr. Radim Polčák Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
23.3. | 9:00Dlouhodobý stres v práci a syndrom vyhořeníPrahaMgr. Aneta Holubová
šipka přihláška na kurz

více informací
26.3. | 9:00Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSSPrahaJUDr. Petr Mikeš Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
26.3. | 9:00Praktický seminář k registru smluv (workshop)PrahaMgr. Martin Kraus
šipka přihláška na kurz

více informací
26.3. - 27.3.Šikana úředníků a politiků na internetuPrahaJUDr. Jiří Nykodým
JUDr. Michal Ryška
JUDr. Michael Vrtek Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
27.3. | 9:00Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajůPrahaJUDr. Marie Salačová
šipka přihláška na kurz

více informací
27.3. | 9:00Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupkyPrahaMgr. David Marek
šipka přihláška na kurz

více informací
27.3. | 9:00Zákon č.250/2000 Sb. - z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darůPrahaJUDr. Lukáš Glaser
šipka přihláška na kurz

více informací
27.3. | 10:00Temná trojice - psychopatie-machiavelismus-narcismusBrnoMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
28.3. | 9:00Hlavní nedostatky a nejčastější zjištění v projektech podpořených z ESI fondů z pohledu činnosti Auditního orgánu MFPrahaMgr. Martin Kubš
Ing. Jiří Machát MSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
29.3. | 9:00Nový systém odměňování členů zastupitelstev ÚSCPrahaMgr. Stanislav Szpandrzyk
šipka přihláška na kurz

více informací
29.3. | 9:00Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního soudu !PŘESUN Z 8.3.!PrahaJUDr. Jaromír Jirsa
šipka přihláška na kurz

více informací
3.4. | 9:00Hospodaření s vodními zdroji ČRPrahaRNDr. Pavel Punčochář CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
3.4. | 9:00Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u POPrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
4.4. | 9:00Hospodaření školy a schválený rozpočetBrnoIng. Zdeněk Čížek
šipka přihláška na kurz

více informací
4.4. | 9:00Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jím zřízené v roce 2018PrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
5.4. | 9:00Nový přestupkový zákon a judikatura NSSBrnoDoc., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
5.4. | 9:00Povinnosti řádného hospodáře, aneb standardy péče ve veřejné správěPrahaJUDr. Filip Cileček
šipka přihláška na kurz

více informací
5.4. | 9:00Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v běžné praxi úřaduPrahaMgr. František Malý
šipka přihláška na kurz

více informací
6.4. | 9:00Konference GDPR - ochrana osobních údajůPrahaDoc., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
Doc. JUDr. Radim Polčák Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
6.4. | 9:00Tvůj hlas, tvůj pomocník - rozšířenýPrahaMgr. Petra Bartošová
šipka přihláška na kurz

více informací
9.4. | 9:00Možnosti obrany žadatele a příjemce o dotaciPrahaJUDr. Petr Mikeš Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
10.4. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby a digitální archivyPrahaIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
10.4. | 9:00Sociální pohřbyPrahaTh.Lic. Tomáš Kotrlý Th.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
10.4. | 9:00Veřejné zakázky na dodávky a související veřejné zakázky v praxiPrahadoc. JUDr. Ing. Radek Jurčík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
10.4. | 9:30Vybrané otázky společného jmění se zaměřením na vypořádání společného jmění manželůPrahaMgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
11.4. | 9:00Jak si zachovat svoji ženskost v pracovním životě a jak ji přímo podpořit?PrahaIng. Barbora Kravčíková
šipka přihláška na kurz

více informací
12.4. | 9:00Evidence obyvatel - povinnost ohlašovnyPrahaBc. Karolína Kofroňová
šipka přihláška na kurz

více informací
12.4. | 9:00Rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost a styk rodičů s dítětem, a to zejména v rozhodovací praxi Ústavního souduPrahaJUDr. Tomáš Lichovník
šipka přihláška na kurz

více informací
16.4. | 9:30Trestní odpovědnost právnických osobPrahaProf. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
JUDr. Ladislav Smejkal
šipka přihláška na kurz

více informací
17.4. | 9:00!!!NOVĚ ROZŠÍŘENO O SOCIÁLNÍ FONDY!!! A - FKSP a sociální fondy - aktuální stav a novinky 2018PrahaIng. Martin Šabo
šipka přihláška na kurz

více informací
17.4. - 18.4.Emoce a řeč tělaPraha Jitka Ševčíková, MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
17.4. | 9:00GDPR v praxi ve veřejné správě - jak zpracovávat osobní údaje ve veřejné správě dnes a jak od účinnosti nového nařízeníPrahaJUDr. Eva Janečková
šipka přihláška na kurz

více informací
17.4. | 9:00Platnost a neplatnost právního jednáníPrahaJUDr. Jiří Nykodým
šipka přihláška na kurz

více informací
17.4. | 9:00Státní občanství České republiky - workshopPrahaMgr. Petr Šťastný
šipka přihláška na kurz

více informací
18.4. - 19.4.Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele dle judikatury Nejvyššího soudu ČRPrahaJUDr. Jiří Doležílek
JUDr. Zdeněk Novotný
šipka přihláška na kurz

více informací
19.4. | 9:00Novela zákona o obcíchOlomoucIng. Marie Kostruhová
šipka přihláška na kurz

více informací
19.4. | 9:00Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) ve světle novely stavebního zákonaPrahaJUDr. Libor Dvořák PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
19.4. | 9:00Rozpočtová pravidla územních rozpočtů z pohledu pravidel rozpočtové odpovědnostiPrahaIng. Miroslav Matej Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
19.4. | 9:00Správní řád - zkouškové problémy ZOZPrahaJUDr. Miroslav Brůna
šipka přihláška na kurz

více informací
19.4. | 9:00Veřejné zakázky ve zdravotnictvíPrahaJUDr. Michal Krenk Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
20.4. | 9:00Daňově uznatelné náklady – jak obstát před kontrolou z finančního úřaduPrahaJUDr. Zdenka Volkánová
šipka přihláška na kurz

více informací
20.4. | 9:00Zneužití zákona 106 ve správním řízení se soudcem NSSPrahaDoc., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
24.4. - 25.4.Umístit lidi na to správné místoPrahaProf. PhDr. Marek Blatný DrSc.
Doc. PhDr. Martina Hřebíčková DSc.
Ing. Daniel Rubeš
Prof. PhDr. Vladimír Smékal CSc.
Doc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
24.4. - 25.4.Zákon o úřednících veřejné správy paragraf po paragrafuMgr. Kristina Chrástková
šipka přihláška na kurz

více informací
24.4. | 10:00Dosažení úspěchu v managementuBrnoMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
25.4. | 9:00Chyby ve správním řízení v regionálním školstvíPrahaPaedDr. et Mgr. Jan Kobliha
šipka přihláška na kurz

více informací
25.4. | 9:00Správní řád pro začátečníkyPrahaJUDr. Miroslav Brůna
šipka přihláška na kurz

více informací
26.4. | 9:00Jak prostor může podpořit váš úspěch?Praha Olga Bušková
šipka přihláška na kurz

více informací
26.4. | 9:00Společná a střídavá péče a vyživovací povinnostPrahaJUDr. Hana Nová
šipka přihláška na kurz

více informací
2.5. | 9:00Spory o náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné mociPrahaMgr. Jakub Severa
šipka přihláška na kurz

více informací
3.5. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby a digitální archivyOlomoucIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
3.5. | 9:00GDPR v praxi pro personalistyPrahaJUDr. Eva Janečková
šipka přihláška na kurz

více informací
3.5. | 9:00Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně po novele zákona o pozemních komunikacíchPrahaMgr. David Mazánek
šipka přihláška na kurz

více informací
4.5. | 9:00Odpovědnost za škodu v dopravěPrahaJUDr. Petr Vojtek
šipka přihláška na kurz

více informací
9.5. | 9:00Sucho a nedostatek vody - hrozba pro ČRPrahaRNDr. Pavel Punčochář CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
10.5. | 9:00Interní audit z pohledu MFPrahaMgr. Jana Kranecová
šipka přihláška na kurz

více informací
10.5. | 9:00Schvalování technické způsobilosti vozidelPrahaIng. Martin Tichý
šipka přihláška na kurz

více informací
10.5. | 9:30Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku a problematika tím souvisejícíPrahaJUDr. Bc. Jiří Říha Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
11.5. | 9:00Využití Google aplikací v běžném denním provozu menšího úřadu a obcePraha Jiří Tománek
šipka přihláška na kurz

více informací
14.5. | 9:00Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2018PrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
14.5. | 9:00Komunikace pedagog-rodič otevřeně a s respektemPrahaIng. Lenka Lamešová
šipka přihláška na kurz

více informací
14.5. | 9:00Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím NENPrahaIng. Ondřej Ječný
šipka přihláška na kurz

více informací
15.5. | 9:00Problematika výkonu opatrovnictví pro pracovníky sociálních služeb - akreditováno MPSVPrahaMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
15.5. | 9:00Soudní spory s pacientyPrahaJUDr. Michal Ryška
JUDr. Michael Vrtek Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
15.5. | 9:00Stavební zákon - zásadní změny po novele od 1.1.2018PrahaDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
16.5. | 9:00Dotace ESIF a jejich kontrolaPrahaMgr. Vladimír Dlouhý DiS.
šipka přihláška na kurz

více informací
16.5. | 9:00Jak předcházet pracovnímu stresu a efektu vyhořeníPrahaDoc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
16.5. - 22.5.Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti - obecná částPrahaJUDr. Miroslav Brůna
šipka přihláška na kurz

více informací
17.5. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
18.5. | 9:00Asertivní jednání - zvládání konfliktních situacíPrahaMgr. Aneta Holubová
šipka přihláška na kurz

více informací
18.5. | 9:00Základy projektového řízení pro vedoucí pedagogické pracovníkyPrahaIng. Lenka Lamešová
šipka přihláška na kurz

více informací
21.5. | 9:00Hospodaření školy a schválený rozpočetPrahaIng. Zdeněk Čížek
šipka přihláška na kurz

více informací
21.5. | 9:00Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSSPrahaJUDr. Petr Mikeš Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
22.5. | 9:00Rétorika a umění prezentacePrahaMgr. Aneta Pavlová
šipka přihláška na kurz

více informací
22.5. | 9:30Trestný čin dotačního podvodu a související trestná činnostPrahaJUDr. Bc. Jiří Říha Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
22.5. | 10:00Dosažení úspěchu v managementuOlomoucMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
23.5. | 9:00Asertivní jednání - Jak správně odporovat nadřízenému a nenaštvat hoPrahaDoc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
24.5. | 9:00Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování a elektronické právní jednáníPrahaDoc. JUDr. Radim Polčák Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
24.5. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
24.5. | 9:00Služební zákon ve vztahu k zákoníku prácePrahaJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
24.5. | 9:00Zákon o kontroleOlomoucIng. Marie Kostruhová
šipka přihláška na kurz

více informací
25.5. | 9:00Pomocný analytický přehled pro pokročiléPrahaIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
25.5. | 9:00Zneužití zákona 106 ve správním řízení se soudcem NSSPrahaDoc., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
28.5. | 9:00Jak fungují média a jak s nimi zacházetPrahaPhDr. Martin Komárek
šipka přihláška na kurz

více informací
29.5. - 30.5.Nové trendy v řízení ve státní správěPrahaProf. PhDr. Jan Sokol Ph.D., CSc.
Prof. Milan Zelený
šipka přihláška na kurz

více informací
29.5. | 9:00Novela zákona o střelných zbraních a střelivuPrahaMgr. Milena Bačkovská
šipka přihláška na kurz

více informací
29.5. - 30.5.Zákon o úřednících veřejné správy paragraf po paragrafuPrahaMgr. Kristina Chrástková
šipka přihláška na kurz

více informací
30.5. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
31.5. | 9:00GDPR-ochrana osobních údajů ve školstvíPrahaJUDr. Eva Janečková
šipka přihláška na kurz

více informací
31.5. | 9:00Sám sobě koučem: mentální techniky, které zvyšují osobní výkonnostPrahaDoc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
1.6. | 9:00Kdo a za jakých podmínek může kontrolovat obecPrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
4.6. | 9:00Tvůj hlas, tvůj pomocník - rozšířenýPrahaMgr. Petra Bartošová
šipka přihláška na kurz

více informací
5.6. | 9:00Platnost a neplatnost právního jednáníPrahaJUDr. Jiří Nykodým
šipka přihláška na kurz

více informací
6.6. | 9:00Vztah správního řádu a zákona o státní služběPrahaDoc. JUDr. Martin Kopecký
JUDr. Ing. Josef Staša CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
7.6. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby a digitální archivyBrnoIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
7.6. | 9:00Povinnosti řádného hospodáře, aneb standardy péče ve veřejné správěPrahaJUDr. Filip Cileček
šipka přihláška na kurz

více informací
7.6. | 9:00Pracovněprávní aktuality se soudcem NSPrahaJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
8.6. | 9:00Jak fungují média a jak s nimi zacházetBrnoPhDr. Martin Komárek
šipka přihláška na kurz

více informací
12.6. | 9:00Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku a aktuální změny v právní úpravě místních poplatkůPrahaIng. Bc. Miroslav Veselý
šipka přihláška na kurz

více informací
13.6. | 9:00FKSP a SOCIÁLNÍ FONDY - aktuality a praxe 2018PrahaIng. Martin Šabo
šipka přihláška na kurz

více informací
13.6. | 9:00Kontrola a inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizacíPrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
14.6. | 9:00Interní audit z pohledu MFPrahaMgr. Jana Kranecová
šipka přihláška na kurz

více informací
14.6. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
15.6. | 9:00Dlouhodobý stres v práci a syndrom vyhořeníPrahaMgr. Aneta Holubová
šipka přihláška na kurz

více informací
15.6. | 9:00Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního souduPrahaJUDr. Jaromír Jirsa
šipka přihláška na kurz

více informací
19.6. | 9:00Daňově uznatelné náklady – jak obstát před kontrolou z finančního úřaduPrahaJUDr. Zdenka Volkánová
šipka přihláška na kurz

více informací
19.6. | 9:00Praktický seminář k registru smluv (workshop)PrahaMgr. Martin Kraus
šipka přihláška na kurz

více informací
20.6. | 9:00Spory o náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné mociPrahaMgr. Jakub Severa
šipka přihláška na kurz

více informací
21.6. | 9:00Jak prostor může podpořit Váš úspěch?Praha Olga Bušková
šipka přihláška na kurz

více informací
21.6. | 9:00Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaMgr. Petr Beck
šipka přihláška na kurz

více informací
25.6. | 9:00Hlavní nedostatky a nejčastější zjištění v projektech podpořených z ESI fondů z pohledu činnosti Auditního orgánu MFPrahaMgr. Martin Kubš
Ing. Jiří Machát MSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
26.6. | 9:00Jak předcházet pracovnímu stresu a efektu vyhořeníPrahaDoc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
26.6. | 9:00Zákon o kontrolePrahaMgr. Stanislav Szpandrzyk
šipka přihláška na kurz

více informací
27.6. | 9:00Jak si zachovat svoji ženskost v pracovním životě a jak ji přímo podpořit?PrahaIng. Barbora Kravčíková
šipka přihláška na kurz

více informací
10.7. | 9:00Veřejné zakázky malého rozsahu v praxiPrahadoc. JUDr. Ing. Radek Jurčík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
12.7. | 9:00Rozpočtová pravidla územních rozpočtů z pohledu pravidel rozpočtové odpovědnostiPrahaIng. Miroslav Matej Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
16.7. | 9:00Zneužití zákona 106 ve správním řízení se soudcem NSSPrahaDoc., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
17.7. | 9:00Rámec pro vnitřní kontrolní systémPrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
19.7. | 9:00Schvalování technické způsobilosti vozidelPrahaIng. Martin Tichý
šipka přihláška na kurz

více informací
23.7. | 9:00Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSSPrahaJUDr. Petr Mikeš Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
23.7. | 9:00Rétorika a umění prezentacePrahaMgr. Aneta Pavlová
šipka přihláška na kurz

více informací
24.7. | 9:00Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajůPrahaJUDr. Marie Salačová
šipka přihláška na kurz

více informací
26.7. | 9:00Správní řád pro začátečníkyPrahaJUDr. Miroslav Brůna
šipka přihláška na kurz

více informací
2.8. | 9:00Novela zákona o střelných zbraních a střelivuPrahaMgr. Milena Bačkovská
šipka přihláška na kurz

více informací
6.8. - 9.8.Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti - obecná částPrahaJUDr. Miroslav Brůna
šipka přihláška na kurz

více informací
6.8. | 9:00Spory o náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné mociPrahaMgr. Jakub Severa
šipka přihláška na kurz

více informací
7.8. | 9:00Hospodaření s vodními zdroji ČRPrahaRNDr. Pavel Punčochář CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
9.8. | 9:00Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně po novele zákona o pozemních komunikacíchPrahaMgr. David Mazánek
šipka přihláška na kurz

více informací
14.8. | 9:00Daňově uznatelné náklady – jak obstát před kontrolou z finančního úřaduPrahaJUDr. Zdenka Volkánová
šipka přihláška na kurz

více informací
15.8. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
16.8. | 9:00Tvůj hlas, tvůj pomocník - rozšířenýPrahaMgr. Petra Bartošová
šipka přihláška na kurz

více informací
21.8. | 9:00Správní řád - zkouškové problémy ZOZPrahaJUDr. Miroslav Brůna
šipka přihláška na kurz

více informací
23.8. | 9:00Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u POPrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
24.8. | 9:00Využití Google aplikací v běžném denním provozu menšího úřadu a obcePraha Jiří Tománek
šipka přihláška na kurz

více informací
28.8. | 9:00Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaMgr. Petr Beck
šipka přihláška na kurz

více informací
30.8. | 9:00Pracovní doba, práce přesčas a překážky v práci se soudcem NSJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
30.8. | 9:00Společná a střídavá péče a vyživovací povinnostPrahaJUDr. Hana Nová
šipka přihláška na kurz

více informací
4.9. | 9:00Sucho a nedostatek vody - hrozba pro ČRPrahaRNDr. Pavel Punčochář CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
6.9. | 9:00Kdo a za jakých podmínek může kontrolovat obecPrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
6.9. | 9:00Veřejné zakázky ve zdravotnictvíPrahaJUDr. Michal Krenk Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
11.9. | 9:00FKSP a SOCIÁLNÍ FONDY - aktuality a praxe 2018PrahaIng. Martin Šabo
šipka přihláška na kurz

více informací
13.9. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
20.9. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
21.9. | 9:00Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního souduPrahaJUDr. Jaromír Jirsa
šipka přihláška na kurz

více informací
11.10. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
16.10. | 9:00Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaMgr. Petr Beck
šipka přihláška na kurz

více informací
17.10. - 23.10.Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti - obecná částPrahaJUDr. Miroslav Brůna
šipka přihláška na kurz

více informací
18.10. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITOVÁNO MPSVOlomoucJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
8.11. | 9:00Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního souduPrahaJUDr. Jaromír Jirsa
šipka přihláška na kurz

více informací
8.11. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
15.11. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací