Kurzy a semináře

termínnázev kurzumístolektor
17.4. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
18.4. | 9:00Syndrom vyhoření a techniky zvládání stresuPrahaMgr. Aneta Holubová
šipka přihláška na kurz

více informací
23.4. | 9:00Opatrovnictví se zaměřením na přijetí do sociální služby bez souhlasu a vážně míněného nesouhlasu při umisťování do sociálních služeb - MV + MPSV AKREDITACEPrahaMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
24.4. | 9:00Pedagog mezi paragrafyPrahaPhDr. Mgr. Jiří Valenta
šipka přihláška na kurz

více informací
25.4. | 9:00Správní řízení - vady a náprava v praxi, 2+1 zdarmaPrahaMgr. Markéta Pokorná
šipka přihláška na kurz

více informací
25.4. | 9:00Zákon o zadávání veřejných zakázek se zaměřením na zadávací řízeníPrahaMgr. Pavel Herman
šipka přihláška na kurz

více informací
30.4. | 9:00Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé - AKR. MV+MPSVPrahaMgr. Vladimír Polák
šipka přihláška na kurz

více informací
3.5. | 9:30Česká školní inspekce od A do Z a problematika rizikového chování ve školách, 2+1 zdarma!PrahaBc. Lenka Polášková
šipka přihláška na kurz

více informací
6.5. | 9:00Odpovědnost pedagogických pracovníkůPrahaPaedDr. et Mgr. Jan Kobliha
šipka přihláška na kurz

více informací
7.5. | 9:00Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizacíPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
7.5. | 9:00Právní úprava dovolené a překážek v práci podle zákoníku práce - PŘESUN Z 25.4., 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
9.5. | 9:00Živnostenský zákon - aktuality a praxeBrnoIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
10.5. | 9:00Loterijní zákon a hazardní legislativa, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
13.5. | 9:00Aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu ve vztahu k daňovému a insolvenčnímu řízeníPrahaJUDr. PhDr. Karel Šimka LL.M., Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
13.5. | 9:00Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudůOstravaMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
13.5. | 9:00Stres a syndrom vyhoření státních úředníkůPrahadoc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
13.5. | 9:00Zákon o kontrolePrahaMgr. Stanislav Szpandrzyk
šipka přihláška na kurz

více informací
14.5. | 9:00Hospodaření školy a schválený rozpočet, 2+1 zdarma!PrahaIng. Zdeněk Čížek
šipka přihláška na kurz

více informací
14.5. | 9:00Správní trestání - odpovědnost za správní delikty a řízení o nich z pohledu judikatury NSSBrnoProf., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
14.5. | 9:00Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy- aktuality a praxePraha Petra Shonová DiS.
šipka přihláška na kurz

více informací
14.5. | 9:00Zákon o hlavním městě Praze a Statut hlavního města PrahyPrahaJUDr. Martina Děvěrová MPA
šipka přihláška na kurz

více informací
14.5. | 9:00Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidlaPrahaPhDr. Vladimír Přikryl
šipka přihláška na kurz

více informací
15.5. | 9:00Nařízení eIDAS a GDPR pro školy a školská zařízení, 2+1 zdarma!BrnoPaedDr. Bohumír Brom
šipka přihláška na kurz

více informací
15.5. | 9:00Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví (v návaznosti na nový zákon o zpracování osobních údajů)PrahaJUDr. Jiří Navrátil
šipka přihláška na kurz

více informací
15.5. | 9:00Pomocný analytický přehled PAP - začátečníciPrahaIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
15.5. | 9:00Tvůrčí psaní pro advokáty a koncipientyPhDr. Ivana Svobodová
šipka přihláška na kurz

více informací
15.5. | 9:00Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy - AKREDITOVÁNO MŠMT - PLNÁ KAPACITAOlomoucIng. Jan Romaněnko
šipka přihláška na kurz

více informací
15.5. | 9:30Zákon o kybernetické bezpečnosti - implementace a povinnosti se zaměřením na nemocnicePraha Adam Kučínský
šipka přihláška na kurz

více informací
16.5. | 9:00Komunikace v náročných situacíchPrahaPhDr. Michaela Peterková
šipka přihláška na kurz

více informací
16.5. | 9:00Správní řád se zaměřením na správní řízení v I. a II. stupni, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Ivan Tobek
šipka přihláška na kurz

více informací
16.5. | 9:00Stavební zákon a judikatura soudů aplikovatelná po 1.1.2018PrahaDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
16.5. | 9:00Základy projektového řízení pro vedoucí pedagogické pracovníky - MŠMT AKREDITACEPrahaIng. Lenka Lamešová
šipka přihláška na kurz

více informací
17.5. | 9:00Náhradní rodinná péče v praxiPrahaMgr. Blanka Vildová
šipka přihláška na kurz

více informací
17.5. | 9:00Základní pravidla pro mediální komunikaci ve státní správěPrahaMgA. Martin Ayrer
šipka přihláška na kurz

více informací
17.5. | 9:00Zkušenosti s novelou zákona o státní služběPrahaIng. Zdeňka Pikešová MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
20.5. | 9:00Dítě při rozchodu rodičů ve světle dynamiky a systemiky rodinných vztahů - AKREDITACE MPSVPrahaPhDr. Jaroslav Šturma
šipka přihláška na kurz

více informací
20.5. | 9:00Chyby a rizika vyplývající z řízení evropských projektů, 2+1 zdarma!PrahaIng. Jiří Machát MSc.
Ing. et Ing. Jan Procházka
šipka přihláška na kurz

více informací
20.5. | 9:00Naplňování principů 3E ve veřejném nakupování, 2+1 zdarma! PŘESUN TERMÍNU Z 13.5.2019!!!PrahaIng. Valdemar Adamiš
šipka přihláška na kurz

více informací
20.5. | 9:00Pracovní právo v praxi –zkušenosti v kontrolní činnosti inspekce práceBrnoMgr. Zdeněk Šindlář
šipka přihláška na kurz

více informací
20.5. | 9:00Pronájem bytů a nebytových prostorPrahaJUDr. Pavlína Brzobohatá
šipka přihláška na kurz

více informací
20.5. - 21.5.Veřejné zakázky - aktuální otázky a praxe 2019 - WELLNESSMgr. Pavel Herman
šipka přihláška na kurz

více informací
21.5. | 9:00Porušení rozpočtové kázně pohledem aktuální soudní judikatury, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Vladimír Dlouhý DiS.
šipka přihláška na kurz

více informací
21.5. | 9:00Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče - MPSV + MV AKREDITACEPrahaJUDr. Hana Nová
šipka přihláška na kurz

více informací
21.5. | 9:00Zákon o posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – aktuality a praxe, 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Libor Dvořák PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
22.5. | 9:00Místní poplatky, 2+1 zdarma!PrahaIng. Bc. Miroslav Veselý
šipka přihláška na kurz

více informací
23.5. | 9:00Náprava vadných rozhodnutí ve správních řízeníchPrahaMgr. Jan Břeň
šipka přihláška na kurz

více informací
23.5. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSV + MVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
23.5. | 9:00Veřejné zakázky ve zdravotnictvíPrahaJUDr. Michal Krenk Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
23.5. | 9:00Zaměstnanecké benefity a jejich daňové dopady, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Ondřej Dráb
šipka přihláška na kurz

více informací
23.5. - 24.5.Zákon o úřednících veřejné správy paragraf po paragrafuBrnoMgr. Kristina Chrástková
šipka přihláška na kurz

více informací
24.5. | 9:00Duše a péče o ni I.PrahaProf. PhDr. Jiří Šípek CSc., Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
27.5. | 9:00Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy - AKREDITOVÁNO MŠMT!PrahaIng. Jan Romaněnko
šipka přihláška na kurz

více informací
28.5. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivy, 2+1 zdarma!OlomoucIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
28.5. | 9:00Komunikace s problémovým klientem v praxiPrahaPhDr. Ingrid Matoušková PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
28.5. | 9:00Zvládání závislostí nejen na návykových látkáchPrahaMgr. et Mgr. Jarmila Tolimatová
šipka přihláška na kurz

více informací
28.5. | 12:00Jak si stojíte na společenském žebříčku? To prozradí Vaše chování při jídlePraha Ladislav Špaček
šipka přihláška na kurz

více informací
29.5. | 9:00Projednávání přestupků obecní a městskou policií, 2+1 zdarma!BrnoJUDr. Bc. Pavel Vetešník
šipka přihláška na kurz

více informací
30.5. | 9:00Aktuality v judikatuře vypořádání společného jmění manželů a v podílovém spoluvlastnictví s JUDr. Michalem Králíkem z Nejvyššího souduPrahaMgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
30.5. - 31.5.Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele dle judikatury Nejvyššího soudu ČROlomoucJUDr. Jiří Doležílek
JUDr. Zdeněk Novotný
šipka přihláška na kurz

více informací
30.5. | 9:00Pracovní doba a její pracovněprávní souvislosti v teorii i praxi, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Andrea Kovářová
šipka přihláška na kurz

více informací
30.5. | 9:00Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, související judikatura a aktuální novely v běžné praxi úřadu, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Jan Jančík
šipka přihláška na kurz

více informací
31.5. | 9:00Jak zadávat veřejné zakázky v otevřeném řízení a ZPŘ, novinky v právní regulaci zadávání veřejných zakázek, 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Lenka Matochová
šipka přihláška na kurz

více informací
31.5. | 9:00Sestavování rozpočtu a řízení hospodaření podle něj u územně samosprávných celků, 2+1 zdarmaPrahaIng. Lenka Stromšíková
Ing. Zdeněk Studeník
šipka přihláška na kurz

více informací
31.5. | 9:00Techniky asertivní komunikace - praktickyPrahaMgr. Aneta Holubová
šipka přihláška na kurz

více informací
3.6. - 4.6.Konzultační seminář v oboru územního plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady)Mgr. Veronika Doležalová
šipka přihláška na kurz

více informací
3.6. | 9:00Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudůMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
4.6. | 9:00GDPR - Uvádění ochrany osobních údajů do praxePrahaMgr. Petr Vokáč
šipka přihláška na kurz

více informací
4.6. | 9:00Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – aktuality a praxe, 2+1 zdarma!PrahaIng. Zdeňka Fialová
šipka přihláška na kurz

více informací
4.6. | 9:00Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím NENPrahaIng. Ondřej Ječný
šipka přihláška na kurz

více informací
4.6. | 9:00Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaMgr. Petr Beck
šipka přihláška na kurz

více informací
4.6. | 9:00Zkušenosti s výběrovými řízeními a služebním hodnocenímPrahaIng. Zdeňka Pikešová MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
5.6. | 9:00Hlavní cíle novely zákona o pedagogických pracovnících a problematická ustanovení stávající úpravyPrahaMgr. Martina Marková
šipka přihláška na kurz

více informací
5.6. | 9:00Přestupky proti veřejnému pořádku, 2+1 zdarma!PrahaIng. Mgr. Bc. Radovan Havelec
šipka přihláška na kurz

více informací
5.6. | 10:00Temná trojice - psychopatie – machiavelismus – narcismus, 2+1 zdarma!BrnoMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
6.6. | 9:00Krizové řízeníPrahaJUDr. Jan Soviš
šipka přihláška na kurz

více informací
6.6. | 9:00Mateřská a rodičovská dovolená podle zákoníku práce- praxe a nejčastější chybyPrahaJUDr. Věra Přenosilová
šipka přihláška na kurz

více informací
6.6. | 9:00Pomocný analytický přehled PAP - začátečníciOlomoucIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
6.6. | 9:00Zákon o kontrole v praxiPrahaIng. Tomáš Pösl
šipka přihláška na kurz

více informací
6.6. | 9:00Zákon o pohřebnictví se zaměřením na přehled změn a aplikační praxi, 2+1 zdarma!PrahaTh.Lic. Tomáš Kotrlý Th.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
7.6. | 9:00Slaďování pracovního a rodinného (soukromého) života z české a evropské perspektivyPrahaJUDr. Zdeněk Hejhal
šipka přihláška na kurz

více informací
7.6. | 9:00Správní trestání - odpovědnost za správní delikty a řízení o nich z pohledu judikatury NSSPrahaProf., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
10.6. - 11.6.Konzultační seminář – řešení dopravních přestupků v silničním provozuPrahaJUDr. Stanislav Körner
šipka přihláška na kurz

více informací
11.6. | 9:00Jak na Instragram a Twitter efektivněPrahaBc. Jan Novák
šipka přihláška na kurz

více informací
11.6. | 9:00Správní řízení krok za krokem, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Markéta Pokorná
šipka přihláška na kurz

více informací
12.6. | 9:00Jak si stojíte na společenském žebříčku? To prozradí Vaše chování při jídlePraha Ladislav Špaček
šipka přihláška na kurz

více informací
12.6. | 9:00Porušení rozpočtové kázně pohledem aktuální soudní judikatury, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Vladimír Dlouhý DiS.
šipka přihláška na kurz

více informací
13.6. - 14.6.Konference: Vzdělávání v krajích – příležitost pro budování prosperity České republiky.PrahaMgr. Jana Mračková Vildumetzová
PhDr. Mgr. Václav Velčovský Ph.D.
Mgr. Tomáš Zatloukal MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
13.6. - 14.6.Výběrové řízení - jak poznat pomocí grafologie vlastnosti, kompetence a dovednosti uchazeče o zaměstnáníPrahaIng. Hedviga Pečená
šipka přihláška na kurz

více informací
13.6. | 9:00Zákon o střelných zbraních a střelivu - PŘESUN Z 11.6.PrahaMgr. Milena Bačkovská
šipka přihláška na kurz

více informací
13.6. - 14.6.Překážky v práci, úprava dovolené, skončení pracovního poměruJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
14.6. | 9:00Služební poměr a jeho změnyPrahaIng. Zdeňka Pikešová MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
14.6. | 9:00Spisová služba pro praxiPrahaMgr. Radek Pokorný
šipka přihláška na kurz

více informací
18.6. | 9:00Pracovní právo v praxi –zkušenosti v kontrolní činnosti inspekce prácePrahaMgr. Zdeněk Šindlář
šipka přihláška na kurz

více informací
18.6. | 9:00Rozvodový konflikt a jeho dopad na dětiPrahaMgr. Petr Válek
šipka přihláška na kurz

více informací
18.6. | 9:00Správní řízení dle zákona o státní službě v praxiPrahaMgr. Veronika Šumeldová
šipka přihláška na kurz

více informací
18.6. | 9:00Zákon č.250/2000 Sb. - z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darůPrahaJUDr. Lukáš Glaser
šipka přihláška na kurz

více informací
19.6. | 9:00Pomocný analytický přehled PAP - pro pokročiléPrahaIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
19.6. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
19.6. | 9:00Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudůOlomoucMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
19.6. | 12:00Jak si stojíte na společenském žebříčku? To prozradí Vaše chování při jídleBrno Ladislav Špaček
šipka přihláška na kurz

více informací
20.6. | 9:00Náhrada škody podle zákoníku práce v praxiPrahaJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
20.6. - 21.6.Podrobný pohled na důvěryhodnou správu dokumentů v digitální podobě a dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové službyPrahaIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
20.6. | 9:00Správní řízení v praxi (krok za krokem)PrahaJUDr. Myron Zajonc
šipka přihláška na kurz

více informací
20.6. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITACE MPSV + MV, PŘESUN ZE 6.6.2019!!!PrahaJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
21.6. | 9:00Zákon o státní službě - odměňování a benefityPrahaIng. Zdeňka Pikešová MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
24.6. | 9:00Možnosti obrany žadatele a příjemce o dotaci, 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Petr Mikeš Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
25.6. | 9:00CzechPOINT@office a základní registry, 2+1 zdarma!OstravaBc. Karolína Kofroňová
šipka přihláška na kurz

více informací
25.6. | 9:00Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte - MPSV AKREDITACEPrahaProf. PhDr. Lenka Šulová CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
26.6. | 9:00Duše a péče o ni II.PrahaProf. PhDr. Jiří Šípek CSc., Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
26.6. | 9:00Novela zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury účinná od 31.8.2018, 2+1 zdarma! PŘESUN Z 13.6.2019!!!PrahaIng. Martin Janeček
šipka přihláška na kurz

více informací
28.6. | 9:00Loterijní zákon a hazardní legislativa, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
16.7. - 17.7.Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupniPrahaJUDr. Martina Děvěrová MPA
šipka přihláška na kurz

více informací
17.7. | 9:00Tvůrčí psaní pro advokáty a koncipientyPhDr. Ivana Svobodová
šipka přihláška na kurz

více informací
23.7. | 9:00Aktuální otázky zákoníku práce, 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
26.7. | 9:00Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí a Řízení o svéprávnosti - MV + MPSV AKREDITACEPrahaMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
26.7. | 9:00Stylistika a pravopis písemné komunikace nejen pro úředníky, 2+1 zdarma!PrahaPhDr. Ivana Svobodová
šipka přihláška na kurz

více informací
5.8. | 9:00Rétorika a vystupování na veřejnostiPrahaMgr. Soňa Marková
šipka přihláška na kurz

více informací
13.8. | 9:00Praktická cvičení ze správního řízení před orgánem druhého stupně, 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Martina Děvěrová MPA
šipka přihláška na kurz

více informací
15.8. | 9:00Schvalování technické způsobilosti vozidelPrahaIng. Martin Tichý
šipka přihláška na kurz

více informací
16.8. | 9:00Opatrovnictví se zaměřením na přijetí do sociální služby bez souhlasu a vážně míněného nesouhlasu při umisťování do sociálních služeb - MV + MPSV AKREDITACEPrahaMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
19.8. | 9:00Hlavní nedostatky a nejčastější zjištění v projektech podpořených ESI fondů z pohledu činnosti Auditního orgánu MF, 2+1 zdarma!PrahaIng. Jiří Machát MSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
20.8. | 9:00Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichPrahaJUDr. Myron Zajonc
šipka přihláška na kurz

více informací
22.8. | 9:00Přijímání a propouštění zaměstnanců, 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
26.8. | 9:00Chyby a rizika vyplývající z řízení evropských projektů, 2+1 zdarma!PrahaIng. Jiří Machát MSc.
Ing. et Ing. Jan Procházka
šipka přihláška na kurz

více informací
27.8. | 9:00Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím NENPrahaIng. Ondřej Ječný
šipka přihláška na kurz

více informací
27.8. | 9:30Živnostenský zákon - aktuality a praxe, 2+1 zdarma!PrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
29.8. | 9:00Rozvázání pracovního poměruPrahaJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
2.9. | 9:00Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudůOstravaMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
3.9. | 9:00Naplňování principů 3E ve veřejném nakupováníPrahaIng. Valdemar Adamiš
šipka přihláška na kurz

více informací
5.9. | 9:00Zákon o pohřebnictví se zaměřením na přehled změn a aplikační praxiPrahaTh.Lic. Tomáš Kotrlý Th.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
5.9. | 9:00Změny dopadající na obce a výkon silničního správního úřadu obcí I. a II. typu, vyvolanými velkou novelou stavebního zákona s účinností od roku 2018 a novelizací připravovanou v roce 2019PrahaMgr. David Mazánek
šipka přihláška na kurz

více informací
9.9. | 9:00Administrace VZ vlastními zaměstnanciPrahaJUDr. Lenka Matochová
šipka přihláška na kurz

více informací
10.9. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyOlomoucIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
10.9. | 9:00Nové prostředky komunikace (Facebook)PrahaBc. Jan Novák
šipka přihláška na kurz

více informací
12.9. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSV + MVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
12.9. - 13.9.Veřejné zakázky - aktuální otázky a praxe 2019PrahaMgr. Pavel Herman
šipka přihláška na kurz

více informací
12.9. | 9:30Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnostiPraha Adam Kučínský
šipka přihláška na kurz

více informací
17.9. | 9:00Dítě při rozchodu rodičů ve světle dynamiky a systemiky rodinných vztahů - AKREDITACE MPSVPhDr. Jaroslav Šturma
šipka přihláška na kurz

více informací
17.9. | 9:00Komunikace s problémovým klientem v praxiPrahaPhDr. Ingrid Matoušková PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
18.9. | 12:00Jak si stojíte na společenském žebříčku? To prozradí Vaše chování při jídleOstrava Ladislav Špaček
šipka přihláška na kurz

více informací
19.9. | 9:00Místní poplatkyPrahaIng. Bc. Miroslav Veselý
šipka přihláška na kurz

více informací
19.9. | 9:00Veřejná podpora - praktická aplikace pravidelPrahaJUDr. Michael Kincl
šipka přihláška na kurz

více informací
23.9. | 10:00Ženy a muži, O láscePrahaMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
24.9. | 9:00Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé - AKR. MV+MPSVMgr. Vladimír Polák
šipka přihláška na kurz

více informací
24.9. | 9:00Flexibilní formy práce – praxe a nejčastější chybyPrahaJUDr. Věra Přenosilová
šipka přihláška na kurz

více informací
25.9. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
26.9. | 9:00Zaměstnanecké benefity a jejich daňové dopadyPrahaMgr. Ondřej Dráb
šipka přihláška na kurz

více informací
27.9. | 9:00Problematika dohod o provedení prácePrahaJUDr. Zdeněk Hejhal
šipka přihláška na kurz

více informací
30.9. | 9:00Školský zákon v praxiPrahaMgr. Marie Picková
šipka přihláška na kurz

více informací
1.10. | 9:00Hlavní cíle novely zákona o pedagogických pracovnících a problematická ustanovení stávající úpravyPrahaMgr. Martina Marková
šipka přihláška na kurz

více informací
1.10. | 9:00Loterijní zákon a hazardní legislativaPrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
2.10. - 3.10.Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSV + MV, LESNÍ HOTELJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
4.10. | 9:00Stylistika a pravopis písemné komunikace nejen pro úředníkyPrahaPhDr. Ivana Svobodová
šipka přihláška na kurz

více informací
7.10. | 9:00Chyby ve správním řízení v regionálním školstvíPrahaPaedDr. et Mgr. Jan Kobliha
šipka přihláška na kurz

více informací
7.10. | 9:00Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudůMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
8.10. | 9:00Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizacíPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
9.10. | 9:00Řízení o přestupcích ve vazbě na správní řádPrahaJUDr. Myron Zajonc
šipka přihláška na kurz

více informací
10.10. | 9:00Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního souduJUDr. Jaromír Jirsa
šipka přihláška na kurz

více informací
10.10. | 9:00Přestupky ve stavebnictví z pohledu judikatury Nejvyššího správního souduPrahaMgr. Ondřej Mrákota
šipka přihláška na kurz

více informací
10.10. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITACE MPSV + MVOlomoucJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
10.10. | 9:00Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaMgr. Petr Beck
šipka přihláška na kurz

více informací
15.10. | 9:00Úvod do krizového řízeníBrnoplk. Ing. Ivan Koleňák
šipka přihláška na kurz

více informací
15.10. | 9:00Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidlaPrahaPhDr. Vladimír Přikryl
šipka přihláška na kurz

více informací
15.10. | 9:30Živnostenský zákon - aktuality a praxePrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
16.10. | 9:00Školský zákon v praxiBrnoMgr. Marie Picková
šipka přihláška na kurz

více informací
17.10. | 9:00Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele k náhradě škodyPrahaJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
17.10. | 9:00Registr smluv - nejčastější chyby a jak se jim vyhnoutPrahaIng. Mgr. Tereza Krupová PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
17.10. | 9:00Zákon o kontroleBrnoMgr. Stanislav Szpandrzyk
šipka přihláška na kurz

více informací
21.10. | 9:00Chyby a rizika vyplývající z řízení evropských projektůPrahaIng. Jiří Machát MSc.
Ing. et Ing. Jan Procházka
šipka přihláška na kurz

více informací
21.10. | 9:00Pedagog mezi paragrafyPrahaPhDr. Mgr. Jiří Valenta
šipka přihláška na kurz

více informací
22.10. | 9:00Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé - AKR. MV+MPSVPrahaMgr. Vladimír Polák
šipka přihláška na kurz

více informací
22.10. | 9:00Zákon o posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – aktuality a praxePrahaJUDr. Libor Dvořák PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
23.10. | 9:00Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů v širších daňových a pojistných souvislostechPrahaMgr. Magdaléna Vyškovská
šipka přihláška na kurz

více informací
24.10. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyPrahaIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
25.10. | 9:00Slaďování pracovního a rodinného (soukromého) života z české a evropské perspektivyPrahaJUDr. Zdeněk Hejhal
šipka přihláška na kurz

více informací
25.10. | 9:00Spisová služba pro praxiPrahaMgr. Radek Pokorný
šipka přihláška na kurz

více informací
31.10. - 1.11.Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxiPrahaDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
4.11. | 9:00Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudůMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
5.11. | 9:00Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče - MPSV + MV AKREDITACEPrahaJUDr. Hana Nová
šipka přihláška na kurz

více informací
5.11. | 9:00Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím NENPrahaIng. Ondřej Ječný
šipka přihláška na kurz

více informací
7.11. | 9:00Dítě při rozchodu rodičů ve světle dynamiky a systemiky rodinných vztahů - AKREDITACE MPSVPrahaPhDr. Jaroslav Šturma
šipka přihláška na kurz

více informací
7.11. | 9:00Naplňování principů 3E ve veřejném nakupováníPrahaIng. Valdemar Adamiš
šipka přihláška na kurz

více informací
7.11. | 9:00Zaměstnanecké benefity a jejich daňové dopadyPrahaMgr. Ondřej Dráb
šipka přihláška na kurz

více informací
13.11. | 9:00Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2019PrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
13.11. | 9:00Školský zákon v praxiPrahaMgr. Marie Picková
šipka přihláška na kurz

více informací
14.11. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSV + MVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
19.11. | 9:00Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé - AKR. MV+MPSVMgr. Vladimír Polák
šipka přihláška na kurz

více informací
20.11. | 9:00Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2019BrnoIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
20.11. | 9:00Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudůOlomoucMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
21.11. | 9:00Aktuální otázky zákoníku prácePrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
26.11. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyBrnoIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
26.11. | 9:00Řízení o přestupcích podle nového přestupkového zákonaPrahaMgr. David Marek
šipka přihláška na kurz

více informací
27.11. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
28.11. | 9:00Loterijní zákon a hazardní legislativaPrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
28.11. | 9:00Zákon o kontrole v praxiPrahaIng. Tomáš Pösl
šipka přihláška na kurz

více informací
29.11. | 9:00Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte - MPSV AKREDITACEPrahaProf. PhDr. Lenka Šulová CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
3.12. | 9:30Živnostenský zákon - aktuality a praxePrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
5.12. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITACE MPSV + MVPrahaJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
9.12. - 10.12.Opatrovnictví - nejpalčivější témataMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
11.12. - 12.12.Správní řád paragraf po paragrafuPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací