Kurzy a semináře

termínnázev kurzumístolektor
19.2. | 9:00Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletiléPrahaMgr. Vladimír Polák
šipka přihláška na kurz

více informací
19.2. | 9:00CzechPOINT@office a základní registryPrahaBc. Karolína Kofroňová
šipka přihláška na kurz

více informací
19.2. | 9:30Živnostenský zákon - aktuality a praxePrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
21.2. | 9:00Povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních účinná od 18. 10. 2018, a dopady GDPR na proces zadávání veřejných zakázek.PrahaMgr. Markéta Adámková
šipka přihláška na kurz

více informací
21.2. | 9:00Zákoník práce - aktuality pro rok 2019PrahaJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
21.2. - 22.2.Nový přestupkový zákon a judikatura NSSProf., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
26.2. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyPrahaIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
26.2. | 9:00Krizové řízeníPrahaJUDr. Jan Soviš
šipka přihláška na kurz

více informací
26.2. | 9:00Veřejné zakázky ve stavebnictvíPrahaMgr. Pavel Herman
šipka přihláška na kurz

více informací
27.2. | 9:00Jednotlivé způsoby skončení pracovního poměruPrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
28.2. | 9:00Správní řízení krok za krokem, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Markéta Pokorná
šipka přihláška na kurz

více informací
28.2. - 1.3.Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi, 2+1 zdarma!PrahaDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
28.2. | 9:00Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxe se zaměřením na problematiku dotacíPrahaJUDr. Zdeněk Lankaš
šipka přihláška na kurz

více informací
5.3. | 9:00Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – aktuality a praxePrahaIng. Zdeňka Fialová
šipka přihláška na kurz

více informací
5.3. | 9:00Zákon č.250/2000 Sb. - z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darůPrahaJUDr. Lukáš Glaser
šipka přihláška na kurz

více informací
6.3. | 9:00Nařízení eIDAS a GDPR pro školy a školská zařízení, 2+1 zdarma!PrahaPaedDr. Bohumír Brom
šipka přihláška na kurz

více informací
7.3. | 9:00Nové prostředky komunikace (Facebook)PrahaBc. Jan Novák
šipka přihláška na kurz

více informací
7.3. | 9:00Povinnosti ředitele v kontextu aktuální právní úpravy, 2+1 zdarma!BrnoPhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
7.3. | 9:00Zákon o zadávání veřejných zakázek se zaměřením na zadávací řízeníPrahaMgr. Pavel Herman
šipka přihláška na kurz

více informací
7.3. | 9:00Zásadní změny po novele zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladechPrahaMgr. Jan Stiebitz
šipka přihláška na kurz

více informací
8.3. | 9:00Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů v širších daňových a pojistných souvislostechPrahaMgr. Magdaléna Vyškovská
šipka přihláška na kurz

více informací
11.3. | 9:00Autorský zákon, 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Adéla Faladová
šipka přihláška na kurz

více informací
11.3. | 9:00Hospodaření školy a schválený rozpočetBrnoIng. Zdeněk Čížek
šipka přihláška na kurz

více informací
11.3. | 9:00Spisová služba pro praxi - PŘESUN Z 15.3.PrahaMgr. Radek Pokorný
šipka přihláška na kurz

více informací
11.3. | 9:00Stres a syndrom vyhoření u pedagogických pracovníkůPrahadoc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
11.3. | 9:00Veřejné zakázky v aktuální judikatuře NSS, 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Petr Mikeš Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
11.3. | 9:30Česká školní inspekce od A do Z a problematika sociálně – patologických jevů ve školáchPrahaBc. Lenka Polášková
šipka přihláška na kurz

více informací
12.3. | 9:00Time management s Alešem ZbořilemPrahaMgr. Aleš Zbořil
šipka přihláška na kurz

více informací
12.3. | 9:00Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u POPrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
12.3. | 9:00Zákon o hlavním městě Praze a Statut hlavního města PrahyPrahaJUDr. Martina Děvěrová MPA
šipka přihláška na kurz

více informací
12.3. | 9:30Česká školní inspekce od A do Z a problematika sociálně – patologických jevů ve školách, 2+1 zdarma!OlomoucBc. Lenka Polášková
šipka přihláška na kurz

více informací
12.3. - 13.3.Finanční kontrola 2019 - aktuálněIng. Valdemar Adamiš
Ing. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
13.3. | 9:00Školský zákon v praxi, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Marie Picková
šipka přihláška na kurz

více informací
13.3. | 10:00Temná trojice - psychopatie – machiavelismus – narcismus, 2+1 zdarma!PrahaMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
14.3. | 9:00Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizacíPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
14.3. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSV + MVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
14.3. | 9:00Správní trestání - odpovědnost za správní delikty a řízení o nich z pohledu judikatury NSS - PŘESUN ZE 14.2.BrnoProf., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
14.3. | 9:00Zaměstnanecké benefity a jejich daňové dopady, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Ondřej Dráb
šipka přihláška na kurz

více informací
15.3. | 9:00Duše a péče o ni I., 2+1 zdarma!PrahaProf. PhDr. Jiří Šípek CSc., Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
15.3. | 9:00Problematika dohod o provedení prácePrahaJUDr. Zdeněk Hejhal
šipka přihláška na kurz

více informací
18.3. | 9:00Úvod do insolvenčního práva, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
19.3. | 9:00Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletiléBrnoMgr. Vladimír Polák
šipka přihláška na kurz

více informací
19.3. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivy, 2+1 zdarma!BrnoIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
19.3. | 9:00Hlavní cíle novely zákona o pedagogických pracovnících a problematická ustanovení stávající úpravyPrahaMgr. Martina Marková
šipka přihláška na kurz

více informací
19.3. | 9:00Řízení o přestupcích podle nového přestupkového zákonaPrahaMgr. David Marek
šipka přihláška na kurz

více informací
20.3. | 9:00Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika v regionálním školství, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Bc. Pavel Šimáček
šipka přihláška na kurz

více informací
21.3. | 9:00Dítě při rozchodu rodičů ve světle dynamiky a systemiky rodinných vztahů - AKREDITACE MPSVPrahaPhDr. Jaroslav Šturma
šipka přihláška na kurz

více informací
21.3. | 9:00Přestupky ve stavebnictví z pohledu judikatury Nejvyššího správního souduPrahaMgr. Ondřej Mrákota
šipka přihláška na kurz

více informací
21.3. | 9:00Správní řízení v praxi, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Ivan Tobek
šipka přihláška na kurz

více informací
21.3. | 9:00Stavební zákon a judikatura soudů aplikovatelná po 1.1.2018BrnoDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
21.3. | 9:00Techniky asertivní komunikace - prakticky - PŘESUN Z 15.3.2019!!!PrahaMgr. Aneta Holubová
šipka přihláška na kurz

více informací
21.3. - 22.3.Zákon o úřednících veřejné správy paragraf po paragrafuPrahaMgr. Kristina Chrástková
šipka přihláška na kurz

více informací
22.3. | 9:00Asistent pedagoga mezi paragrafy, 2+1 zdarma!PrahaBc. Lenka Polášková
šipka přihláška na kurz

více informací
22.3. | 9:00Sestavování rozpočtu a řízení hospodaření podle něj u územně samosprávných celků, 2+1 zdarma!PrahaIng. Lenka Stromšíková
Ing. Zdeněk Studeník
šipka přihláška na kurz

více informací
22.3. | 9:00Veřejné zakázky malého rozsahu v praxiPrahaJUDr. Lenka Matochová
šipka přihláška na kurz

více informací
25.3. | 9:00Naplňování principů 3E ve veřejném nakupováníPrahaIng. Valdemar Adamiš
šipka přihláška na kurz

více informací
26.3. | 9:00Přijímání a propouštění zaměstnancůPrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
26.3. | 9:00Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče - MPSV + MV AKREDITACEPrahaJUDr. Hana Nová
šipka přihláška na kurz

více informací
26.3. | 9:00Zákon o kontrole v praxi, 2+1 zdarmaPrahaIng. Tomáš Pösl
šipka přihláška na kurz

více informací
27.3. | 9:00Porušení rozpočtové kázně pohledem aktuální soudní judikaturyPrahaMgr. Vladimír Dlouhý DiS.
šipka přihláška na kurz

více informací
27.3. | 9:00Projednávání přestupků obecní a městskou policiíPrahaJUDr. Bc. Pavel Vetešník
šipka přihláška na kurz

více informací
27.3. - 28.3.Veřejná podpora - aktuální otázkyPrahaJUDr. Michael Kincl
Mgr. Ondřej Landa
šipka přihláška na kurz

více informací
28.3. | 9:00Pracovní doba a její pracovněprávní souvislosti v teorii i praxi, 2+1 zdarma!BrnoMgr. Andrea Kovářová
šipka přihláška na kurz

více informací
28.3. | 9:00Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku a problematika souvisejícíPrahaJUDr. Bc. Jiří Říha Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
29.3. | 9:00Správní trestání - odpovědnost za správní delikty a řízení o nich z pohledu judikatury NSSPrahaProf., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
29.3. | 9:00Stylistika a pravopis písemné komunikace nejen pro úředníkyPrahaPhDr. Ivana Svobodová
šipka přihláška na kurz

více informací
29.3. | 9:00Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, související judikatura a aktuální novely v běžné praxi úřadu, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Jan Jančík
šipka přihláška na kurz

více informací
1.4. | 9:00Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudůMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
1.4. | 9:00Rétorika a vystupování na veřejnostiPrahaMgr. Soňa Marková
šipka přihláška na kurz

více informací
1.4. - 2.4.Správní řád paragraf po paragrafuPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
2.4. | 9:00Cestovní náhrady a daň silniční pro ředitele škol, 2+1 zdarma!PrahaIng. Karel Janoušek
šipka přihláška na kurz

více informací
2.4. - 3.4.Tajemství písma – grafologie a metody použitíPrahaIng. Hedviga Pečená
šipka přihláška na kurz

více informací
3.4. | 9:00Školský zákon, 2+1 zdarma!PrahaPhDr. Mgr. Jiří Valenta
šipka přihláška na kurz

více informací
3.4. | 9:30Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnostiBrno Adam Kučínský
šipka přihláška na kurz

více informací
3.4. | 10:00Genderismus ženy vs muži, 2+1 zdarma!PrahaMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
4.4. | 9:00Pracovní právo v praxi – zkušenosti z kontrolní činnostiPrahaMgr. Zdeněk Šindlář
šipka přihláška na kurz

více informací
4.4. | 9:00Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaMgr. Petr Beck
šipka přihláška na kurz

více informací
4.4. | 9:00Změny dopadající na obce a výkon silničního správního úřadu obcí I. a II. typu, vyvolanými velkou novelou stavebního zákona s účinností od roku 2018 a novelizací připravovanou v roce 2019PrahaMgr. David Mazánek
šipka přihláška na kurz

více informací
5.4. | 9:00Komunikace pedagog-rodič otevřeně a s respektem - MŠMT AKREDITACEPrahaIng. Lenka Lamešová
šipka přihláška na kurz

více informací
5.4. | 9:00Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte - MPSV AKREDITACEPrahaProf. PhDr. Lenka Šulová CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
8.4. | 9:00Hlavní nedostatky a nejčastější zjištění v projektech podpořených ESI fondů z pohledu činnosti Auditního orgánu MFPrahaIng. Jiří Machát MSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
8.4. | 9:00Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy - AKREDITOVÁNO MŠMT!PrahaIng. Jan Romaněnko
šipka přihláška na kurz

více informací
9.4. | 9:00Činnost speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace ve světle aktuální legislativy - PŘESUN Z 11.4.PrahaIng. Martin Moravec Ph. D.
šipka přihláška na kurz

více informací
9.4. | 9:00Přestupky v silničním provozu a jejich prokazování z pohledu judikatury, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Petr Hrdlička
šipka přihláška na kurz

více informací
9.4. - 10.4.Správa dokumentů v ČR a vliv nařízení eIDAS a GDPRPrahaPaedDr. Bohumír Brom
šipka přihláška na kurz

více informací
9.4. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITOVÁNO MPSV + MVJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
9.4. | 9:00Úvod do krizového řízení, 2+1 zdarma!Prahaplk. Ing. Ivan Koleňák
šipka přihláška na kurz

více informací
10.4. | 9:00Zákon o střelných zbraních a střelivu (přesun z 9.4.), 2+1 zdarma!BrnoMgr. Milena Bačkovská
šipka přihláška na kurz

více informací
10.4. - 11.4.Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele dle judikatury Nejvyššího soudu ČRPrahaJUDr. Jiří Doležílek
Mgr. Kristina Chrástková
šipka přihláška na kurz

více informací
11.4. | 9:00GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů v praxi pro personalistyBrnoJUDr. Jiří Navrátil
šipka přihláška na kurz

více informací
11.4. - 12.4.Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi - LESNÍ HOTEL, 2+1 zdarma!Dr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
11.4. | 9:00Veřejné zakázky ve stavebnictvíPrahaMgr. Pavel Herman
šipka přihláška na kurz

více informací
11.4. | 9:00Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxe se zaměřením na problematiku dotacíPrahaJUDr. Zdeněk Lankaš
šipka přihláška na kurz

více informací
11.4. - 12.4.Zákon o úřednících veřejné správy paragraf po paragrafuOlomoucMgr. Kristina Chrástková
šipka přihláška na kurz

více informací
12.4. | 9:00Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, související judikatura a aktuální novely v běžné praxi úřadu, 2+1 zdarma!OlomoucMgr. Jan Jančík
šipka přihláška na kurz

více informací
15.4. | 9:00Náhrada škody dle OZ včetně škody způsobené odbornou radou a stanoviskemPrahaJUDr. Petr Vojtek
šipka přihláška na kurz

více informací
15.4. | 9:00Techniky pozitivní psychologie ke zvýšení osobní pohodyPrahaPhDr. Michaela Peterková
šipka přihláška na kurz

více informací
16.4. | 9:00Konzultační seminář v oboru územního plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady)PrahaMgr. Veronika Doležalová
šipka přihláška na kurz

více informací
16.4. | 9:00Novela zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury účinná od 31.8.2018, 2+1 zdarma!PrahaIng. Martin Janeček
šipka přihláška na kurz

více informací
16.4. | 9:00Odměňování členů zastupitelstev ÚSCPrahaMgr. Stanislav Szpandrzyk
šipka přihláška na kurz

více informací
16.4. | 9:00Praktická cvičení ze správního řízení před orgánem druhého stupně, 2+1 zdarma!BrnoJUDr. Martina Děvěrová MPA
šipka přihláška na kurz

více informací
17.4. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
17.4. | 9:00Společné jmění manželů a jeho vypořádání (současná judikatura NS ČR a vybrané otázky soudní praxe)Mgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
18.4. | 9:00Likvidace podílového spoluvlastnictví a vybrané otázky spoluvlastnictví (současná judikatura NS ČR a vybrané otázky soudní praxe)Mgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
18.4. | 9:00Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního souduJUDr. Jaromír Jirsa
šipka přihláška na kurz

více informací
18.4. | 9:00Syndrom vyhoření a techniky zvládání stresuPrahaMgr. Aneta Holubová
šipka přihláška na kurz

více informací
23.4. | 9:00CzechPOINT@office a základní registry, 2+1 zdarma!BrnoBc. Karolína Kofroňová
šipka přihláška na kurz

více informací
23.4. | 9:00Opatrovnictví se zaměřením na přijetí do sociální služby bez souhlasu a vážně míněného nesouhlasu při umisťování do sociálních služeb - MV + MPSV AKREDITACEPrahaMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
24.4. | 9:00Pedagog mezi paragrafyPrahaPhDr. Mgr. Jiří Valenta
šipka přihláška na kurz

více informací
24.4. | 9:00Veřejné zakázky v aktuální judikatuře NSS, 2+1 zdarma!BrnoJUDr. Petr Mikeš Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
25.4. | 9:00Povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních účinná od 18. 10. 2018, a dopady GDPR na proces zadávání veřejných zakázek., 2+1 zdarma!BrnoMgr. Markéta Adámková
šipka přihláška na kurz

více informací
25.4. | 9:00Správní řízení - vady a náprava v praxi, 2+1 zdarmaPrahaMgr. Markéta Pokorná
šipka přihláška na kurz

více informací
25.4. | 9:00Zákon o zadávání veřejných zakázek se zaměřením na zadávací řízeníPrahaMgr. Pavel Herman
šipka přihláška na kurz

více informací
26.4. | 9:00Duše a péče o ni II., 2+1 zdarma!PrahaProf. PhDr. Jiří Šípek CSc., Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
30.4. | 9:00Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletiléPrahaMgr. Vladimír Polák
šipka přihláška na kurz

více informací
3.5. | 9:30Česká školní inspekce od A do Z a problematika sociálně – patologických jevů ve školách, 2+1 zdarma!PrahaBc. Lenka Polášková
šipka přihláška na kurz

více informací
7.5. | 9:00Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizacíPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
7.5. | 9:00Právní úprava dovolené a překážek v práci podle zákoníku práce - PŘESUN Z 25.4., 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
9.5. | 9:00Živnostenský zákon - aktuality a praxeBrnoIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
10.5. | 9:00Loterijní zákon a hazardní legislativa, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
13.5. | 9:00Aktuální problémy daňového řízeníPrahaJUDr. PhDr. Karel Šimka LL.M., Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
13.5. | 9:00Naplňování principů 3E ve veřejném nakupování, 2+1 zdarma!PrahaIng. Valdemar Adamiš
šipka přihláška na kurz

více informací
13.5. | 9:00Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudůOstravaMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
13.5. | 9:00Stres a syndrom vyhoření státních úředníkůPrahadoc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
13.5. | 9:00Zákon o kontrolePrahaMgr. Stanislav Szpandrzyk
šipka přihláška na kurz

více informací
14.5. | 9:00Hospodaření školy a schválený rozpočet, 2+1 zdarma!PrahaIng. Zdeněk Čížek
šipka přihláška na kurz

více informací
14.5. | 9:00Správní trestání - odpovědnost za správní delikty a řízení o nich z pohledu judikatury NSSBrnoProf., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
14.5. | 9:00Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy- aktuality a praxePraha Petra Shonová DiS.
šipka přihláška na kurz

více informací
14.5. | 9:00Zákon o hlavním městě Praze a Statut hlavního města PrahyPrahaJUDr. Martina Děvěrová MPA
šipka přihláška na kurz

více informací
14.5. | 9:00Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidlaPrahaPhDr. Vladimír Přikryl
šipka přihláška na kurz

více informací
15.5. | 9:00Nařízení eIDAS a GDPR pro školy a školská zařízení, 2+1 zdarma!BrnoPaedDr. Bohumír Brom
šipka přihláška na kurz

více informací
15.5. | 9:00Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví (v návaznosti na nový zákon o zpracování osobních údajů)PrahaJUDr. Jiří Navrátil
šipka přihláška na kurz

více informací
15.5. | 9:00Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy - AKREDITOVÁNO MŠMT!OlomoucIng. Jan Romaněnko
šipka přihláška na kurz

více informací
15.5. | 9:30Zákon o kybernetické bezpečnosti - implementace a povinnosti se zaměřením na nemocnicePraha Adam Kučínský
šipka přihláška na kurz

více informací
16.5. | 9:00Správní řád se zaměřením na správní řízení v I. a II. stupni, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Ivan Tobek
šipka přihláška na kurz

více informací
16.5. | 9:00Stavební zákon a judikatura soudů aplikovatelná po 1.1.2018PrahaDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
16.5. | 9:00Základy projektového řízení pro vedoucí pedagogické pracovníky - MŠMT AKREDITACEPrahaIng. Lenka Lamešová
šipka přihláška na kurz

více informací
17.5. | 9:00Základní pravidla pro mediální komunikaci ve státní správěPrahaMgA. Martin Ayrer
šipka přihláška na kurz

více informací
20.5. | 9:00Dítě při rozchodu rodičů ve světle dynamiky a systemiky rodinných vztahů - AKREDITACE MPSVPrahaPhDr. Jaroslav Šturma
šipka přihláška na kurz

více informací
20.5. | 9:00Chyby a rizika vyplývající z řízení evropských projektů, 2+1 zdarma!PrahaIng. Jiří Machát MSc.
Ing. et Ing. Jan Procházka
šipka přihláška na kurz

více informací
20.5. | 9:00Pracovní právo v praxi – zkušenosti z kontrolní činnostiBrnoMgr. Zdeněk Šindlář
šipka přihláška na kurz

více informací
20.5. | 9:00Pronájem bytů a nebytových prostorPrahaJUDr. Pavlína Brzobohatá
šipka přihláška na kurz

více informací
21.5. | 9:00Porušení rozpočtové kázně pohledem aktuální soudní judikatury, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Vladimír Dlouhý DiS.
šipka přihláška na kurz

více informací
21.5. | 9:00Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče - MPSV + MV AKREDITACEPrahaJUDr. Hana Nová
šipka přihláška na kurz

více informací
21.5. | 9:00Zákon o posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – aktuality a praxe, 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Libor Dvořák PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
22.5. | 9:00Místní poplatky, 2+1 zdarma!PrahaIng. Bc. Miroslav Veselý
šipka přihláška na kurz

více informací
23.5. | 9:00Náprava vadných rozhodnutí ve správních řízeníchPrahaMgr. Jan Břeň
šipka přihláška na kurz

více informací
23.5. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSV + MVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
23.5. - 24.5.Školství - aktuální vybrané otázkyPrahaMgr. Bc. Alice Frýbová
PaedDr. et Mgr. Jan Kobliha
PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
23.5. | 9:00Veřejné zakázky ve zdravotnictvíPrahaJUDr. Michal Krenk Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
23.5. | 9:00Zaměstnanecké benefity a jejich daňové dopady, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Ondřej Dráb
šipka přihláška na kurz

více informací
24.5. | 9:00Duše a péče o ni I.PrahaProf. PhDr. Jiří Šípek CSc., Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
28.5. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivy, 2+1 zdarma!OlomoucIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
29.5. | 9:00Projednávání přestupků obecní a městskou policií, 2+1 zdarma!BrnoJUDr. Bc. Pavel Vetešník
šipka přihláška na kurz

více informací
30.5. - 31.5.Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele dle judikatury Nejvyššího soudu ČROlomoucJUDr. Jiří Doležílek
JUDr. Zdeněk Novotný
šipka přihláška na kurz

více informací
30.5. | 9:00Pracovní doba a její pracovněprávní souvislosti v teorii i praxi, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Andrea Kovářová
šipka přihláška na kurz

více informací
30.5. | 9:00Vybrané otázky společného jmění se zaměřením na vypořádání společného jmění manželůPrahaMgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
30.5. | 9:00Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, související judikatura a aktuální novely v běžné praxi úřadu, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Jan Jančík
šipka přihláška na kurz

více informací
31.5. | 9:00Jak zadávat veřejné zakázky v otevřeném řízení a ZPŘ, novinky v právní regulaci zadávání veřejných zakázek, 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Lenka Matochová
šipka přihláška na kurz

více informací
31.5. | 9:00Sestavování rozpočtu a řízení hospodaření podle něj u územně samosprávných celkůPrahaIng. Lenka Stromšíková
Ing. Zdeněk Studeník
šipka přihláška na kurz

více informací
31.5. | 9:00Techniky asertivní komunikace - praktickyPrahaMgr. Aneta Holubová
šipka přihláška na kurz

více informací
3.6. | 9:00Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudůMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
4.6. | 9:00GDPR - Uvádění ochrany osobních údajů do praxePrahaMgr. Petr Vokáč
šipka přihláška na kurz

více informací
4.6. | 9:00Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – aktuality a praxe, 2+1 zdarma!PrahaIng. Zdeňka Fialová
šipka přihláška na kurz

více informací
4.6. | 9:00Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaMgr. Petr Beck
šipka přihláška na kurz

více informací
5.6. | 9:00Přestupky proti veřejnému pořádku, 2+1 zdarma!PrahaIng. Mgr. Bc. Radovan Havelec
šipka přihláška na kurz

více informací
5.6. | 10:00Temná trojice - psychopatie – machiavelismus – narcismus, 2+1 zdarma!BrnoMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
6.6. | 9:00Zákon o kontrole v praxiPrahaIng. Tomáš Pösl
šipka přihláška na kurz

více informací
6.6. | 9:00Zákon o pohřebnictví se zaměřením na přehled změn a aplikační praxi, 2+1 zdarma!PrahaTh.Lic. Tomáš Kotrlý Th.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
7.6. | 9:00Správní trestání - odpovědnost za správní delikty a řízení o nich z pohledu judikatury NSSPrahaProf., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
11.6. | 9:00Správní řízení krok za krokem, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Markéta Pokorná
šipka přihláška na kurz

více informací
11.6. | 9:00Zákon o střelných zbraních a střelivuPrahaMgr. Milena Bačkovská
šipka přihláška na kurz

více informací
12.6. | 9:00Porušení rozpočtové kázně pohledem aktuální soudní judikatury, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Vladimír Dlouhý DiS.
šipka přihláška na kurz

více informací
13.6. | 9:00Novela zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury účinná od 31.8.2018, 2+1 zdarma!PrahaIng. Martin Janeček
šipka přihláška na kurz

více informací
13.6. - 14.6.Tajemství písma – grafologie a metody použitíPrahaIng. Hedviga Pečená
šipka přihláška na kurz

více informací
13.6. - 14.6.Překážky v práci, úprava dovolené, skončení pracovního poměruJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
18.6. | 9:00Pracovní právo v praxi – zkušenosti z kontrolní činnostiPrahaMgr. Zdeněk Šindlář
šipka přihláška na kurz

více informací
18.6. | 9:00Zákon č.250/2000 Sb. - z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darůPrahaJUDr. Lukáš Glaser
šipka přihláška na kurz

více informací
19.6. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
19.6. | 9:00Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudůOlomoucMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
20.6. | 9:00Náhrada škody podle zákoníku práce v praxiPrahaJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
20.6. - 21.6.Podrobný pohled na důvěryhodnou správu dokumentů v digitální podobě a dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové službyPrahaIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
20.6. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITACE MPSV + MV, PŘESUN ZE 6.6.2019!!!PrahaJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
24.6. | 9:00Možnosti obrany žadatele a příjemce o dotaci, 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Petr Mikeš Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
25.6. | 9:00CzechPOINT@office a základní registry, 2+1 zdarma!OstravaBc. Karolína Kofroňová
šipka přihláška na kurz

více informací
25.6. | 9:00Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte - MPSV AKREDITACEPrahaProf. PhDr. Lenka Šulová CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
26.6. | 9:00Duše a péče o ni II.PrahaProf. PhDr. Jiří Šípek CSc., Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
28.6. | 9:00Loterijní zákon a hazardní legislativa, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
16.7. - 17.7.Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupniPrahaJUDr. Martina Děvěrová MPA
šipka přihláška na kurz

více informací
23.7. | 9:00Aktuální otázky zákoníku práce, 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
26.7. | 9:00Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí a Řízení o svéprávnosti - MV + MPSV AKREDITACEPrahaMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
26.7. | 9:00Stylistika a pravopis písemné komunikace nejen pro úředníky, 2+1 zdarma!PrahaPhDr. Ivana Svobodová
šipka přihláška na kurz

více informací
5.8. | 9:00Rétorika a vystupování na veřejnostiPrahaMgr. Soňa Marková
šipka přihláška na kurz

více informací
13.8. | 9:00Praktická cvičení ze správního řízení před orgánem druhého stupně, 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Martina Děvěrová MPA
šipka přihláška na kurz

více informací
15.8. | 9:00Schvalování technické způsobilosti vozidelPrahaIng. Martin Tichý
šipka přihláška na kurz

více informací
16.8. | 9:00Opatrovnictví se zaměřením na přijetí do sociální služby bez souhlasu a vážně míněného nesouhlasu při umisťování do sociálních služeb - MV + MPSV AKREDITACEPrahaMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
19.8. | 9:00Hlavní nedostatky a nejčastější zjištění v projektech podpořených ESI fondů z pohledu činnosti Auditního orgánu MF, 2+1 zdarma!PrahaIng. Jiří Machát MSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
22.8. | 9:00Přijímání a propouštění zaměstnanců, 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
26.8. | 9:00Chyby a rizika vyplývající z řízení evropských projektů, 2+1 zdarma!PrahaIng. Jiří Machát MSc.
Ing. et Ing. Jan Procházka
šipka přihláška na kurz

více informací
27.8. | 9:30Živnostenský zákon - aktuality a praxe, 2+1 zdarma!PrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
2.9. | 9:00Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudůOstravaMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
3.9. | 9:00Naplňování principů 3E ve veřejném nakupováníPrahaIng. Valdemar Adamiš
šipka přihláška na kurz

více informací
5.9. | 9:00Zákon o pohřebnictví se zaměřením na přehled změn a aplikační praxiPrahaTh.Lic. Tomáš Kotrlý Th.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
5.9. | 9:00Změny dopadající na obce a výkon silničního správního úřadu obcí I. a II. typu, vyvolanými velkou novelou stavebního zákona s účinností od roku 2018 a novelizací připravovanou v roce 2019PrahaMgr. David Mazánek
šipka přihláška na kurz

více informací
10.9. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyOlomoucIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
10.9. | 9:00Nové prostředky komunikace (Facebook)PrahaBc. Jan Novák
šipka přihláška na kurz

více informací
12.9. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSV + MVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
12.9. | 9:30Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnostiPraha Adam Kučínský
šipka přihláška na kurz

více informací
17.9. | 9:00Dítě při rozchodu rodičů ve světle dynamiky a systemiky rodinných vztahů - AKREDITACE MPSVPhDr. Jaroslav Šturma
šipka přihláška na kurz

více informací
19.9. | 9:00Místní poplatkyPrahaIng. Bc. Miroslav Veselý
šipka přihláška na kurz

více informací
19.9. | 9:00Veřejná podpora - praktická aplikace pravidelPrahaJUDr. Michael Kincl
šipka přihláška na kurz

více informací
24.9. | 9:00Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletiléMgr. Vladimír Polák
šipka přihláška na kurz

více informací
25.9. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
26.9. | 9:00Zaměstnanecké benefity a jejich daňové dopadyPrahaMgr. Ondřej Dráb
šipka přihláška na kurz

více informací
27.9. | 9:00Problematika dohod o provedení prácePrahaJUDr. Zdeněk Hejhal
šipka přihláška na kurz

více informací
30.9. | 9:00Školský zákon v praxiPrahaMgr. Marie Picková
šipka přihláška na kurz

více informací
1.10. | 9:00Loterijní zákon a hazardní legislativaPrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
2.10. - 3.10.Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSV + MV, LESNÍ HOTELJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
4.10. | 9:00Stylistika a pravopis písemné komunikace nejen pro úředníkyPrahaPhDr. Ivana Svobodová
šipka přihláška na kurz

více informací
7.10. | 9:00Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudůMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
8.10. | 9:00Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizacíPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
10.10. | 9:00Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního souduJUDr. Jaromír Jirsa
šipka přihláška na kurz

více informací
10.10. | 9:00Přestupky ve stavebnictví z pohledu judikatury Nejvyššího správního souduPrahaMgr. Ondřej Mrákota
šipka přihláška na kurz

více informací
10.10. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITACE MPSV + MVOlomoucJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
10.10. | 9:00Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaMgr. Petr Beck
šipka přihláška na kurz

více informací
15.10. | 9:00Úvod do krizového řízeníBrnoplk. Ing. Ivan Koleňák
šipka přihláška na kurz

více informací
15.10. | 9:00Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidlaPrahaPhDr. Vladimír Přikryl
šipka přihláška na kurz

více informací
15.10. | 9:30Živnostenský zákon - aktuality a praxePrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
16.10. | 9:00Školský zákon v praxiBrnoMgr. Marie Picková
šipka přihláška na kurz

více informací
17.10. | 9:00Zákon o kontroleBrnoMgr. Stanislav Szpandrzyk
šipka přihláška na kurz

více informací
21.10. | 9:00Chyby a rizika vyplývající z řízení evropských projektůPrahaIng. Jiří Machát MSc.
Ing. et Ing. Jan Procházka
šipka přihláška na kurz

více informací
22.10. | 9:00Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletiléPrahaMgr. Vladimír Polák
šipka přihláška na kurz

více informací
22.10. | 9:00Zákon o posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – aktuality a praxePrahaJUDr. Libor Dvořák PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
23.10. | 9:00Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů v širších daňových a pojistných souvislostechPrahaMgr. Magdaléna Vyškovská
šipka přihláška na kurz

více informací
24.10. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyPrahaIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
31.10. - 1.11.Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxiPrahaDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
4.11. | 9:00Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudůMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
5.11. | 9:00Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče - MPSV + MV AKREDITACEPrahaJUDr. Hana Nová
šipka přihláška na kurz

více informací
7.11. | 9:00Dítě při rozchodu rodičů ve světle dynamiky a systemiky rodinných vztahů - AKREDITACE MPSVPrahaPhDr. Jaroslav Šturma
šipka přihláška na kurz

více informací
7.11. | 9:00Naplňování principů 3E ve veřejném nakupováníPrahaIng. Valdemar Adamiš
šipka přihláška na kurz

více informací
7.11. | 9:00Zaměstnanecké benefity a jejich daňové dopadyPrahaMgr. Ondřej Dráb
šipka přihláška na kurz

více informací
13.11. | 9:00Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2019PrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
13.11. | 9:00Školský zákon v praxiPrahaMgr. Marie Picková
šipka přihláška na kurz

více informací
14.11. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSV + MVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
19.11. | 9:00Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletiléMgr. Vladimír Polák
šipka přihláška na kurz

více informací
20.11. | 9:00Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2019BrnoIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
20.11. | 9:00Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudůOlomoucMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
21.11. | 9:00Aktuální otázky zákoníku prácePrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
26.11. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyBrnoIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
26.11. | 9:00Řízení o přestupcích podle nového přestupkového zákonaPrahaMgr. David Marek
šipka přihláška na kurz

více informací
27.11. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
28.11. | 9:00Loterijní zákon a hazardní legislativaPrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
28.11. | 9:00Zákon o kontrole v praxiPrahaIng. Tomáš Pösl
šipka přihláška na kurz

více informací
29.11. | 9:00Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte - MPSV AKREDITACEPrahaProf. PhDr. Lenka Šulová CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
3.12. | 9:30Živnostenský zákon - aktuality a praxePrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
5.12. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITACE MPSV + MVPrahaJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
11.12. - 12.12.Správní řád paragraf po paragrafuPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací