Zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS

Na akci se nelze již registrovat.