Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxe se zaměřením na problematiku dotací

Na akci se nelze již registrovat.