Nakládání a hospodaření se státním majetkem podle zákona č. 219/2000 Sb. – aktuality a praxe

Na akci se nelze již registrovat.