Insolvenční řízení po oddlužovací novele s účinnosti od 1.6.2019

Na akci se nelze již registrovat.