Zneužití zákona č. 106/1999 Sb. ve správním řízení se soudcem NSS

Na akci se nelze již registrovat.