Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019

Na akci se nelze již registrovat.