Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Na akci se nelze již registrovat.