Konzultační seminář v oboru územního plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady) - PŘESUN Z 3.9.2019!!!

Na akci se nelze již registrovat.