Sestavování rozpočtu a řízení hospodaření podle něj u územně samosprávných celků

Na akci se nelze již registrovat.