Aktuální otázky zákoníku práce a jeho novelizace

Na akci se nelze již registrovat.