Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizací-lektor je jeho hlavním autorem

Na akci se nelze již registrovat.