Úvod do insolvenčního práva, novela insolvenčního zákona ve firemní praxi a aktuální otázky úpadkového práva

Na akci se nelze již registrovat.