Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudů-Mgr. Hynek Zoubek - soudce Nejvyššího soudu ČR

Na akci se nelze již registrovat.