Porušení rozpočtové kázně pohledem aktuální soudní judikatury, 2+1 zdarma!

Na akci se nelze již registrovat.