Porušení rozpočtové kázně pohledem aktuální soudní judikatury

Na akci se nelze již registrovat.