Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů v širších daňových a pojistných souvislostech

Na akci se nelze již registrovat.