Činnost speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace ve světle aktuální legislativy - PŘESUN Z 11.4.

Na akci se nelze již registrovat.