Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí a Řízení o svéprávnosti - MV + MPSV AKREDITACE

Na akci se nelze již registrovat.