Správní trestání - odpovědnost za správní delikty a řízení o nich z pohledu judikatury NSS - KURZ JE OBSAZEN

Na akci se nelze již registrovat.