Správní trestání - odpovědnost za správní delikty a řízení o nich z pohledu judikatury NSS - PŘESUN ZE 14.2.

Na akci se nelze již registrovat.