Přestupky ve stavebnictví z pohledu judikatury Nejvyššího správního soudu

Na akci se nelze již registrovat.