Řízení o přestupcích podle nového přestupkového zákona

Na akci se nelze již registrovat.