Praktická cvičení ze správního řízení před orgánem druhého stupně

Na akci se nelze již registrovat.