Zákon o posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – aktuality a praxe

Na akci se nelze již registrovat.