Činnost speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace ve světle aktuální legislativy

Na akci se nelze již registrovat.