Povinnosti pověřence pro ochranu osobních údajů v praxi

Na akci se nelze již registrovat.