Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni

Na akci se nelze již registrovat.