Správní řád paragraf po paragrafu

Na akci se nelze již registrovat.