GDPR - Uvádění ochrany osobních údajů do praxe - PŘESUN Z 20.11.!!!

Na akci se nelze již registrovat.