Zákon o zadávání veřejných zakázek se zaměřením na zadávací řízení

Na akci se nelze již registrovat.