Vztah správního řádu a zákona o státní službě

Na akci se nelze již registrovat.