Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivy, 2+1 zdarma!

Na akci se nelze již registrovat.