Náhrada škody dle OZ včetně škody způsobené odbornou radou a stanoviskem

Na akci se nelze již registrovat.